Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 2005. január-március (110. évfolyam, 1-3. szám)

2005-01-01 / 1. szám

CONTENTS Government Decree No. 371/2004 (XII. 26.) Korm. on customs administration measures against goods infringing intellectual property rights...............................................5 Communication No. 7/2004 (MK 196.) MSZH of the President of the Hungarian Patent Office on the non-prejudicial disclosure and exhibition priority of inventions, trademarks, designs and utility models to be displayed at the exhibition of inventions “ТЕМГ5”..................................................................................................... 7 Communication No. 1/2005 (MK 3.) MSZH of the President of the Hungarian Patent Office on the non-prejudicial disclosure and exhibition priority of inventions, trademarks, designs and utility models to be displayed at certain exhibitions in 2005 ... 8 International information..................................................................................................... 9 Codes and principles of arrangement applied in the columns of official publications........................................................................................................... 11 Patent publications.................................................................................................. P1-P101 European patent applications.........................................................................................E1-E2 Publications on supplementary protection certificates.................................................S1-S2 Plant breeder’s right publication...................................................................................F1-F4 Utility model publications............................................................................................U1-U7 Design publications ..................................................................................................D1-D10 National trademark publications............................................................................M1-M28 International trademark publications......................................................................W1 -W10 Institutional publications.....................................................................................................K1 SOMMAIRE Décret gouvernemental No 371/2004 (XII. 26.) Korm. sur des mesures dans l’administration des douanes contre des marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle............................................................................................5 Communiqué 7/2004 (MK 196.) MSZH du président de l’Office hongrois des brevets sur la divulgation non opposable et la priorité d’exposition des inventions, marques, dessins et modèles d’utilité à présenter sur l’exposition des inventions “ТЕМГ5”.........................................................................7 Communiqué 1/2005 (MK 3.) MSZH du président de l’Office hongrois des brevets sur la divulgation non opposable et la priorité d’exposition des inventions, marques, dessins et modèles d’utilité à présenter sur certaines expositions en 2005............................................................................................8 Information internationale.....................................................................................................9 Codes et principes de l’arrangement utilisés dans les rubriques des annonces officielles..................................................................................................... N Publications en matière de brevets.............................................................................P1-P101 Publications en matière de brevets européens..........................................................E1-E2 Publications relatives au certificat complémentaire de protection...........................S1-S2 Publications de la protection des obtentions végétales..............................................F1-F4 Publications en matière de modèles d’utilités..........................................................U1-U7 Publications en matière de dessins et modèles..........................................................D1-D10 Publications en matière de marques nationales.......................................................M1-M28 Publications en matière de marques internationales.................................................W1-W10 Publications Institutionnelles...............................................................................................Kl INHALT Regierungsverordnung Nr. 371/2004 (XII. 26.) Korm. über die Zollverwaltungs­maßnahmen gegen die die Rechte des geistigen Eigentums verletzenden Waren............5 Mitteilung Nr. 7/2004 (MK 196.) MSZH des Präsidenten des Ungarischen Patentamtes über die die Neuheit unbeschädigende Offenbarung und Ausstellungspriorität von Erfindungen, Marken, Gebrauchs- und Geschmacksmustern, die auf der Ausstellung der Erfindungen „TEMI’5“ zur Schau gestellt werden...............7 Mitteilung Nr. 1/2005 (MK 3.) MSZH des Präsidenten des Ungarischen Patentamtes über die die Neuheit unbeschädigende Offenbarung und Ausstellungspriorität von Erfindungen, Marken, Gebrauchs- und Geschmacksmustern, die auf einigen Ausstellungen des Jahres 2005 zur Schau gestellt werden.........................8 Internationale Information.....................................................................................................9 Kode und Ordnungsprinzipe, die in den Teilen der amtlichen Veröffentlichungen verwendet werden............................................................................ 11 Mitteilungen über Patente.....................................................................................P1 -P 101 Mitteilungen über europäische Patente..........................................................................E1-E2 Mitteilungen über ergänzende Schutzzertifikate..........................................................S1-S2 Mitteilungen über den Schutz der Pflanzzuchten..........................................................F1-F4 Mitteilungen über Gebrauchsmuster.............................................................................U1-U7 Mitteilungen über Formgestaltungsmuster................................................................D1-D10 Mitteilungen über nationale Marken......................................................................M1-M28 Mitteilungen über internationale Marken................................................................W1-W10 Institutioneile Mitteilungen..................................................................................................Kl SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ A Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapja 110. évfolyam, 1. szám Megjelent: 2005. január 28. Felelős kiadó: DR. BENDZSEL MIKLÓS Szerkesztőség: Magyar Szabadalmi Hivatal 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. Telefon: 312 4400 Levélcím: Pf. 552, 1370 E-mail: mszh@hpo.hu http://www.mszh.hu Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletág. Előfizethető közvetlen a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján, Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és a Központi Hírlap Centrumnál (Bp., Vili. kér. Orczy tér 1. tel.: 06 (1) 477 6300; postacím: Bp., 1900). További információ: 06 (80) 444 444; hirlapelofizetes@posta.hu Egyes szám ára: 2200 Ft egy évre: 26 400 Ft MSZH - Nyomda - 2005.001 Felelős vezető: TÖRŐCSIK ZSUZSANNA Tel.: 331 4140 HU ISSN 0039-8071 Szerkesztőbizottság: dr. Bendzsel Miklós Bakos Éva Bana Zsuzsanna Bretz László dr. Csiky Péter Dürr János dr. Ficsor Mihály dr. Hajdú Tamásné Havasi János dr. Kiss Zoltán Posteinemé Toldi Márta Sümeghy Pálné dr. Törőcsik Zsuzsanna

Next

/
Oldalképek
Tartalom