Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1993. július-szeptember (98. évfolyam, 7-9. szám)

1993-07-01 / 7. szám

SOMMAIRE Information internationale - Information selon Regle 13.2 du Reglement d'Exécution du Traité de Budapest XXI. Communique XXXIII. Liste des avocats de brevet s'occupant de la representation des clients XXXIV. Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiere de brevet 1215. Publication des données concernant des depots demandes de brevet 1218. Publication des demandes de brevet avec un examen différé (H/3672, H/3674-H/3677) 1229. Publication sur I'examen ultérieur des demandes de brevet avec un examen différé 1231. Publication des demandes de brevet avec un examen complet (T/63 020-T/63 293) 1232. Brevets délivrés (205.258, 207.921-207.982, 207.984-207.995, 207.997-208.048) 1302. Index des données publiquées dans les rubriques en matiere de brevet 1316. Fascicules des brevets imprimés 1326. Publications diverses en matiére de brevet 1336. Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiere de modele d'utilité 1343. Publication des données concernant des dépőts demandes de modele d'utilité 1344. Enregistrement des modeles d'utilité (00.102-00.111) 1349. Publications diverses en matiere de modele d’utilité 1353. Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiére de marque 1354. Enregistrement des marques (133.273, 133.350, 133.365-133.374, 133.427, 133.626, 133.817-133.818, 133.861, 133.865, 133.870-133.902, 133.904-134.016, 134.018-134.113, 134.115-134.134, 134.136-134.211, 134.213-134.230, 134.232-134.244, 134.246-134.250, 134.303, 134.326-134.332) 1355. Publications diverses en matiere de marque 1415. Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiere de dessins industriels 1416. Publications des dépőts demandes de dessins industriel 1417. Enregistrement des dessins industriels (84.909-84.945) 1426. Publications diverses en matiere de dessins industriel 1429. • • • CONTENTS International information - Information according to Rule 13.2 of the Regulations of Execution of the Budapest Treaty XXI. Communiqué XXXIII. List of patent attorneys occupied with representation of clients XXXIV. Explication of codes used in patent publications 1215. Publication of patent application data 1218. Publication of patent applications with deferred examination (H/3672, H/3674-H/3677) 1229. Publication about subsequent examination of patent applications with deferred examination 1231. Publication of patent applications with complete examination (T/63 020-T/63 293) 1232. Granted patents (205.258, 207.921-207.982 , 207.984- 207.995 , 207.997-208.048) 1302. Data indexes published in accordance with patent applications 1316. Printed patent specifications 1326. Diverse patent publications 1336. Explication of codes used in utility model publications 1343. Publication of data concerning utility model applications 1344. Registered utility models (00.102— 00.111) 1349. Diverse utility model publications 1353. Explication of codes used in trademark publications 1354. Trademark registrations (133.273, 133.350, 133.365- 133.374, 133.427, 133.626, 133.817-133.818, 133.861, 133.865, 133.870-133.902, 133.904-134.016, 134.018-134.113, 134.115-134.134, 134.136-134.211, 134.213- 134.230, 134.232-134.244, 134.246-134.250, 134.303, 134.326-134.332) 1355 Diverse trademark publications 1415. Explication of codes used in industrial design publications 1416. Publication of industrial design applications 1417. Registration of industrial designs (84.909-84.945) 1426. Diverse industrial design publications 1429. • • • INHALT SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ Az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja 98. évfolyam, 7. szám Megjelent: 1993. július 28. Felelős szerkesztő: DR. SZARKA ERNŐ Szerkesztőség: Budapest V., Garibaldi u. 2. Telefon: 112-4400 Levélcím: Pf. 552., 1370 Kiadja: HÍRLAPKIADÓ VÁLLALAT Budapest, 1085 Blaha Lujza tér 3. Telefon: 138-2399, 138-4300 Levélcím: Pf. 1., 1951 Felelős kiadó: HORTI JÓZSEF Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesitő postahivatal­nál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hír­lapéi őfizet ési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest, 1134 Lehel u. 10/a közvetlenül vagy postautalványon, va­lamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Címváltozás bejelentése: Budapest, 1134 Lehel u. 10/a. Egyes szám ára: 600,- Ft, egy évre 7200,- Ft. Külföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, H-1389 Budapest, Postafiók 149. Internationale Information - Information der Regei 13.2 der Ausführungsordnung des Budapester Vertrages gemäss XXL Verlautbarung XXXIII. Verzeichnis der sich mit Vertretung der Kliente beschäftigenden Patentanwälte XXXIV. Erläuterung der in den Patentrubriken angeführten Bezeichnungen 1215. Mitteilungen bezüglich Patentanmeldungen 1218. Bekanntmachung von Patentanmeldungen mit aufgeschobener Prüfung (H/3672, H/3674-H/3677) 1229. Bekanntmachung über nachträgliche Prüfung von Patentanmeldungen mit aufgeschobener Prüfung 1231. Bekanntmachung von Patentanmeldungen mit vollständiger Prüfung (T/63 020 - T/63 293) 1232. Erteilte Patente (205.258, 207.921-207.982, 207.984-207.995, 207.997-208.048) 1302. Verzeichnisse der in den Patentrubriken angeführten Angaben 1316. Gedruckte Patentschriften 1326. Verschiedene Veröffentlichungen in Patentsachen 1336. Erläuterung der in den Gebrauchsmusterrubriken angeführten Bezeichnungen 1343. Mitteilungen bezüglich Gebrauchsmusteranmeldungen 1344. Einregistrierte Gebrauchsmuster (00.102- 00.111) 1349. Verschiedene Veröffentlichungen in Gebrauchsmuster 1353. Erläuterung der in den Warenzeichenrubriken angeführten Bezeichnungen 1354. Registrierung von Warenzeichen (133.273, 133.350, 133.365-133.374, 133.427, 133.626, 133.817 - 133.818, 133.861, 133.865, 133.870 - 133.902, 133.904 - 134.016, 134.018 - 134.113, 134.115 - 134.134, 134.136 - 134.211, 134.213 - 134.230, 134.232 - 134.244, 134.246 - 134.250, 134.303, 134.326 - 134.332) 1355. Verschiedene Veröffentlichungen in Warenzeichensachen 1415. Erläuterung der in den Geschmacksmusterrubriken angeführten Bezeichnungen 1416. Bekanntmachung von Geschmacksmusteranmeldungen 1417. Registrierung von Geschmacksmustern (84.909-84.945) 1426. Verschiedene Veröffentlichungen in Geschmacksmustersachen 1429. • • Készült a MATgX programcsomag segítségével OTH — Nyomda — 93 074 Budapest, 1097 Hentes u. 10. Tel.: 215-7118 Felelős vezető: DR. SZVOBODA DOMÁNSZKY GABRIELLA HU ISSN 0039-8071 Szerkesztő bizottság: dr. Bendzsel Miklós, dr. Bobrovszky Jenő, Iványi István, Sümeghy Pálné dr. dr. Szarka Ernő, Szemző György, dr. Szvoboda Dománszky Gabriella, dr. Vékás Gusztáv.

Next

/
Oldalképek
Tartalom