Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 2005. július-szeptember (110. évfolyam, 7-9. szám)

2005-07-01 / 7. szám

CONTENTS International information.................................................................................................. 163 New forms for applications for international registration of industrial designs...............165 Codes and principles of arrangement applied in the columns of official publications........................................................................................................ 166 Patent publications...............................................................................................P553-P609 European patent applications......................................................................................E13-E15 Publications on supplementary protection certificates.......................................................S13 Plant breeder’s right publication................................................................................F19-F20 Utility model publications ......................................................................................U57-U65 Design publications..................................................................................................D75-D86 National trademark publications..........................................................................M273-M341 International trademark publications................................................................W127-W146 Institutional publications..................................................................................................K13 SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ A Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapja 110. évfolyam, 7. szám Megjelent: 2005. július 28. SOMMAIRE Information internationale............................................................................................... 163 Nouveaux formulaires pour de demandes d’enregistrement international de dessins et modèles industriels........................................................................................................... 165 Codes et principes de l’arrangement utilisés dans les rubriques des annonces officielles.................................................................................................. 166 Publications en matière de brevets......................................................................P553- P609 Publications en matière de brevets européens.......................................................El 3—E15 Publications relatives au certificat complémentaire de protection..................................S13 Publications de la protection des obtentions végétales...........................................Fl 9 F20 Publications en matière de modèles d’utilités..........................................................U57-U65 Publications en matière de dessins et modèles........................ D75-D86 Publications en matière de marques nationales.................................................M273-M341 Publications en matière de marques internationales...........................................W127-W146 Publications Institutionnelles............................................................................................K13 Felelős kiadó: DR. BENDZSEL MIKLÓS Szerkesztőség: Magyar Szabadalmi Hivatal 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. Telefon: 312 4400 Levélcím: Pf. 552, 1370 E-mail: mszh@hpo.hu http://www.mszh.hu Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága. 1008. Budapest Orczy tér 1. Előfizethető valamennyi postán, kézbesítőknél, e-mailen (hirlapelofizetes@posta.hu), faxon: 303 3440. További információ: 06 (80) 444 444 INHALT Egyes szám ára: 2200 Ft egy évre: 26 400 Ft Internationale Information............................................................................................... 163 Neue Formblätter für die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster oder Modelle ..................................................................................................... 165 Kode und Ordnungsprinzipe, die in den Teilen der amtlichen Veröffentlichungen verwendet werden.............................................................................166 Mitteilungen über Patente......................................................................................P553-P609 Mitteilungen über europäische Patente.......................................................................E13-E15 Mitteilungen über ergänzende Schutzzertifikate.................................................................S13 Mitteilungen über den Schutz der Pflanzzuchten....................................................Fl9-F20 Mitteilungen über Gebrauchsmuster..........................................................................U57-U65 Mitteilungen über Formgestaltungsmuster.............................................................D75-D86 Mitteilungen über nationale Marken................................................................M273-M341 Mitteilungen über internationale Marken..........................................................W127-W146 Institutionelle Mitteilungen...............................................................................................K13 MSZH - Nyomda - 2005.007 Felelős vezető: TÖRÖCSIK ZSUZSANNA Tel.: 331 4140 HU ISSN 0039-8071 Szerkesztőbizottság : dr. Bendzsel Miklós Bakos Éva Bana Zsuzsanna Bretz László dr. Csiky Péter Dürr János dr. Ficsor Mihály dr. Hajdú Tamásné Havasi János dr. Kiss Zoltán Posteinemé Toldi Márta Sümeghy Pálné dr. Törőcsik Zsuzsanna

Next

/
Oldalképek
Tartalom