Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 2004. április-június (109. évfolyam, 4-6. szám)

2004-04-01 / 4. szám

CONTENTS Report on the activity of the Body of Experts on Industrial Property in 2003.................. 53 Communication No. 2/2004 (MK 36.) MSZH of the President of the Hungarian Patent Office on the non-prejudicial disclosure of inventions, trademarks, industrial designs and utility models displayed at the “Fonnál 2” Exhibition of Designs.............................................................................55 Communication No. 3/2004 (MK 38.) MSZH of the President of the Hungarian Patent Office on the non-prejudicial disclosure of inventions, trademarks, industrial designs and utility models displayed at the “GENIUS-EUROPE” International Exhibition of Arts and Crafts...........................55 Codes and principles of arrangement applied in the columns of official publications........................................................................................................... 56 Patent publications...............................................................................................P365-P467 Plant breeder’s right publication.........................................................................................F5 Utility model publications ......................................................................................U23-U32 Design publications..................................................................................................D33-D50 Trademark publications......................................................................................M299-M373 Geographical indication publications...................................................................................G5 Institutional publications.....................................................................................................КЗ SOMMAIRE Rapport du Corps d’experts de la protection de la propriété industrielle sur des activités de l’année 2003 ..................................................................................... 53 Communiqué no. 2/2004 (MK 36.) MSZH du Président de l’Office hongrois des brevets sur la période de grâce des inventions, marques, dessins et modèles d’utilités donnés en spectacle à l’exposition „Formál 2”.................................................55 Communiqué no. 3/2004 (MK 38.) MSZH du Président de l'Office hongrois des brevets sur la période de grâce des inventions, marques, dessins et modèles d’utilités donnés en spectacle à l’Exposition Internationale des Arts décoratifs et Beaux-arts „GENIUS-EUROPE”...................................................................................55 Codes et principes de l’arrangement utilisés dans les rubriques des annonces officielles........................................................................................................56 Publications en matière de brevets..........................................................................P365-P467 Publications de la protection des obtentions végétales.......................................................F5 Publications en matière de modèles d’utilités..........................................................U23-U32 Publications en matière de dessins et modèles..........................................................D33-D50 Publications en matière de marques...................................................................M299-M373 Publications en matière de géographiques..........................................................................G5 Publications Institutionnelles............................................. КЗ SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ A Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapja 109. évfolyam, 4. szám Megjelent: 2004. április 28. Felelős kiadó: DR. BENDZSEL MIKLÓS Szerkesztőség: Magyar Szabadalmi Hivatal 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. Telefon: 312 4400 Levélcím: Pf. 552, 1370 E-mail: mszh@hpo.hu http://www.hpo.hu Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Üzleti és Logisztikai Központja (ÜLK). Előfizetés Budapes­ten a Postaigazgatóság kerületi Ügyfél­­szolgálati Irodáinál, a hírlapkézbesítőknél és a Hírlapelőfizetési Irodában (FŒLIR), Budapest, Vili., Orczy tér L, (levélcím: HELIR 1900, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu), vidéken a postahivatalokban Teijesztéssel kapcsolatos reklamációk a (80) 444 444 zöldszámon. INHALT Bericht über die Tätigkeit der Expertenkörperschaft des gewerblichen Rechtsschutzes im Jahre 2003............................................................................................ 53 Mitteilung Nr. 2/2004 (MK 36.) MSZH des Präsidenten des Ungarischen Patentamtes über die die Neuheit unbeschädigende Offenbarung von Erfindungen, Marken, Gebrauchs- und Geschmacksmustern, die auf der Internationalen Formgestaltungsausstellung „Formál 2“ zur Schau gestellt werden..................................55 Mitteilung Nr. 3/2004 (MK 38.) MSZH des Präsidenten des Ungarischen Patentamtes über die die Neuheit unbeschädigende Offenbarung von Erfindungen, Marken, Gebrauchs- und Geschmacksmustern, die auf der Internationalen Ausstellung für Kunstgewerbe und bildende Kunst „GENIUS-EUROPE“ zur Schau gestellt werden . . 55 Kode und Ordnungsprinzipe, die in den Teilen der amtlichen Veröffentlichungen verwendet werden............................................................................56 Mitteilungen über Patente..................................................................................P365 P467 Mitteilungen über den Schutz der Pflanzzuchten................................................................F5 Mitteilungen über Gebrauchsmuster......................................................................U23-U32 Mitteilungen über Formgestaltungsmuster.............................................................D33-D50 Mitteilungen über Marken...................................................................................M299-M373 Mitteilungen über Geographischen Bezeichungen der Waren...........................................G5 Institutioneile Mitteilungen...............................................................................................КЗ Egyes szám ára: 2100 Ft egy évre: 25 200 Ft MSZH - Nyomda - 2004.004 Felelős vezető: TÖRÖCSIK ZSUZSANNA Tel.: 331 4140 HU ISSN 0039-8071 Szerkesztőbizottság: dr. Bendzsel Miklós Bakos Éva Bana Zsuzsanna Bretz László dr. Csiky Péter Dürr János dr. Ficsor Mihály dr. Hajdú Tamásné Havasi János dr. Kiss Zoltán Posteinemé Toldi Márta Sümeghy Pálné dr. Törőcsik Zsuzsanna

Next

/
Oldalképek
Tartalom