Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1999. január-március (104. évfolyam, 1-3. szám)

1999-01-01 / 1. szám

CONTENTS Setting up of the Board for Patent Attorney Examination ................................ I (From the Chamber of Patent Attorneys:) List of patent attorneys’ offices and patent attorneys’ partnerships (status on November 1, 1998) ................... I (From the Chamber of Patent Attorneys:) List of patent attorney candidates (status on November 1, 1998)............................................................................... II Awarding of a medal............................................................................................... II Regulations under the Patent Cooperation Treaty (PCT)................................... Ill Communication of the President of the Hungarian Patent Office on the list of the range of service secrets................................................................XLIV International information ...................................................................................... XLV Headings of official information............................................................................ L Explanation of codes used in official information and principles of arrangement . 1 Patent publications ............................................................................................... 3 Utility model publications...................................................................................... 104 Industrial design publications............................................................................... 113 Trademark publications......................................................................................... 124 Geographical indications publications................................................................... SOMMAIRE Établissement du jury d’examen de conseil en brevet......................................... I (De la Chambre des conseils en brevets:) Liste des cabinets de conseil en brevet et des sociétés de conseil en brevet (situation le 1 novembre 1998) . I (De la Chambre des conseils en brevets:) Liste des candidats conseil en brevet (situation le 1 novembre 1998)............................................................ II Distribution d’un prix............................................................................................ II Reglement d’exécution du Traité de cooperation en matiere de brevets (PCT) III Communiqué du president de TOffice hongrois des brevets sur le liste de l’éventail des secrets de service de l’Office hongrois des brevets................XLIV Information internationale...................................................................................... XLV Rubriques des informations officiels ................................................................... L Explication des codes figurant dans les informations officiels et principes de l’arrangement............................................................................... 1 Publications en matiere de brevets......................................................................... 3 Publications en matiere de modéles d’utilités...................................................... 104 Publications en matiere de dessins industriels...................................................... 113 Publications en matiére de marques...................................................................... 124 Publications en matiere des indications géographiques...................................... INHALT Die Verwirklichung der Prüfungskomission für Patentanwälte ...................... I (Von der Patentanwaltskammer:) Verzeichnis der Patentanwaltsbüro und Patentanwaltsgesellschaften (Zustand am 1 November 1998)................... I (Von der Patentanwaltskammer:) Verzeichnis der Bewerber für Patentanwalt (Zustand am 1 November 1998) ............................................ II Übergabe der Auszeichnung................................................................................... II Ausführungsordnung zum Vertrag über die internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT)................................ III Kommuniqué des Präsidenten des Ungarischen Patentamtes über das Verzeichnis des Gebietes des Dienstgeheimnisses ............................XLIV Internationale Information .................................................................................. XLV Titelköpfe der behördlichen Informationen......................................................... L Erläuterung der in Titelköpfen der behördlichen Informationen angeführten Kods und Grundsätze der Gruppierung................................................................ 1 Mitteilungen über Patente...................................................................................... 3 Mitteilungen über Gebrauchsmuster ................................................................... 104 Mitteilungen über Geschmacksmuster ................................................................ 113 Mitteilungen über Warenzeichen......................................................................... 124 Mitteilungen über die geographischen Bezeichnungen der Waren................... SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ A Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapja 104. évfolyam, 1. szám Megjelent: 1999. január 28. Felelős kiadó: DR. BENDZSEL MIKLÓS Szerkesztőség: Magyar Szabadalmi Hivatal 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. Telefon: 312 4400 Levélcím: Pf. 552, 1370 E-mail: mszh@hungary.com http://www.hpo.hu Előfizethető a Magyar Posta Rt. Hírlap­előfizetési és Elektronikus Posta Igazgató­ságán (HELP, 1846 Budapest), az ügy­félszolgálati irodákban, a hírlapkézbe­sítőknél, a Hírlapelőfizetési Irodában (HELP, VIII. kér., Budapest, Orczy tér 1.; levélcím: 1900 Budapest, Orczy tér 1.) és vidéken a postahivatalokban. Egyes szám ára: 1200 Ft egy évre 14 400 Ft MSZH - Nyomda - 99.001 Felelős vezető: TÖRŐCSIK ZSUZSANNA Tel.: 331 4140 HU ISSN 0039-8071 Szerkesztőbizottság: dr. Bendzsel Miklós, dr. Vékás Gusztáv, Adler Györgyné, Gyurcsekné Philipp Clarisse, dr. Hajdú Tamásné, Havasi János, Pfeifer Ferencné, Posteinemé Toldi Márta, Sümeghy Pálné dr. Törócsik Zsuzsanna

Next

/
Oldalképek
Tartalom