Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1999. október-december (104. évfolyam, 10-12. szám)

1999-10-01 / 10. szám

CONTENTS ш SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ A Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapja 104. évfolyam, 10. szám Megjelent: 1999. október 28. Felelős kiadó: DR. BENDZSEL MIKLÓS Szerkesztőség: Magyar Szabadalmi Hivatal 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. Telefon: 312 4400 Levélcím: Pf. 552, 1370 E-mail: mszh@hungary.com http :/Avww .hpo.hu Előfizethető a Magyar Posta Rt. Hírlap­előfizetési és Elektronikus Posta Igazgató­ságán (HELP, 1846 Budapest), az ügy­félszolgálati irodákban, a hírlapkézbe­sítőknél, a Hírlapelőfizetési Irodában (HELP, VIII. kér., Budapest, Orczy tér L; levélcím: 1900 Budapest, Orczy tér 1.) és vidéken a postahivatalokban. Egyes szám ára: 1200 Ft egy évre 14 400 Ft MSZH-Nyomda-99.010 Felelős vezető: TÖRŐCSIK ZSUZSANNA Tel: 331 4140 HU ISSN 0039-8071 Szerkesztőbizottság: dr. Bendzsel Miklós, dr. Vékás Gusztáv, Posteinerné Toldi Márta, Adler Györgyné, dr. Ficsor Mihály Gvurcsekné Philipp Clarisse, dr. Hajdú Tamásné, Havasi János, Pfeifer Ferencné, Sümeghy Pálné dr. Törőcsik Zsuzsanna Law No. LXXXII of 1999 on the promulgation of the Trademark Law Treaty concluded within the framework of World Intellectual Property Organization...................................................................................... CXIII Law No. LXXXIII of 1999 on the promulgation of the Protocol of 1989 Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks...................................................................................... CXXI General debate and decision on the Bills on the promulgation of the Protocol of 1989 Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and on the promulgation of the Trademark Law Treaty concluded within the framework of World Intellectual Property Organization ............................................. CXXVII International information ...................................................................................CXXVIII Headings of official information...................................................................... CXXIX Explanation of codes used in official information and principles of arrangement 2117 Patent publ ications ......................................................................................... 2119 Utility model publications................................................................................ 2219 Industrial design publications......................................................................... 2227 Trademark publications................................................................................... 2240 Geographical indications publications............................................................. 2318 SOMMAIRE Loi n° LXXXII de 1999 sur la promulgation du Traité sur le droit des marques conclus dans [’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle CXIII Loi n° LXXXIII de 1999 sur la promulgation du Protocole de 1989 relatif Г Arrangement de Madrid concemant l’enregistrement international des marques ...................................................................................................... CXXI Débat général et décision de la proposition de loi sur la promulgation du Protocole de 1989 relatif Г Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et sur la promulgation du Traité sur le droit des marques conclus dans [’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle............................................................................ CXXVII Information internationale................................................................................ CXXVIII Rubriques des informations officiels ............................................................. CXXIX Explication des codes figurant dans les informations officiels et principes de 1’arrangement......................................................................... 2117 Publications en matiere de brevets................................................................... 2119 Publications en matiere de modeles d’utilités................................................ 2219 Publications en matiere de dessins industriels................................................ 2227 Publications en matiere de marques................................................................ 2240 Publications en matiere des indications géographiques................................ 2318 INHALT Gesetz LXXXII des Jahres 1999 über die Veröffentlichung des mit der Madrider Übereinkunft über die internationale Registrierung der Marken verknüpften Protokolls vom Jahr 1989 ................................... CXIII Gesetz LXXXIII des Jahres 1999 über die Veröffentlichung des in der Weltorganisation des geistigen Eigentums zustande gekommenen Vertrages über das Markenrecht...................................................................... CXXI Allgemeine und gemeinsame Debatte und Beschlußnahme der Gesetzentwürfe über die Veröffentlichung des mit der Madrider Übereinkunft über die internationale Registrierung der Marken verknüpften Protokolls vom Jahr 1989 und über die Veröffentlichung des im Weltorganisation des geistigen Eigentums zustande gekommenen Vertrages über das Markenrecht ................................................................... CXXVII Internationale Information ................................................................................CXXVIII Titelköpfe der behördlichen Informationen................................................... CXXIX Erläuterung der in Titelköpfen der behördlichen Informationen angeführten Kods und Grundsätze der Gruppierung......................................................... 2117 Mitteilungen über Patente................................................................................ 2119 Mitteilungen über Gebrauchsmuster ............................................................. 2219 Mitteilungen über Geschmacksmuster ......................................................... 2227 Mitteilungen über Warenzeichen................................................................... 2240 Mitteilungen über die geographischen Bezeichnungen der Waren............. 2318

Next

/
Oldalképek
Tartalom