Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1998. április-június (103. évfolyam, 4-6. szám)

1998-04-01 / 4. szám

CONTENTS Law No. IX of 1998 on the promulgation of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization concluded within the framework of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and of its Annex (Extracted) ............................................................................ XVII Decision No. 30/1998 (III.18.) OGY of the Parliament on the ratification of the Trademark Law Treaty concluded within the framework of the World Intellectual Property Organization................... XXX Government Decree No. 63/1998 (III. 31.) Korm. on innovation ................ XXXI Announcement No. 1/1998 (MK 21.) MSZH of the President of the Hungarian Patent Office on the non-prejudicial disclosures of inventions, trademarks, industrial designs and utility models displayed at certain exhibitions in 1998 XXXII Headings of official information.............................................................................XXXIII Explanation of codes used in official information and principles of arrangement 801 Patent publications ............................................................................................ 803 Utility model publications................................................................................... 907 Industrial design publications............................................................................ 913 Trademark publications...................................................................................... 927 SOMMAIRE Lói No. IX de 1998 sur la promulgation de 1’Accord de Marrakesh eréé dans le cadre de l’Accord général sur les tarifs dounaniers et le commerce (GATT) et créant [’Organisation mondial du Commerce et de son annexes (annotation) ............................................................................ XVII Décision du ParlementNo. 30/1998 (III. 31.) OGY sur la ratification du Traité sur les droits des marques eréé dans le cadre de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ............................................................ XXX Décision no.63/1998.(111. 31.) Korm. du Gouvernement sur les innovations XXXI Communiqué 1/1998 (MK 21.) MSZH du président de l'Office hongrois des brevets sur les divulgations non opposables des inventions, marques, modeles et dessins industriels et modeles d'utilité á présenter sur certaines expositions ................................................................................... XXXII Rubriques des informations officiels ...................................................................XXXIII Explication des codes figurant dans les informations officiels et principes de l’arrangement............................................................................ 801 Publications en matiére de brevets...................................................................... 803 Publications en matiére de modéles d’utilités................................................... 907 Publications en matiére de dessins industriels................................................... 913 Publications en matiére de marques................................................................... 927 SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ A Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapja 103. évfolyam, 4. szám Megjelent: 1998. április 28. Felelős kiadó: DR. BENDZSEL MIKLÓS Szerkesztőség: Magyar Szabadalmi Hivatal 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. Telefon: 312 4400 Levélcím: Pf. 552, 1370 E-mail: mszh@hungary.com http://www.hpo.hu Előfizethető a Magyar Posta Rt. Hírlap­előfizetési és Elektronikus Posta Igazgató­ságán (HELP, 1846 Budapest), az ügy­félszolgálati irodákban, a hírlapkézbe­sítőknél, a Hírlapelőfizetési Irodában (HELP, VIII. kér., Budapest, Orczy tér L; levélcím: 1900 Budapest, Orczy tér 1.) és vidéken a postahivatalokban. Egyes szám ára: 1200 Ft egy évre 14 400 Ft MSZH - Nyomda - 98.004 Felelős vezető: GYURCSEKNÉ PHILIPP CLARISSE Tel.: 331 4140 INHALT Gesetz Nr. IX vom Jahre 1998 über die Verabschiedung des im Rahmen des Allgemeinen Tarif- und Handelsabkommens (GATT) gestalteten und die Handelsweltorganisation hervorbringenden Abkommens von Marrakesh und seiner Beilage (Mitteilung im Auszug) . . XVII Beschluß Nr. 30/1998 (III. 18.) OGY des Parlaments über die Ratifizierung des im Rahmen der Weltorganisation des Geistigen Eigentums gestalteten Vertrags über das Warenzeichenrecht ............................................................ XXX Beschluß Nr. 63/1998 (III. 31.) Korm über die Erneuerungen...................... XXXI Mitteilung No. 1/1998 (MK 21.) MSZH des Präsidenten des Ungarischen Patentamtes über die Ausstellungsbegünstigung von Erfindungen, Warenzeichen, Geschmacks- und Gebrauchsmustern, die in den bestimmten Ausstellungen im Jahre 1998 zur Schau gestellt werden...................................XXXII Titelköpfe der behördlichen Informationen......................................................XXXIII Erläuterung der in Titelköpfen der behördlichen Informationen angeführten Kods und Grundsätze der Gruppierung............................................................ 801 Mitteilungen über Patente................................................................................... 803 Mitteilungen über Gebrauchsmuster ................................................................ 907 Mitteilungen über Geschmacksmuster ............................................................ 913 Mitteilungen über Warenzeichen...................................................................... 927 HU ISSN 0039-8071 Szerkesztőbizottság: dr. Bendzsel Miklós, dr. Vékás Gusztáv, Adler Györgyné, Gyurcsekné Philipp Clarisse, dr. Hajdú Tamásné, Havasi János, Pfeifer Ferencné, Posteinemé Toldi Márta, Sümeghy Pálné dr. Törőcsik Zsuzsa

Next

/
Oldalképek
Tartalom