Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1990. január-március (95. évfolyam, 1-3. szám)

1990-03-01 / 3. szám

532 G 01 N FG4H-FH4Ä Megadott Szabadalmak 1990/3 - SzKV (51) G 01 N 33/22, 33/26 (11) 199.998 89.11.14. (21) 5305/86 (22) 86.12.18. (65) T/49 688 (40) 89.10.30. (73) Magyar Szénhidrogénipari Kutató-Fejlesztő Intézet, Száz­halombatta (HU); MTA Bányászati Kémiai Kutatólabora­tórium, Miskolc (HU) (72) Bukta Bertalan, 15 %, Miskolc (HU); dr. Milley Gyula, 5 %, Nagykanizsa (HU); dr. Pálfi Sándor, 4 %, Budapest (HU); dr. Török János, 15 %, Budapest (HU); dr. Wagner Ottó, 15 %, Miskolc (HU); Fürcht Lipót, 15 %, Budapest (HU); Jónap Károly, 15 %, Miskolc (HU); Kovács Pál, 3 %, Budapest (HU); Lővei János, 8 %, Miskolc (HU); Simon Ambrus, 3 %, Budapest (HU); Trifonov Tibor, 2 %, Miskolc (HU) (54) Nagynyomású cella, elsősorban PVT-berendezéshez (74) DANUBIA (51) G 01 R 23/165 (11) 199.999 89.11.29. (21) 1306/86 (22) 86.03.28. (65) T/43 191 (40) 87.09.28. (73) Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest (HU) (72) dr. Bagó Balázs, 10 %, Budapest (HU); Kerese István, 55 %, Budapest (HU); dr. Kollár István, 35 %, Budapest (HU) (54) Digitális frekvenciaspektrum analizátor (74) DANUBIA (51) G 01 R 31/34 (11) 200.000 89.11 15. (21) 1736/87 (22) 87.04.22. (65) T/48 382 (40) 89.05.29. (73) (72) Újhelyi Ottó, Pécs (HU) (54) Elrendezés villamos forgógépek horonyban elhelyez­kedő tekercse, illetve kalickája hibáinak mérésére mágneses-impulzus gerjesztéssel és mágneses érzé­keléssel (51) G 01 T 1/16 (ll) 200.001 89.12.28. (21) 1359/85 (22) 85.04.12. (65) T/40 726 (40) 87.01.28. (73) Budapesti Műszaki Egyetem, 70 %, Budapest (HU); Gamma Müvek, 30 %, Budapest (HU) (72) Bäumler Ede, 20 %, Budapest (HU); Dorogi László, 2.5 %, Budapest (HU); dr. Nagy Lajos György, 7.5 %, Budapest (HU); dr. Solymosi József, 40 %, Budapest (HU); dr. Zagyvái Péter, 5 %, Budapest (HU); Gresits Iván, 7,5 %, Budapest (HU); Gujgiczer Árpád, 5 %, Budapest (HU); Körösi Sándor, 5 %, Budapest (HU); Sarkadi András, 5 %, Budapest (HU); Vodicska Miklós, 2.5 %, Budapest (HU) (54) Eljárás és berendezés béta-sugárzó izotópo(ka)t tartalmazó minta aktivitásának mérésére nagy­­intenzitású gamma-sugárzási háttérben (74) DANUBIA (51) G 02 В 17/02 (11) 200.002 89.12.13. (21) 808/86 (22) 86.02.26. (65) T/43 413 (40) 87.10.28. (73) MTA Központi Fizikai Kutató Intézete, Budapest (HU) (72) Farkas Győző, 30 %, Budapest (HU); Horváth Zoltán, 20 %, Budapest (HU); Schmidt György, 40 %, Buda­pest (HU); Tóth Csaba, 10 %, Budapest (HU) (54) Változtatható bázistávolságú és átfutásszámú opti­kai fényúthosszabító berendezés (51) G 05 В 19/417 (ll) 200.003 89.11.16. (21) 246/86 (22) 86.01.17. (65) T/43 194 (40) 87.09.28. (73) BUD "INTRANSMASH", Szófia (BG) (72) Aleksandrov, Aleksander Lozanov, Szófia (BG); Mazga­­lova, Zornica Georgieva, Szófia (BG); Rajchev, Rumen Mirtchev, Szófia (BG); Stamenov, Rumen Vassilev, Szó­fia (BG); Cankov, Valentin Kocev, Szófia (BG) (54) Eljárás és berendezés szabadpályás szállítóeszközök mozgásának vezérlésére (89) 41789 l.sz. BG (74) DANUBIA (51) G 05 D 1/03 (ll) 200.004 89.12.20. (21) 4566/86 (22) 86.10.31. • (65) T/45 632 (40) 88.07.28. (73) Innoplex Tervező-Fejlesztő Leányvállalat, Budapest (HU) (72) Hinterstein Sándor, 40 %, Budapest (HU); Stankovits Lajos, 60 %, Budapest (HU) (54) Adathordozó, pályához kötött teherszállító kocsik irányításához (51) G 05 D 11/00 (ll) 200.005 89.11.22. (21) 1759/88 (22) 88.04.08. (65) T/49 725 (40) 89.10.30. (73) MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intéze­te, Budapest (HU) (72) dr. Rózsa Lajos, Budapest (HU) (54) Szabályozó berendezés diffúziós berendezések vesz­teségének a szabályozására, különösen cukorgyártás­ban használatos diffúziós berendezések számára (51) G 05 D 16/00 (11) 200.006 89.11.26. (21) 5481/87 (22) 87.12.07. (65) T/45 784 (40) 88.08.29. (73) VEB Kombinat NAGEMA, Drezda (DD) (72) Seidel, Theodor, Artern (DD) (54) Szabályozó szerkezet állandó folyadéknyomás fenn­tartására (30) WP G05D/297180 86.12.06. DD (74) DANUBIA (51) G 05 D 16/20 (ll) 200.007 89.12.11. (21) 2325/86 (22) 86.06.03. (65) T/49 727 (40) 89.10.30. (73) (72) Acélvári Tibor, Székesfehérvár (HU) (54) Eljárás és berendezés szilárd tüzelésű kazánok energiatakarékos üzemeltetésére (51) G 06 F 1/32 (ll) 200.008 89.11.24. (21) 5744/87 (22) 87.12.17. (65) T/48 759 (40) 89.06.28. (73) (72) dr. Rákóczi G. István, Budapest (HU) (54) Eljárás és berendezés adatfeldolgozó rendszer hálózati táplálásának automatikus kikapcsolására (74) BNÜMK

Next

/
Oldalképek
Tartalom