Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1996. október-december (101. évfolyam, 10-12. szám)

1996-10-01 / 10. szám

CONTENTS Personal news ............................................................................................................XCIX Headings of official information............................................................................ C Explanation of codes used in official information and principles of arrangement 1639 Patent publications................................................................................................... 1642 Utillity model publications...................................................................................... 1772 Industrial design publications ................................................................................ 1783 Trademark publications ......................................................................................... 1798 SOMMAIRE Annonces personelles...................................................................................................XCIX Rubriques des informations officiels...................................................................... C Explication des codes figurant dans les informations officiels et principesdel’arrangement ............................................................................... 1639 Publications en matiere de brevets......................................................................... 1642 Publications en matiere de modeles d’utilités ...................................................... 1772 Publications en matiere de dessins industriels...................................................... 1783 Publications en matiere de marques ...................................................................... 1798 INHALT Persönliche Nachrichten ............................................................................................XCIX Titelköpfe der behördlichen Informationen ......................................................... C Erläuterung der in Titelköpfen der behördlichen Informationen angeführten Kods und Grundsätze der Gruppierung ................................................................ 1639 Mitteilungen über Patente ...................................................................................... 1642 Mitteilungen über Gebrauchsmuster...................................................................... 1772 Mitteilungen über Geschmacksmuster................................................................... 1783 Mitteilungen über Warenzeichen ......................................................................... 1798 SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ A Magyar Szabadalmi Hivatal hivatalos lapja 101. évfolyam, 10. szám Megjelent: 1996. október 28. Felelős szerkesztő: DR. BENDZSEL MIKLÓS Szerkesztőség: Magyar Szabadalmi Hivatal 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. Telefon: 312 4400 Levélcím: Pf. 552, 1370 Felelős kiadó: DR. SZARKA ERNŐ Előfizethető a Magyar Posta Rt. Hírlap­­üzletági Igazgatóságánál (1846 Buda­pest), az ügyfélszolgálati irodákban, a hírlapkézbesítőknél, a Hírlapelőfizetési Irodában (HELIR, XIII. kér. Budapest, Lehel út 10/a; levélcím: 1900 Budapest) és vidéken a postahivatalokban. Egyes szám ára: 1200-, Ft egy évre 14 400-, Ft Külföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, H—1389 Budapest, Postafiók 149 MSZH-Nyomda-96.010 Felelős vezető: GYURCSEKNÉ PHILIPP CLAR1SSE Tel.: 131 4140 HU ISSN 0039-8071 Szerkesztőbizottság: dr. Szarka Ernő, dr. Bendzsel Miklós, dr. Vékás Gusztáv, Adler Györgyné, Gyurcsekné Philipp Clarisse, dr. Hajdú Tamásné Havasi János, Iványi István, PfeiferFerencné, Posteinerné Toldi Márta Sümeghy Pálné dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom