Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1993. január-március (98. évfolyam, 1-3. szám)

1993-01-01 / 1. szám

Jelentkezés: BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET IPARJOGVÉDELMI SZAK 1092 Budapest, Köztelek u. 8. Induló létszám: 25 f6 Képzési idő: 4 félév I.félévi tandíj: 31.500.-Ft Д szak cél1 a: olyan szakemberek képzése, akik a magas­­szintű iparjogvédelmi és közgazdasági ismeretek elsajá­tításával képessé válnak iparjogvédelmi problémák gyors és komplex megoldására. Felvételi követelmény:- egyetemi diploma- egyéb felsőfokú képzettség egyedi elbírálás a lapj én Oktatás rendszere: hetente egy napon kerülnek megtartásra a foglalkozások. A szakon sikeresen végzőket "okleveles iparjogvédelmi" szakemberré nyilvánítjuk. Az egyetemi diplomával rendelkező, felsőfokú iparjogvé­delmi tanfolyamot végzett jelentkezők részére lehetősé­get biztosítunk - meghatározott különbözeti vizsga leté­tele után - a 4. félévre történő beiratkozásra. Igény szerint, állami nyelvvizsga lehetőséget biztosítunk Intézetünkben a végzett hallgatóknak saját vizsgáztatási jog alapján. A szakbizottság Vincze Attila tanácsos OTH elnöke: A szak tantervét és vizsgakövetelményeit a következő táb­lázat tartalmazza.

Next

/
Oldalképek
Tartalom