Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1988. január-június (93. évfolyam, 1-6. szám)

1988-01-01 / 1. szám

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ AZ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL HIVATALOS LAPJA TARTALOM A szabadalmi rovatokban alkalmazott kódok, je­lölések és rövidítések magyarázata (2. oldal) A Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő rovat­címei és azok kódjai a WIPO ST. 17 szerint (3. oldal) Adatközlés szabadalmi bejelentésekről (4. oldal) Halasztott vizsgálatú szabadalmi bejelentések közzététele (H/3166 — H/3169) (13. oldal) Teljes vizsgálatú szabadalmi bejelentések közzé­tétele (T/43 914 - T/44 113) (14. oldal) Megadott szabadalmak (194.001 — 194.471) (59. oldal) Kimutatás a hónap folyamán meghirdetett köz­zétett bejelentésekről és megadott szabadalmak­ról NSZO (Int. Cl.) rendben (101. oldal) A „Megadott szabadalmak" rovatban közölt lajst­romszámok közzétételi szám szerinti sorrendben (107. oldal) A Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő e havi számában meghirdetett szabadalmi közzétételi számok és lajstromszámok ügyiratszám szerinti sorrendben (110. oldal) Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások (113. oldal) Vegyes szabadalmi közlemények (121. oldal) A védjegy rovatokban alkalmazott kódok, jelölé­sek és rövidítések magyarázata (126. oldal) Védjegyek lajstromozása (126.563 — 126.619) (126. oldal) Védjegyoltalom megújítása (130. oldal) Vegyes védjegyközlemények (132. oldal) Az ipari minta rovatokban alkalmazott kódok, jelölések és rövidítések magyarázata (133. oldai) Ipari mintaoltalmi bejelentések közzététele (133. oldal) Ipari minták lajstromozása (82.108 — 82.129) (140. oldal) 93. ÉVFOLYAM ★ 1. SZÄM ★ 1-142. OLDAL ★ BUDAPEST, 1988. JANUÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom