Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 2003. április-június (108. évfolyam, 4-6. szám)

2003-04-01 / 4. szám

CONTENTS Decision of the Constitutional Court of No 188/B/2000 about the examination on unconstituality of § 20 and of the preceding title of the Law VII of 1994 on the changes to certain legal regulations of the industrial property protection, as well as copyright..............................................................................................................135 Members of the Body of Experts on Industrial Property Protection.................................140 Codes and principles of arrangement applied in the columns of official publications..............................................................................................................141 Patent publications.................................................................................................P455-P601 Plant breeder’s right publication...........................................................................................F3 Utility model publications........................................................................................U27-U36 Design publications.................................................................................................D39-D49 Trademark publications.....................................................................................M289-M388 SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ A Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapja 108. évfolyam, 4. szám Megjelent: 2003. április 28. SOMMAIRE Décision du tribunal constitutionnel du No. 188/B/2000 sur l’examen de Г inconstitutionnalité du § 20 et du titre préalable de la Loi Vil de l’an 1994 sur les modifications des certains règles légales de la protection de la propriété industrielle . . 135 Membres du Corps d’experts de la protection de la propriété industrielle......................140 Codes et principes de l’arrangement utilisés dans les rubriques des annonces officielles........................................................................................................141 Publications en matière de brevets.........................................................................P455-P601 Publications de la protection des obtentions végétales....................................................F3 Publications en matière de modèles d’utilités.........................................................U27-U36 Publications en matière de dessins et modèles.........................................................D39-D49 Publications en matière de marques..................................................................M289-M388 INHALT Beschluß des Verfassungsgerichtes von Nr. 188/B/2000 über die Prüfung zur Verfassungswidrigkeit des § 20 und des vorigen Titels des Gesetzes Vll vom Jahre 1994 über die Abänderungen der bestimmten Regeln des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechtes..........................................................................135 Mitglieder der Körperschaft der Experte des gewerblichen Rechtsschutzes..................140 Kode und Ordnungsprinzipe, die in den Teilen der amtlichen Veröffentlichungen verwendet werden............................................................................141 Mitteilungen über Patente.....................................................................................P455-P601 Mitteilungen über den Schutz der Pflanzzuchten................................................................F3 Mitteilungen über Gebrauchsmuster.........................................................................U27-U36 Mitteilungen über Formgestaltungsmuster............................................................D39-D49 Mitteilungen über Marken..................................................................................M289-M388 Felelős kiadó: DR. BENDZSEL MIKLÓS Szerkesztőség: Magyar Szabadalmi Hivatal 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. Telefon: 312 4400 Levélcím: Pf. 552, 1370 E-mail: mszh@hungary.com http ://www.hpo.hu Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Üzleti és Logisztikai Központja (ÜLK). Előfizetés Budapes­ten a Postaigazgatóság kerületi Ügyfél­­szolgálati Irodáinál, a hírlapkézbesítőknél és a Hírlapelőfizetési Irodában (HELÍR), Budapest, Vin., Orczy tér 1., (levélcím: HELIR 1900, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu), vidéken a postahivatalokban Terjesztéssel kapcsolatos reklamációk a (80) 444 444 zöldszámon. Egyes szám ára: 1900 Ft egy évre: 22 800 Ft MSZH - Nyomda - 2003.004 Felelős vezető: TÖRÓCSIK ZSUZSANNA Tel.: 331 4140 HU ISSN 0039-8071 Szerkesztőbizottság: dr. Bendzsel Miklós Вала Zsuzsanna Bretz László dr. Ficsor Mihály dr. Hajdú Tamásné Havasi János Hegedűs Péter dr. Kiss Zoltán Posteinemé Toldi Márta Silmeghy Pálné dr. Törőcsik Zsuzsanna dr. Vékás Gusztáv

Next

/
Oldalképek
Tartalom