Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1998. október-december (103. évfolyam, 10-12. szám)

1998-10-01 / 10. szám

CONTENTS International information ...................................................................................... LIX Commemoration...................................................................................................... LXI Expression of thanks ............................................................................................ LXI Inauguration of the Conference Room of the Hungarian Patent Office .... LXII Headings of official information............................................................................ LXV Explanation of codes used in official information and principles of arrangement . 2037 Patent publications ............................................................................................... 2039 Utility model publications...................................................................................... 2118 Industrial design publications.................................................................................. 2123 Trademark publications............................................................................................ 2137 SOMMAIRE Information internationale......................•.............................................................. LIX Commémoration...................................................................................................... LXI Remerciements ...................................................................................................... LXI Inauguration de la salle de conference de l’Office Hongrois des Brevets . . . LXII Rubriques des informations officiels ..................................................................... LXV Explication des codes figurant dans les informations officiels etprincipes de Г arrangement.................................................................................. 2037 Publications en matiere de brevets............................................................................ 2039 Publications en matiere de modeles d’utilités...................................................... 2118 Publications en matiere de dessins industriels......................................................... 2123 Publications en matiere de marques........................................................................ 2137 INHALT Internationale Information ................................................................................... LIX Gedenken ............................................................................................................... LXI Danksagung............................................................................................................ LXI Eröffnung des Konferenzraumes des Ungarischen Patentamtes......................... LXII Titelköpfe der behördlichen Informationen......................................................... LXV Erläuterung der in Titelköpfen der behördlichen Informationen angeführten Kods und Grundsätze der Gruppierung.................................................................. 2037 Mitteilungen über Patente...................................................................................... 2039 Mitteilungen über Gebrauchsmuster ................................................................... 2118 Mitteilungen über Geschmacksmuster ................................................................ 2123 Mitteilungen über Warenzeichen ......................................................................... 2137 SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ A Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapja 103. évfolyam, 10. szám Megjelent: 1998. október 28. Felelős kiadó: DR. BENDZSEL MIKLÓS Szerkesztőség: Magyar Szabadalmi Hivatal 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. Telefon: 312 4400 Levélcím: Pf. 552, 1370 E-mail: mszh@hungary.com http://www.hpo.hu Előfizethető a Magyar Posta Rt. Hírlap­­előfizetési és Elektronikus Posta Igazgató­ságán (HELP, 1846 Budapest), az ügy­félszolgálati irodákban, a hírlapkézbe­sítőknél, a Hírlapelőfizetési Irodában (HELP, VIII. kér., Budapest, Orczy tér L; levélcím: 1900 Budapest, Orczy tér 1.) és vidéken a postahivatalokban. Egyes szám ára: 1200 Ft egy évre 14 400 Ft MSZH - Nyomda - 98.010 Felelős vezető: TÖRŐCSIK ZSUZSANNA Tel.: 331 4140 HU ISSN 0039-8071 Szerkesztőbizottság: dr. Bendzsel Miklós, dr. Vékás Gusztáv, Adler Györgyné, Gyurcsekné Philipp Clarisse, dr. Hajdú Tamásné, Havasi János, Pfeifer Ferencné, Posteinerné Toldi Márta, Sümeghy Pálné dr. Törőcsik Zsuzsanna

Next

/
Oldalképek
Tartalom