Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 2002. április-június (107. évfolyam, 4-6. szám)

2002-04-01 / 4. szám

CONTENTS Information No. 1/2002 (SZKV 4.) of the President of the Hungarian Patent Office on the amendment of the Schedule of Fees, Regulations and Administrative Instructions of the Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs..........................................................................................................29 List of Hungarian patent attorneys...................................................................................32 International information.....................................................................................................38 Explanation of codes used in official information and principles of arrangement . 39 Patent publications........................................................................................... P557-P762 Utility model publications.............................................................................. U29-U40 Design publications........................................................................................ D29-D37 Trademark publications........................................................................... M205-M293 SOMMAIRE Information 1/2001 (SZKV) 4.) du président de l’Office hongrois des brevets sur la modification du barème des taxes, du règlement d’exécution et des instructions administratives de l’Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels.................................................................................29 Liste des conseils en brevets hongrois.............................................................................32 Information internationale................................................................................................38 Rubriques des informations officiels................................................................................39 Publications en matière de brevets...................................................................P557-P762 Publications en matière de modèles d’utilités................................................. U29-U40 Publications en matière de dessins et modèles.......................................... D29-D37 Publications en matière de marques.......................................................... M205-M293 INHALT SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ A Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapja 107. évfolyam, 4. szám Megjelent: 2002. április 29. Felelős kiadó: DR. BENDZSEL MIKLÓS Szerkesztőség: Magyar Szabadalmi Hivatal 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. Telefon: 312 4400 Levélcím: Pf. 552, 1370 E-mail: mszh@hungary.com http://www.hpo.hu Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Üzleti és Logisztikai Központja (ÜLK). Előfizetés Budapesten a Postaigazgatóság kerületi Ügyfélszolgálati Irodáinál, a hírlapkézbesítőknél és a Hírlapelőfizetési Irodában (HELIR), Budapest, VIII., Orczy tér 1., (levélcím: HELIR 1900, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu), vidéken a postahivatalokban Terjesztéssel kapcsolatos reklamációk a (80) 444 444 zöldszámon. Mitteilung des Präsidenten des Ungarischen Patentamtes 1/2002 (SZKV 4) über die Abänderungen der Gebührentabelle, Reglement und Geschäftsvorschriften des Haager Abkommens über die internationale Hinterlegung der Geschmacksmuster oder Modelle.......................................................................................................................29 Verzeichnis der ungarischen Patentanwälte...................................................................32 Titelköpfe der behördlichen Informationen.......................................................................38 Erläuterung der in Titelköpfen der behördlichen Informationen angeführten .... 39 Mitteilungen über Patente ................................................................................P557-P762 Mitteilungen über Gebrauchsmuster....................................................................U29-U40 Mitteilungen über Formgestaltungsmuster.................................................... D29-D37 Mitteilungen über Marken....................................................................... M205-M293 Egyes szám ára: 1700 Ft egy évre: 20 400 Ft MSZH - Nyomda - 2002.004 Felelős vezető: TÖRŐCSIK ZSUZSANNA Tel.: 331 4140 HU ISSN 0039-8071 Szerkesztőbizottság: dr. Bendzsel Miklós Bana Zsuzsanna Bretz László dr. Ficsor Mihály dr. Hajdú Tamásné Havasi János dr. Kiss Zoltán Pfeifer Ferencné Posteinemé Toldi Márta Sümeghy Pálné dr. Törőcsik Zsuzsanna dr. Vékás Gusztáv

Next

/
Oldalképek
Tartalom