Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 2003. október-december (108. évfolyam, 10-12. szám)

2003-10-01 / 10. szám

CONTENTS List of Hungarian and foreign rules of laws and international agreements pertaining to subject-matters of the examination for patent attorney.................................................223 International information.....................................................................................................225 Codes and principles of arrangement applied in the columns of official publications........................................................................................................ 227 Patent publications........................................................................................P1421—P1552 Plant breeder’s right publication.........................................................................................F15 Utility model publications ......................................................................................U87-U96 Design publications ............................................................................................D115-D129 Trademark publications...................................................................................M951-M1041 Geographical indication publications...................................................................................G7 SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ A Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapja 108. évfolyam, 10. szám Megjelent: 2003. október 28. SOMMAIRE Liste des règles légales hongroises et étrangères et conventions internationales appartenantes à la matière de l’examination pour l’agent de brevet..............................223 Infonnation internationale..............................................................................................225 Codes et principes de l’arrangement utilisés dans les rubriques des annonces officielles.....................................................................................................227 Publications en matière de brevets...................................................................P1421-P1552 Publications de la protection des obtentions végétales....................................................F15 Publications en matière de modèles d’utilités.......................................................U87-U96 Publications en matière de dessins et modèles.................................................Dll 5-D129 Publications en matière de marques................................................................M951-M1041 Publications en matière de géographiques.........................................................................G7 INHALT Verzeichnis der für die Prüfung für Patentanwaltsstand nötigen ungarischen und ausländischen Rechtsnormen................................................................223 Internationale Information..................................................................................................225 Kode und Ordnungsprinzipe, die in den Teilen der amtlichen Veröffentlichungen verwendet werden............................................................................227 Mitteilungen über Patente ................................................................................P1421-P1552 Mitteilungen über den Schutz der Pflanzzuchten.............................................................F15 Mitteilungen über Gebrauchsmuster......................................................................U87-U96 Mitteilungen über Formgestaltungsmuster..........................................................D115-D129 Mitteilungen über Marken................................................................................M951-M1041 Mitteilungen über Geographischen Bezeichungen der Waren...........................................G7 Felelős kiadó: DR. BENDZSEL MIKLÓS Szerkesztőség: Magyar Szabadalmi Hivatal 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. Telefon: 312 4400 Levélcím: Pf. 552, 1370 E-mail: mszh@hungary.com http://www.hpo.hu Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Üzleti és Logisztikai Központja (ÜLK). Előfizetés Budapes­ten a Postaigazgatóság kerületi Ügyfél­­szolgálati Irodáinál, a hírlapkézbesítőknél és a Hírlapelőfizetési Irodában (HELIR), Budapest, VIII., Orczy tér L, (levélcim: HELIR 1900, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu), vidéken a postahivatalokban Teijesztéssel kapcsolatos reklamációk a (80) 444 444 zöldszámon. Egyes szám ára: 1900 Ft egy évre: 22 800 Ft MSZH - Nyomda - 2003.010 Felelős vezető: TÖRŐCSIK ZSUZSANNA Tel: 331 4140 HU ISSN 0039-8071 Szerkesztőbizottság: dr. Bendzsel Miklós Bana Zsuzsanna Bretz László dr. Ficsor Mihály dr. Hajdú Tamásné Havasi János Hegedűs Péter dr. Kiss Zoltán Posteinemé Toldi Márta Sümeghy Pálné dr. Törőcsik Zsuzsanna dr. Vékás Gusztáv

Next

/
Oldalképek
Tartalom