Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 2001. április-június (106. évfolyam, 4-6. szám)

2001-04-01 / 4. szám

CONTENTS Decree No. 12/2001 (IV. 12.) EüM of the Ministry of Health on the registration of, and granting marketing authorisation for, medicines for human use .... 35 Order No. 2/2001 (SZKV 4.) MSZH of the President of the Hungarian Patent Office on the rules of procedure of the Hungarian Council for the Protection of Intellectual Property...............................................................................................38 International information............................................................................................40 Explanation of codes used in official information and principles of arrangement.................................................................................................................41 Patent publications..................................................................................... P457-P646 Utility model publications....................................................................... U29- U39 Industrial design publications ................................................................. D35- D45 Trademark publications........................................................................ M245-M336 Geographical indication publications..........................................................................G3 SOMMAIRE Décret No 12/2001 (IV.12.) EüM du Ministère de la Santé sur l’enregistrement et l’autorisation de la mise en vente des médicaments pour application humaine...........................................................................................................................35 Instructions No 2/2001 (SZKV 4.) MSZH du Président de l’Office hongrois des brevets sur le mode de procédure du Conseil hongrois pour la Protection de la Propriété Intellectuelle........................................................................................38 Information internationale...........................................................................................40 Rubriques des informations officiels..........................................................................41 Publications en matière de brevets..............................................................P457-P646 Publications en matière de modèles d’utilités.........................................U29- U39 Publications en matière de dessins industriels..................................... D35- D45 Publications en matière de marques..........................................................M245-M336 Publications en matière de géographiques................................................................G3 SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ A Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapja 106. évfolyam, 4. szám Megjelent: 2001. április 28. Felelős kiadó: DR. BENDZSEL MIKLÓS Szerkesztőség: Magyar Szabadalmi Hivatal 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. Telefon: 312 4400 Levélcím: Pf. 552, 1370 E-mail: mszh@hungary.com http://www.hpo.hu Előfizethető a Magyar Posta Rt. Levél- és Hírlapüzletági Igazgatóságán (LHI, 1846 Budapest), az ügyfélszolgálati irodákban, a hírlapkézbesítőknél, a Hírlapelőfizetési Irodában (LHI, VIII. kér., Budapest, Orczy tér L; levélcím: 1900 Budapest, Orczy tér 1.) és vidéken a postahivatalokban. Egyes szám ára: 1200 Ft egy évre 14 400 Ft MSZH - Nyomda - 2001.004 Felelős vezető: TÖRŐCSIK ZSUZSANNA Tel.: 331 4140 INHALT Verordnung No. 12/2001 (IV. 12.) EüM des Ministers für Gesundheitswesen über die Registrierung und die Bewilligung des Vertriebes der zu den humanmedizinischen Zwecken bestimmten Medikamente .................................35 Mitteilung No. 2/2001 (SZKV 4.) MSZH des Präsidenten des Ungarischen Patentamtes über die Geschäftsordnung des Ungarischen Rates für den Reschtsschutz des geistigen Eigentums.......................................................................38 Titelköpfe der behördlichen informationen................................................................40 Erläuterung der in Titelköpfen der behördlichen Informationen angeführten ....................................................................................................................41 Mitteilungen über Patente...........................................................................P457-P646 Mitteilungen über Gebrauchsmuster......................................................U29- U39 Mitteilungen über Geschmacksmuster...................................................D35- D45 Mitteilungen über Warenzeichen...................................................... M245-M336 Mitteilungen über Geographischen bezeichungen der Waren..............................G3 HU ISSN 0039-8071 Szerkesztőbizottság: dr. Bendzsel Miklós, Bretz László, dr. Ficsor Mihály, Gyurcsekné Philipp Clarisse, dr. Hajdú Tamásné, Havasi János, Pfeifer Ferencné, Posteinemé Toldi Márta, Sümeghy Pálné dr., Törőcsik Zsuzsanna dr. Vékás Gusztáv

Next

/
Oldalképek
Tartalom