Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1999. július-szeptember (104. évfolyam, 7-9. szám)

1999-07-01 / 7. szám

CONTENTS Government decision No. 2141/1999 (VI. 23.) Komi, on the signature of the new Act of the Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs............................................................................ International information ................................................................................ Headings of official information...................................................................... Explanation of codes used in official information and principles of arrangement Patent publications ............................................................................................ Utility model publications.................................................................................. Industrial design publications............................................................................ Trademark publications...................................................................................... LXXXI LXXXI LXXXII . 1389 . 1391 . 1552 . 1562 . 1579 SOMMAIRE Décision No. 2141/1999 (VI. 23.) Korm. du Gouvernement sur la signature du nouvel acte de FArrangement de la Haye concernant le dépót internatio­nal des dessins et modeles industriels............................................................. LXXXI Information internationale................................................................................ LXXXI Rubriques des informations officiels ............................................................. LXXXII Explication des codes figurant dans les informations officiels et principes de rarrangement............................................................................. 1389 Publications en matiere de brevets...................................................................... 1391 Publications en matiere de modéles d’utilités................................................... 1552 Publications en matiere de dessins industriels................................................... 1562 Publications en matiere de marques................................................................... 1579 INHALT Regierungsbeschluß No. 2141/1999 (VI. 23.) über die Unterzeichnung des neuen Wortlautes des Haager Abkommens über die internationale Hinterlegung gewerblicher Muster oder Modelle................................................LXXXI Internationale Information ............................................................................. LXXXI Titelköpfe der behördlichen Informationen................................................... LXXXII Erläuterung der in Titelköpfen der behördlichen Informationen angeführten Kods und Grundsätze der Gruppierung................................................................ 1389 Mitteilungen über Patente...................................................................................... 1391 Mitteilungen über Gebrauchsmuster ................................................................... 1552 Mitteilungen über Geschmacksmuster ................................................................ 1562 Mitteilungen über Warenzeichen......................................................................... 1579 SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ A Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapja 104. évfolyam, 7. szám Megjelent: 1999. július 28. Felelős kiadó: DR. BENDZSEL MIKLÓS Szerkesztőség: Magyar Szabadalmi Hivatal 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. Telefon: 312 4400 Levélcím: Pf. 552, 1370 E-mail: mszh@hungary.com http://www.hpo.hu Előfizethető a Magyar Posta Rt. Hírlap­előfizetési és Elektronikus Posta Igazgató­ságán (HELP, 1846 Budapest), az ügy­félszolgálati irodákban, a hírlapkézbe­sítőknél, a Hírlapelőfizetési Irodában (HELP, VIII. kér., Budapest, Orczy tér L; levélcím: 1900 Budapest, Orczy tér 1.) és vidéken a postahivatalokban. Egyes szám ára: 1200 Ft egy évre 14 400 Ft MSZH-Nyomda-99.007 Felelős vezető: TÖRŐCSIK ZSUZSANNA Tel.: 331 4140 HU ISSN 0039-8071 Szerkesztőbizottság: dr. Bendzsel Miklós, dr. Vékás Gusztáv, Posteinerné Toldi Márta, Adler Györgyné, Gyurcsekné Philipp Clarisse, dr. Hajdú Tamásné, Havasi János, Pfeifer Ferencné, Sümeghv Pálné dr. Törőcsik Zsuzsanna

Next

/
Oldalképek
Tartalom