Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1989. július-december (94. évfolyam, 7-12. szám)

1989-07-01 / 7. szám

SZABADALMI KÖZLÖNY ES VÉDJEGYÉRTESÍTŐ AZ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL HIVATALOS LAPJA TARTALOM Hágai Megállapodás (1039. oldal) A Budapesti Szerződés Végrehajtási Szabály­zatának 13.2 szabálya szerinti tájékoztatás (1039. oldal) A szabadalmi rovatokban alkalmazott kódok, jelölések és rövidítések magyarázata (1041. oldal) A Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő ro­vatcímei és azok kódjai a WIPO ST. 17. szerint (1042. oldal) Adatközlés szabadalmi bejelentésekről (1043. oldal) Halasztott vizsgálatú szabadalmi bejelentések közzététele (H/3284 - H/3292) (1056. oldal) Teljes vizsgálatú szabadalmi bejelentések közzé­tétele (T/48 790 - T/49 023) (1059. oldal) Megadott szabadalmak (197.975 — 198.109) (1120. oldal) Kimutatás a hónap folyamán meghirdetett közzétett bejelentésekről és megadott szabadal­makról IMSZO (Int. Cl.) rendben (1134. oldal) A „Megadott szabadalmak" rovatban közölt lajstromszámok közzétételi szám szerinti sor­rendben (1138. oldal) A Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő e havi számában meghirdetett szabadalmi közzétételi számok és lajstromszámok ügyiratszám szerinti sorrendben (1139. oldal) Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások (1141. oldal) Vegyes szabadalmi közlemények (1146. oldal) A védjegy rovatokban alkalmazott kódok, je­lölések és rövidítések magyarázata (1155. oldal) Védjegyek lajstromozása (127.736, 127.756, 127.812 - 127.887) (1155. oldal) Védjegyoltalom megújítása (1167. oldal) Vegyes védjegyközlemények (1172. oldal) Az ipari minta rovatokban alkalmazott kódok, jelölések és rövidítések magyarázata (1173. oldal) Ipari mintaoltalmi bejelentések közzététele (1174. oldal) Ipari minták lajstromozása (82.837 — 82.889, 82.891 - 82.900) (1180. oldal) Vegyes ipari minta közlemények (1186. oldal) 94. ÉVFOLYAM * 7. SZÁM ★ 1039-1186. OLDAL * BUDAPEST, 1989. JÚLIUS

Next

/
Oldalképek
Tartalom