Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 2001. július-szeptember (106. évfolyam, 7-9. szám)

2001-07-01 / 7. szám

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL HIVATALOS LAPJA 106. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2001. JÚLIUS TARTALOM 2001. évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról.....................................................59 A Kormány 2158/2001. (VI. 27.) Korm. határozata a 2002. december 31-ig teijedő időszakra vonatkozó jogharmonizációs programról és a program végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 2212/1998. (IX. 30.) Korm. határozat módositásáról..............................................................68 A gazdasági miniszter 19/2001. (VII. 13.) GM rendelete a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 77/1995. (XII. 29.) IKM rendelet módosításáról..............................................................................................................................................72 77/1995. (XII. 29.) IKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról (a 42/1997. (VIII. 1.) IKIM rendeletben, a 32/1999. (VI. 16.) GM rendeletben és a 19/2001. (VII. 13.) GM rendeletben foglalt módosításokkal egységes szerkezetben)...........................................................................................74 Nemzetközi tájékoztatás...........................................................................................................................79 A hatósági közlemények rovataiban alkalmazott kódok és rendezési elvek..............................80 Szabadalmi közlemények.............................................................................................................P1013-P1107 Használati minta közlemények...................................................................................................... U61-U70' Ipari minta közlemények ................................................................................................................D79- D94 Védjegyközlemények........................................................................................................................M475-M522 A hatósági közlemények rovatai adatbázis formában kereshetők a Magyar Szabadalmi Hivatal Internet-honlapján a következő címen: http://www.hpo.hu/szkv/kerform.cgi I T

Next

/
Oldalképek
Tartalom