Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 2000. július-szeptember (105. évfolyam, 7-9. szám)

2000-07-01 / 7. szám

CONTENTS In memóriám..................................................................................................................XLIII Law No. XXVIII of 2000 on the promulgation of the Free Trade Agreement between the Republic of Hungary and the Republic of Latvia................................................................................................XLIV Law No. LXXXI of 2000 on the promulgation of the Free Trade Agreement between the Republic of Hungary and the Republic of Lithuania..........................................................................................XLVI Government decision No. 2140/2000 (VI.23.) Korm. on the legal harmonization program for the period till December 31,2002 and on the amendment to the repeatedly amended decision No. 2212/1998 (IX.30.).............................................................................................XLVII International information.................................................................................... LIV Headings of official information....................................................................... LV Explanation of codes used in official information and principles of arrangement.......................................................................... 1479 Patent publications ........................................................................................... 1481 Utility model publications................................................................................. 1580 Industrial design publications.......................................................................... 1588 Trademark publications.................................................................................... 1601 Geographical indications publications............................................................. 1680 SOMMAIRE En mémoire........................................................................................................... XLIII Lói No. XXVIII de 2000 sur la promulgation de 1’Accord de libre échange entre la République de Hongrie et la République de Lettonie .... XLIV Lói No. LXXXI de 2000 sur la promulgation de l’Accord de libre échange entre la République de Hongrie et la République de Lituanie .... XLVI Décision No. 2140/2000 (VI.23.) Korm. du Gouvernement sur le programme de 1’harmonisation juridique pour la période jusqu’au 31 décembre 2002 et sur la modification de la décision No. 2212/1998 (IX.30.) modifiée plusieurs fois............................................. XLVII Information internationale................................................................................. LIV Rubriques des informations officiels................................................................. LV Explication des codes figurant dans les informations officiels et principes de l’arrangement.............................................................................. 1479 Publications en matiére de brevets.................................................................... 1481 Publications en matiére de modéles d’utilités.................................................... 1580 Publications en matiére de dessins industriels................................................. 1588 Publications en matiére de marques.................................................................... 1601 Publications en matiére des indications geographiques.................................... 1680 SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ A Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapja 105. évfolyam, 7. szám Megjelent: 2000. július 28. Felelős kiadó: DR. BENDZSEL MIKLÓS Szerkesztőség: Magyar Szabadalmi Hivatal 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. Telefon: 312 4400 Levélcím: Pf. 552, 1370 E-mail: mszh@hungary.com http://www.hpo.hu Előfizethető a Magyar Posta Rt. Levél- és Hírlapüzletági Igazgatóságán (LHI, 1846 Budapest), az ügyfélszolgálati irodákban, a hírlapkézbesítőknél, a Hírlapelőfizetési Irodában (LHI, VIII. kér., Budapest, Orczy tér 1.; levélcím: 1900 Budapest, Orczy tér 1.) és vidéken a postahivatalokban. Egyes szám ára: 1200 Ft egy évre 14 400 Ft MSZH - Nyomda - 2000.007 Felelős vezető: TÖRŐCSIK ZSUZSANNA Tel.: 331 4140 INHALT Zum Andenken.............................................................................................................XLIII Gesetz Nr. XXVIII des Jahres 2000 über die Veröffentlichung des Freihandelsabkommens zwischen der Republik Ungarn und der Republik Lettland................................................................................................XLIV Gesetz Nr. LXXXI des Jahres 2000 über die Veröffentlichung des Freihandelsabkommens zwischen der Republik Ungarn und der Republik Litauen...................................................................................................XLVI Regierungsbeschluß Nr. 2140/2000 (VI.23.) Korm. über das Harmoni­sierungsprogramm bis zum 31 Dezember 2002 und über die Änderung des mehrmals geänderten Beschlusses Nr. 2212/1998 (IX.30.)............................XLVII Titelköpfe der behördlichen Informationen....................................................... LIV Erläuterung der in Titelköpfen der behördlichen Informationen angeführten................................................................................................................. LV Kods und Grundsätze der Gruppierung............................................................. 1479 Mitteilungen über Patente.................................................................................... 1481 Mitteilungen über Gebrauchsmuster................................................................. 1580 Mitteilungen über Geschmacksmuster............................................................. 1588 Mitteilungen über Warenzeichen....................................................................... 1601 Mitteilungen über die geographischen bezeichungen der waren................... 1680 HU ISSN 0039-8071 Szerkesztőbizottság: dr. Bendzsel Miklós, dr. Vékás Gusztáv, Posteinemé Toldi Márta, Adler Györgyné, dr. Ficsor Mihály, Gyurcsekné Philipp Clarisse, dr. Hajdú Tamásné, Havasi János, Pfeifer Ferencné, Sümeghy Pálné dr., Törócsik Zsuzsanna

Next

/
Oldalképek
Tartalom