Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1998. január-március (103. évfolyam, 1-3. szám)

1998-01-01 / 1. szám

CONTENTS Reward of scholarship............................................................................................... I Headings of official information............................................................................... II Explanation of codes used in official information and principles of arrangement . . 1 Patent publications ................................................................................................... 3 Utility model publications......................................................................................... 87 Industrial design publications................................................................................... 96 Trademark publications............................................................................................ 113 SOMMAIRE Remise de bourse......................................................................................................... I Rubriques des informations officiels ...................................................................... II Explication des codes figurant dans les informations officiels et principes de I’arrangement................................................................................... 1 Publications en matiere de brevets............................................................................ 3 Publications en matiere de modeles d’utilités......................................................... 87 Publications en matiere de dessins industriels......................................................... 96 Publications en matiere de marques......................................................................... 113 INHALT Hinurteilung des Stipendiums................................................................................... I Titelköpfe der behördlichen Informationen............................................................ II Erläuterung der in Titelköpfen der behördlichen Informationen angeführten Kods und Grundsätze der Gruppierung................................................................... 1 Mitteilungen über Patente........................................................................................ 3 Mitteilungen über Gebrauchsmuster ..................................................................... 87 Mitteilungen über Geschmacksmuster .................................................................. 96 Mitteilungen über Warenzeichen........................................................................... 113 SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ A Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapja 103. évfolyam, 1. szám Megjelent: 1998. január 28. Felelős kiadó: DR. BENDZSEL MIKLÓS Szerkesztőség: Magyar Szabadalmi Hivatal 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. Telefon: 312 4400 Levélcím: Pf. 552, 1370 E-mail: mszh@hungary.com http://www.hpo.hu Előfizethető a Magyar Posta Rt. Hírlap­­előfizetési és Elektronikus Posta Igazgató­ság (HELP, 1846 Budapest), az ügy­félszolgálati irodákban, a hírlapkézbe­sítőknél, a Hírlapelőfizetési Irodában (HELP, VIII. kér. Budapest, Orczy tér 1.; levélcím: 1900 Budapest, Orczy tér 1.) és vidéken a postahivatalokban. Egyes szám ára: 1200 Ft egy évre 14 400 Ft Külföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, H-1389 Budapest, Postafiók 149 MSZH-Nyomda-98.001 Felelős vezető: GYURCSEKNÉ PHILIPP CLARISSE Tel.: 331 4140 HU ISSN 0039-8071 Szerkesztőbizottság: dr. Bendzsel Miklós, dr. Vékás Gusztáv, Adler Gvörgyné, Gyurcsekné Philipp Clarisse, dr. Hajdú Tamásné, Hal asi János, Pfeifer Ferencné, Posteinerné Toldi Márta, Sümeghy Pálné dr. Törőcsik Zsuzsa

Next

/
Oldalképek
Tartalom