Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1997. október-december (102. évfolyam, 10-12. szám)

1997-10-01 / 10. szám

CONTENTS SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ International information ................................................................................... CXXI Headings of official information............................................................................СХХШ Explanation of codes used in official information and principles of arrangement 2009 Patent publications ............................................................................................ 2011 Utility model publications................................................................................... 2095 Industrial design publications ............................................................................ 2104 Trademark publications ...................................................................................... 2143 SOMMAIRE Information internationale...................................................................................... CXXI Rubriques des informations officiels ...................................................................CXXIII Explication des codes figurant dans les informations officiels et principes de Г arrangement ............................................................................ 2009 Publications en matiere de brevets...................................................................... 2011 Publications en matiere de modeles d’utilités................................................... 2095 Publications en matiere de dessins industriels................................................... 2104 Publications en matiere de marques................................................................... 2143 INHALT Internationale Information................................................................................... CXXI Titelköpfe der behördlichen Informationen .........................................................CXXIII Erläuterung der in Titelköpfen der behördlichen Informationen angeführten Kods und Grundsätze der Gruppierung ............................................................. 2009 Mitteilungen über Patente ................................................................................... 2011 Mitteilungen über Gebrauchsmuster ................................................................ 2095 Mitteilungen über Geschmacksmuster ............................................................. 2104 Mitteilungen über Warenzeichen ...................................................................... 2143 A Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapja 102. évfolyam, 10. szám Megjelent: 1997. október 28. Felelős kiadó: DR. BENDZSEL MIKLÓS Szerkesztőség: Magyar Szabadalmi Hivatal 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. Telefon: 312 4400 Levélcím: Pf. 552, 1370 E-mail: mszh@hungary.com http://www.hpo.hu Előfizethető a Magyar Posta Rt. Hírlap­­üzletági Igazgatóságánál (1846 Buda­pest), az ügyfélszolgálati irodákban, a hírlapkézbesítőknél, a Hírlapelőfizetési Irodában (HELIR, VIII. kér. Budapest, Orczy tér L; levélcím: 1900 Budapest, Orczy tér 1.) és vidéken a postahivata­lokban. Egyes szám ára: 1200 Ft egy évre 14 400 Ft Külföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, H-1389 Budapest, Postafiók 149 MSZH-Nyomda-97.010 Felelős vezető: GYURCSEKNÉ PHILIPP CLAR1SSE Tel.: 131 4140 HU ISSN 0039-8071 S zerkesztőbizottság: dr. Szarka Ernő, dr. Bendzsel Miklós, dr. Vékás Gusztáv, Adler Györgyné, Gyurcsekné Philipp Clarisse, dr. Hajdú Tamásné, Havasi János, Pfeifer Ferencné, Posteinerné Toldi Márta, Sümeghy Pálné dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom