Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 2000. április-június (105. évfolyam, 4-6. szám)

2000-04-01 / 4. szám

CONTENTS Law No. XIII of 2000 on the public use of certain seized goods .............XXIII Memorandum of Understanding between the Hungarian Patent Office and the Office for Hannonization in the Internal Market (OHIM) ...... XXV International information.......................................................................................XXVI Headings of official information................................................................... XXVII Explanation of codes used in official information and principles of arrangement .................................................................................................... 697 Patent publications.............................................................................................. 699 Utility model publications .................................................................................... 860 Industrial design publications ............................................................................. 872 Trademark publications ....................................................................................... 882 SOMMAIRE SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ A Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapja 105. évfolyam, 4. szám Megjelent: 2000. április 28. Felelős kiadó: DR. BENDZSEL MIKLÓS Szerkesztőség: Magyar Szabadalmi Hivatal 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. Telefon: 312 4400 Levélcím: Pf. 552, 1370 E-mail: mszh@hungary.com http://www.hpo.hu Lói No. XIII de 2000 sur Pusage dans Pintérét général de certains articles saisis ............................................................................................................XXIII Accord de coopération entre l’Office hongrois des brevets et Г Office de Pharmonisation dans le marché intérieur (OHMI).......................................XXV Information Internationale....................................................................................XXVI Rubriques des informations officiels............................................................ XXVII Explication des codes figurant dans les informations officiels et principes de Parrangement............................................................................. 697 Publications en matiere de brevets.................................................................. 699 Publications en matiere de modeles d’utilités ................................................. 860 Publications en matiere de dessins industriels................................................. 872 Publications en matiere de marques ................................................................... 882 INHALT Előfizethető a Magyar Posta Rt. Levél- és Hírlapüzletági Igazgatóságán (LHI, 1846 Budapest), az ügyfélszolgálati irodákban, a hírlapkézbesítőknél, a Hírlapelőfizetési Irodában (LHI, Vili. kér., Budapest, Orczy tér 1.; levélcím: 1900 Budapest, Örczy tér 1.) és vidéken a postahivatalokban. Egyes szám ára: 1200 Ft egy évre 14 400 Ft MSZH - Nyomda - 2000.004 Felelős vezető: TÖRŐCSIK ZSUZSANNA Tel.: 331 4140 Gesetz Nr. XIII des Jahres 2000 über die Benutzung von allgemeinem Interesse der gewissen konfiszierten Sachen......................................................XXIII Zusammenarbeitsabkommen zwischen dem Ungarischen Patentamt und dem Harmonisieurungsamt für den Binnenmarkt................................. XXV Titelköpfe der behördlichen Infonnationen ......................................................XXVI Erläuterung der in Titelköpfen der behördlichen Informationen angeführten..............................................................................................................XXVII Kods und Grundsätze der Gruppierung ......................................................... 697 Mitteilungen über Patente ............................................................................... 699 Mitteilungen über Gebrauchsmuster .................................................................. 860 Mitteilungen über Geschmacksmuster............................................................... 872 Mitteilungen über Warenzeichen ..................................................................... 882 HU ISSN 0039-8071 Szerkesztőbizottság: dr. Bendzsel Miklós, dr. Vékás Gusztáv, Posteinerné Toldi Márta, Adler Györgyné, dr. Ficsor Mihály, Gyurcsekné Philipp Clarisse, dr. Hajdú Tamásné, Havasi János, Pfeifer Ferencné, Sümeghy Pálné dr., Törőcsik Zsuzsanna

Next

/
Oldalképek
Tartalom