Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1993. április-június (98. évfolyam, 4-6. szám)

1993-04-01 / 4. szám

SOMMAIRE Information internationale XIII. Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiére de brevet 565. Publication des données concernant dépőts des demandes de brevet 573. Publication des demandes de brevet avec un examen différé (H/3654- H/3661) 603. Publication des demandes de brevet avec un examen complet (T/62 134- T/62 426) 606. Brevets délivrés (206.815, 207.265, 207.402-207.458, 207.460-207.516, 207.518-207.530, 207.532-207.534, 207.536-207.632) 680. Index des données publiquées dans les rubriques en matiére de brevet 703. Fascicules des brevets imprimés 715. Publications diverses en matiére de brevet 718. Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiére de modéle d'utilité 739. Publication des données concernant des dépőts demandes de modéle d'utilité 740. Enregistrement des modéles d'utilité (00.085-00.087) 741. Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiére de marque 743. Enregistrement des marques (131.433, 133.031, 133.131-133.132, 133.142- 133.175, 133.213, 133.266-133.271, 133.274, 133.277-133.282, 133.284, 133.286- 133.288, 133.293, 133.295-133.349, 133.351-133.364, 133.385-133.386, 133.388, 133.390-133.391) 744. Explication des notations figurantes dans les rubriques en matiére de dessins industriels 764. Publications des dépőts demandes de dessins industriel 765. Enregistrement de dessins industriels (84.817-84.853) 768. Publications diverses en matiére de dessins industriel 771. • • CONTENTS International information XIII. Explication of codes used in patent publications 565. Publication of patent application data 573. Publication of patent applications with deferred examination (H/3654-H/3661) 603. Publication of patent applications with complete examination (T/61 134-T/62 426) 606. Granted patents (206.815, 207.265, 207.402-207.458, 207.460-207.516 , 207.518-207.530, 207.532-207.534 , 207.536- 207.632 ) 680. Data indexes published in accordance with patent applications 703. Printed patent specifications 715. Diverse patent publications 718. Explication of codes used in utility model publications 739. Publication of data concerning utility model applications 740. Registered utility models (00.085-00.087) 741. Explication of codes used in trademark publications 743. Trademark registrations (131.433, 133.031, 133.131- 133.132, 133.142-133.175, 133.213, 133.266-133.271, 133.274, 133.277-133.282, 133.284, 133.286-133.288, 133.293, 133.295-133.349, 133.351-133.364, 133.385- 133.386, 133.388, 133.390—133.391) 744. Explication of codes used in industrial design publications 764. Publication of industrial design applications 765. Registration of industrial designs (84.817-84.853) 768. Diverse industrial design publications 771. • • INHALT Internationale Information XIII, Erläuterung der in den Patentrubriken angeführten Bezeichnungen 565, Mitteilungen bezüglich Patentanmeldungen 573, Bekanntmachung von Patentanmeldungen mit eufgesehobener Prüfung (H/3654 - H/3661) 603, Bekanntmachung von Patentanmeldungen mit vollständiger Prüfung (T/62 134 - T/62 426) 606. Erteilte Patente (206.815, 207.265, 207.402-207.458, 207.460-207.516, 207.518-207.530, 207.532-207.534, 207.536-207.632) 680. Verzeichnisse der in den Patentrubriken angeführten Angaben 703. Gedruckte Patentschriften 715. Verschiedene Veröffentlichungen in Patentsachen 718. Erläuterung der in den Gebrauchsmusterrubriken angeführten Bezeichnungen 739. Mitteilungen bezüglich Gebrauchsmusteranmeldungen 740. Einregistrierte Gebrauchsmuster (00.085 - 00.087) 741. Erläuterung der in den Warenzeichenrubriken angeführten Bezeichnungen 743. Registrierung von Warenzeichen (131.433, 133.031, 133.131-133.132, 133.142-133.175, 133.213, 133.266-133.271, 133.274, 133.277-133.282, 133.284, 133.286-133.288, 133.293, 133.295-133.349, 133.351-133.364, 133.385-133.386, 133.388, 133.390-133.391) 744. Erläuterung der in den Geschmacksmusterrubriken angeführten Bezeichnungen 764. Bekanntmachung von Geschmacksmusteranmeldungen 765. Registrierung von Geschmacksmustern (84.817 - 84.853) 768. Verschiedene Veröffentlichungen in Geschmacksmustersachen 771. • • SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ Az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja 98. évfolyam, 4. szám Megjelent: 1993. április 28. Felelős szerkesztő: DR SZARKA ERNŐ Szerkesztőség: Budapest V., Garibaldi u. 2. Telefon: 112-4400 Levélcim: Pf. 552., 1370 Kiadja: HÍRLAPKIADÓ VÁLLALAT Budapest, 1085 Blaha Lujza tér 3. Telefon: 138-2399, 138-4300 Levélcím: Pf. 1., 1951 Felelős kiadó: HORTI JÓZSEF Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatal­nál, a Posta hírlapüzleteiben és a Hír­lapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest, 1134 Lehel u. 10/a közvetlenül vagy postautalványon, va­lamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Címváltozás bejelentése: Budapest, 1134 Lehel u. 10/a. Egyes szám ára: 600,- Ft, egy évre 7200,- Ft. Külföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, H-1389 Budapest, Postafiók 149. Készült a MAT|=X programcsomag segítségével OTH — Nyomda — 93 032 Budapest, 1097 Hentes u. 10. Tel.: 133-7118 Felelős veietö: DR. SZVOBODA DOMÁNSZKY GABRIELLA HU ISSN 0039-8071 Szerkesztő bizottság: dr. Bendzsel Miklós, dr. Bobrovszky Jenő, Iványi István, Sümeghy Pálné dr. dr. Szarka Ernő, Szemző György, dr. Szvoboda Dománszky Gabriella, dr. Vékás Gusztáv.

Next

/
Oldalképek
Tartalom