Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1999. április-június (104. évfolyam, 4-6. szám)

1999-04-01 / 4. szám

CONTENTS International information ................................................................................... LXVII Headings of official information......................................................................... LXVIII Explanation of codes used in official information and principles of arrangement 629 Patent publications ............................................................................................ 631 Utility model publications................................................................................... 752 Industrial design publications............................................................................ 757 Trademark publications...................................................................................... 773 SOMMAIRE Information internationale................................................................................... LXVII Rubriques des informations officiels ....................................................................LXVIII Explication des codes figurant dans les informations officiels et principes de 1’ arrangement............................................................................ 629 Publications en matiére de brevets...................................................................... 631 Publications en matiere de modeles d’utilités............................................■ 752 Publications en matiére de dessins industriels................................................... 757 Publications en matiére de marques................(|. ............................................. 773 u! uv.» . I. »* -1« >1' -J .... • \ • . j INHALT Internationale Information ................................................................................ Titelköpfe der behördlichen Informationen.........................................j ji.\\í, Erläuterung der in Titelköpfen der behördlichen Informationen ang^ßihrjen ( Kods und Grundsätze der Gruppierung........... ‘ . Í . Mitteilungen über Patente.............................................7 ÍV ! '. *. ?\ Mitteilungen über Gebrauchsmuster ................................................................ Mitteilungen über Geschmacksmuster ................................ Mitteilungen über Warenzeichen................................................................7. LXVII LXVIII I 629- г63? 752 ,j j 757 ‘ 773 Ч !: !■:■. ul г I 4 • ) SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ A Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapja 104. évfolyam, 4. szám Megjelent: 1999. április 28. Felelős kiadó: DR. BENDZSEL MIKLÓS Szerkesztőség: Magyar Szabadalmi Hivatal 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. Telefon: 312 4400 ■Levélcím: Pf. 552, 1370 E-mail: mszh@hungary.com http://www.hpo.hu Előfizethető a Magyar Posta Rt. Hírlap­előfizetési és Elektronikus Posta Igazgató­ságán (HELP, 1846 Budapest), az ügy­félszolgálati irodákban, a hírlapkézbe­sítőknél, a Hírlapelőfizetési Irodában (HELP, VIII. kér., Budapest, Orczy tér L; lévélcím: 1900 Budapest, Orczy tér 1.) és vidéken a postahivatalokban. Egyes szám ára: 1200 Ft ‘ egy évre 14 400 Ft MSZH-Nyomda-99.004 1 ’1 Félelos vezető: 1 TÖRŐCSIK ZSUZSANNA . Tel.: 331 4140 HU ISSN 0039-8071 Szerkesztőbizottság: dr. Bendzsel Miklós, dr. Vékás Gusztáv, Posteinerné Toldi Márta, Adler Györgyné, Gyurcsekné Philipp Clarisse, dr. Hajdú Tamásné, Havasi János, Pfeifer Ferencné, Sümeghy Pálné dr. Törőcsik Zsuzsanna

Next

/
Oldalképek
Tartalom