Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1983 (88. évfolyam, 1-12. szám)

1983-01-01 / 1. szám

1. szám SZABADALMI KÖZLÖNY 88. ÉVF. 1983. ÉV 1 Sajtóközlemény 1982. december 7—10. között Moszkvában került sorra a KGST-tagországok találmányi hivatalai vezetői Értekezletének 23. ülése, K. Hiev, a BNK Találmányi és Újítási Intézete vezérigazgatójának elnökletével. Az ülésen részt vettek a Bolgár Népköztársa­ság, a Magyar Népköztársaság, a Vietnami Szoci­alista Köztársaság, a Német Demokratikus Köz­társaság, a Kubai Köztársaság, a Mongol Népköz­­társaság, a Lengyel Népköztársaság, a Román Szocialista Köztársaság, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Csehszlovák Szo­cialista Köztársaság találmányi hivatalainak ve­zetői. A WIPO vezérigazgató-helyettese az ülésen megfigyelőként volt jelen. Az Értekezlet megvizsgálta az érdekelt tagor­szágok találmányi jogszabályai további közelíté­sének és egységesítésének kérdéseit, megvitatta az NSZIR továbbfejlesztésének szervezési és mű­szaki kérdéseit, illetőleg a II. Nemzetközi Talál­mányi Szeminárium és a nemzetközi találmányi kiállítások (INVEX és PATENTINFORM) ta­pasztalatait. Az Értekezleten véleménycsere folyt a nem­zetközi iparjogvédelmi együttműködés időszerű kérdéseiről, valamint megvitatásra kerültek a fej­lődő országok számára találmányi és szabadalmi téren a KGST-tagországok találmányi hivatalai részéről nyújtandó segítség és műszaki támogatás kérdései. Az Értekezlet megerősítette az 1982-ben vég­zett munkájáról és a további tevékenységről ké­szített beszámolót, az 1983-84. évi munkatervet, valamint az NSZIR 1983-84. évi munkatervét. A munka során az Értekezlet megvitatta a ta­lálmányügyi és a szabadalomügyi téren folytatott együttműködés több más kérdését. Az Értekezlet ülése a barátság és a kölcsönös megértés légkörében zajlott. Tájékoztató AZ OTH SZABADALMI TÁRA ÁLLOMÁNYÁBAN LÉVŐ SZABADALMI LEÍRÁSOKRÓL (legmagasabb lajstromszámok 1982. december 15-én) USAm. Egy. Áll. 4.285.066 NSZOszerint rendezve AUAusztrália 264.061 NSZOszerint rendezve AT Ausztria 367.400 NSZOszerint rendezve BGBulgária 29.133 NSZOszerint rendezve CS Csehszlovákia 193.310 NSZOszerint rendezve DKDánia 106.752 NSZOszerint rendezve FR Franciaország 2.474.087 NSZOszerint rendezve JP Japán 57746.360 Lajstromszám szerint YUJugoszlávia 45.309 NSZOszerint rendezve PL Lengyelország 115.728 NSZOszerint rendezve HUMagyarország 177.480 NSZOszerint rendezve GBNagy-Britannia 1.605.137 NSZOszerint rendezve DDNémet Dem. Közt. 146.380 NSZOszerint rendezve DENémet Szöv. Közt. OS 3.200.040 NSZOszerint rendezve AS 3.047.996 NSZOszerint rendezve NONorvégia 111.837 NSZOszerint rendezve IT Olaszország 720.000 NSZOszerint rendezve RORománia 75.506 NSZOszerint rendezve CHSvájc 630.499 NSZOszerint rendezve SE Svédország 226.895 NSZOszerint rendezve AS 322.499 NSZOszerint rendezve SU Szovjetunió 700.000 PCT közzétételi kivonat 82./2315 PCT közzétételi leírás 82./41450 NSZO szerint rendezve NSZO szerint rendezve szám szerint rendezve Az egyes országok szabadalmi leírásai a feltüntetett lajst­­romszámhatárig a Nemzetközi Szabadalmi Osztályozás szerint rendezve, valamint a különböző országok szaba­dalmi közlönyei megtekinthetők a Szabadalmi Tárban (Budapest V. PerczelMóru. 2-4. Tel: 110-896,128-015) hétfőn, kedden, csütörtökön 10-20 óra, szerdán 13-17 óra, pénteken 10-16 óra között. A Szabadalmi Tár gyűjteményében szereplő valameny­­nyi szabadalmi leírásról másolat készíttethető, szóbeli megrendelésre a Szabadalmi Tárban hétfőn 10-17.40, kedden 10-16.40, szerdán 13-16.40, csütörtökön 10- 17.40, pénteken 10-15 óráig. írásbeli megrendelés ese­tén pedig az alábbi levélcímen: OTH Reprográfiai Osz­tály, 1370. Budapest, Pf. 552. Telex: 22 4700.

Next

/
Oldalképek
Tartalom