Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1995. január-március (100. évfolyam, 1-3. szám)

1995-01-01 / 1. szám

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ 100. ÉVFOLYAM AZ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL HIVATALOS LAPJA 100. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 — 176. OLDAL 1995 -01- 3 11995. JANUÁR TARTALOM SZÁZADIK ÉVFOLYAMÁBA LÉPETT A SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ • I TÁJÉKOZTATÓ AZ IPARJOGVÉDELMI JOGALKOTÁSRÓL • II ÉVNYITÓ VEZETŐI ÉRTEKEZLET • II SZEMÉLYI HÍREK • III NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS • IV A SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ ROVATCÍMEI ÉS AZOK KÓDJAI A WIPO ST. 17. SZERINT • 1 A SZABADALMI ROVATOKBAN ALKALMAZOTT JELÖLÉSEK MAGYARÁZATA • 3 ADATKÖZLÉS SZABADALMI BEJELENTÉSEKRŐL • 5 HALASZTOTT VIZSGÁLATÉ SZABADALMI BEJELENTÉSEK KÖZZÉTÉTELE • 16 HALASZTOTT VIZSGÁLATÉ SZABADALMI BEJELENTÉSEK UTÓLAGOS VIZSGÁLATA • 19 TELJES VIZSGÁLATÉ SZABADALMI BEJELENTÉSEK KÖZZÉTÉTELE • 20 SZABADALMAK MEGADÁSA • 97 A SZABADALMI ROVATOKBAN MEGHIRDETETT ADATOK MUTATÓI ■ 108 NYOMTATÁSBAN MEGJELENT SZABADALMI LEÍRÁSOK • 122 VEGYES SZABADALMI KÖZLEMÉNYEK • 124 ÁTMENETI SZABADALMI OLTALMI KÖZLEMÉNYEK • 135 ADATKÖZLÉS ÁTMENETI SZABADALMI OLTALMI BEJELENTÉSEKRŐL • 136 A HASZNÁLATI MINTA ROVATOKBAN ALKALMAZOTT JELÖLÉSEK MAGYARÁZATA • 137 ADATKÖZLÉS HASZNÁLATI MINTAOLTALMI BEJELENTÉSEKRŐL • 138 MEGADOTT HASZNÁLATI MINTAOLTALMAK • 141 A VÉDJEGY ROVATOKBAN ALKALMAZOTT JELÖLÉSEK MAGYARÁZATA • 143 VÉDJEGYEK LAJSTROMOZÁSA • 144 (lajstromszámokat 1. a 163. oldalon) VÉDJEGYOLTALOM MEGÉJÍTÁSA • 164 VEGYES VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK • 166 AZ IPARI MINTA ROVATOKBAN ALKALMAZOTT JELÖLÉSEK MAGYARÁZATA • 168 IPARI MINTAOLTALMI BEJELENTÉSEK KÖZZÉTÉTELE • 169 ^___________________________________________________________________________________________l

Next

/
Oldalképek
Tartalom