Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1989. július-december (94. évfolyam, 7-12. szám)

1989-09-01 / 9. szám

1989/9 - SzKV FG4A-FH4A Megadott szabadalmak H 04 M 1393 (65) T/40 542 (40) 86. 12. 29. (73) Charbonnages De France, Párizs (FR) (72) Noel Marc, Neuilly en Thelle (FR) (54) Kapcsolási elrendezés vivöfrekvenciás jelek átvite­lére villamos erőátviteli háromfázisú kábelen (30)84 10.526 84.07.03. FR (74) Bp.-i 14. sz. ÜMK (51) H 04 M 15/18 (11)198.363 89.05.18. (21)2471/87 (22) 87.05.29. (65) T/46 977 (40)88.12.28. (73) MIKI Méréstechnikai Fejlesztő Vállalat, Budapest (HU) (72) Baranyai István, 10%; Dobson Imre, 20%; Rémiás Gyula, 25%; Tóth Gábor, 5%; Vass Rezső, 30%; Szász Attila, 10%, Budapest (HU) (54) Kapcsolási elrendezés és eljárás a CB telefonháló­zat főközponti tarifaszámlálójának helyi ellenőr­zésére (51) H 04 N 5/04 (11)198.364 89.05.26. (21)4510/86 (22) 86.10.28. (65) T/45 676 (40) 88. 07. 28. (73) Híradástechnika Szövetkezet, Budapest (HU) (72) Adamis Gusztáv; Korompay Géza; Szőnyi András, Buda­pest; Berger Imre, Pécel (HU) (54)Szinkronizáló rendszer PÁL jelforrás, célszerűen kamera szinkronizálására (51) H 05 К 9/00 (11)198.365 89.05.16. (21)3092/87 (22) 87.07.09. (65) T/48 062 (40) 89. 04. 28. (73) Alumíniumipari Tervező és Kutató Intézet, Budapest (HU) (72) Csendes István, 20%; Pataki Endre, 20%, Budapest; Bánki István, 20%, Nagymaros; dr. Szontagh Endre, 14%; Hat­vány Sándor, 13%, Budapest, Laszlovszky Béla 14%, Szent­endre (HU) (54) Szerkezet számítógéptermek elektromágneses sugár­zással szembeni védőárnyékolásához (74) Bp.-i 29. sz. ÜMK A rovatban közölt megadott szabadalmak száma: 108 db. Kimutatás a hónap folyamán meghirdetett közzétett bejelentésekről és megadott szabadalmakról NSZO (Int.CI.) rendben (51) (11) (51) (11) (51) (11) A 01 В 63/10 198.259 43/38 43/40 T/49 277, T/49 356 T/49 277, T/49 330 A 61 В 3/06 198.262 A 01 C 1/06 T/49 255 43/42 43/48 T/49 277 T/49 330 A 61 C 9/00 198.263 3/00 T/49 256 43/50 T/49 273 A 61 К 7/04 T/49 257 43/60 T/49 277 9/06 T/49 280 7/16 T/49 257 43/653 T/49 273 9/18 T/49 292 15/00 T/49 258 43/707 T/49 330 9/22 T/49 290 A 01 F 43/713 T/49 274 9/26 T/49 288 25/12 198.260 43/713 T/49 330 A 61 К A 01 G 43/78 T/49 273 9/68 T/49 280 7/00 T/49 259 43/86 T/49 273 31/045 T/49 316, T/49 317 9/02 T/49 260 43/90 T/49 275, T/49 330, 31/13 198.293 25/00 T/49 261, T/49 262 T/49 354, T/49 356 31/135 T/49 281 A 01 H 43/92 T/49 355 31/16 198.294 5/08 T/49 263 47/06 T/49 276 31/195 T/49 320, T/49 322 5/10 T/49 265—T/49 267 47/14 T/49 277 31/215 T/49 284 A 01 J 55/02 T/49 277 31/22 198.292 5/00 T/49 268 55/04 T/49 274 31/295 T/49 363 A 01 К 57/16 T/49 273 31/325 T/49 325 49/00 T/49 269 57/18 T/49 276 31/33 T/49 351 51/00 T/49 269 57/20 T/49 272 31/335 T/49 339, T/49 355 55/00 T/49 269 57/26 T/49 277 31/34 T/49 337, 198.295 A 01 M 1/06 T/49 270 A 23 К 1/16 T/49 327 31/35 31/38 T/49 338, T/49 377 T/49 337, T/49 338, T/49 340 A 01 N 25/10 T/49 271 A 23 L 1/16 198.261 31/395 198.295 T/49 339 25/30 T/49 272 A 43 В 31/40 T/49 327, T/49 348 43/32 T/49 341 88/14 T/49 279 31/415 T/49 282

Next

/
Oldalképek
Tartalom