Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1969 (74. évfolyam, 1-12. szám)

1969-01-01 / 1. szám

SZABADALMI KÖZLÖNY E S VÉDJEGYÉRT ESITŐ AZ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Felelős szerkesztő: MEZE Y LÁSZLÓ Szerkesztőség: Budapest, V., Garibaldi utca 2. Telefon: 313—300 Postacím: Budapest, 5. Pf.: 552 MEGJELENIK HAVONTA 74. évfolyam, 1, szám. Megjelent 1969. január 25. TARTALOMJEGYZÉK Öldal Közlemények cikkek, tájékoztatók A pénzügyminiszter 45/1968. (XII. 30.) PM számú rendelele az illetékekre vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről — — —• •— 1 Az iparjogvédelmi illetékek módosításáról — 2 Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnö­kének 6/1968. (XII. 11.) OMFB számú rendelete 5 Szabadalmi közlemények Találmányi bejelentések közzététele — — — 5 Megadott szabadalmak — — — — — — 12 Kimutatás a hónap folyamán közzétett találmá­nyi bejelentésekről és közölt megadott szabadal­makról, szabadalmi oszályok szerint — — — 34 Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások — 36 Kimutatás a hónap folyamán közölt, nyomtatás­ban megjelent szabadalmi leírásokról szaba­dalmi osztályok szerint — — — — — — 38 Szabadalmi ügyvivővel kapcsolatos közlemény 39 Szabadalmak átruházása — — — — — 39 Képviseleti megbízás — — — — — — 39 Képviseletről való lemondás — — — — 39 Cégnév változás — — — — — — — — 39 Találmányi bejelentések visszavonása — — 39 Megszűnt szabadalmak — — — — — — 39 Tájékoztató a Szabadalmi Tár állományába vett szabadalmi leírásokról és közlönyökről — — 41 Védjegy közlemények Védjegyek megújítása — — — — — — 42 Védjegyek átruházása — — — — — — 50 Védjegytulajdonos vállalat elnevezésének (cég­szövegének) változása — — — — — — 50 Ipari minta közlemények Ipari minták lajstromozása — — — — — 51 Eredetmegjelölések nemzetközi lajstromozása — — 53 SOMMAIRE Avis, articles, informations Décret du ministre des finances 45/1968. (XII. 30.) PM sur la modification et le complément des règles juridiques concernant les droits ■— Sur la modification des droits concernant la propriété industrielle — — — — — — Décret No. 6/1968. (XII. 11.) OMFB du prési­dent du Comité National pour le Développe­ment Technique — — — — — — — — Publications des brevets Publications des dépôts d’invention — — — Brevets délivrés — — — — — — — — Spécifications sur les dépôts d’inventions pub­liés et les brevets délivrés selon les divisions des brevets — — — — — — — — — Descriptions des brevets imprimées — — — Spécifications sur les descriptions des brevets publiées imprimées selon les divisions des brevets — — — — — — — — — — Avis sur les agents de brevets — — — — Transmission des brevets — — — — — Mandat — — — — — — — — — — Page 1 2 5 5 12 34 36 38 39 39 39 Page Renonciation au mandat — — — — — — 39 Changement du nom commercial — — — — 39 Révocation des dépôts d’inventions — — — 39 Brevets déchus — — — — — — — — 39 Information sur l’effectif des descriptions des brevets et bulletins de la Collection des Brevets 41 Publications des marques Renouvellement des marques — — — — 42 Transmission des marques — — — — — 50 Changement du nom commercial du propriétaire de la marque — — — — — — — — 50 Publications sur les modèles industriels Enregistrement des modèles industriels — — 51 Enregistrement international des appellations d’ori­gine — — — — — — _ — 53 СОДЕРЖАНИЕ Стр. Сообщения, статьи, информации Распоряжение министра финансов No 45/1968. (XII. 30.) ПМ об изменении и дополнении пра­вовых норм по пошлинам — — — — — — 1 Об изменении пошлин по охране промышленной собственности — — — —- — — — — 2 Распоряжение No 6/1968. (XII. 11.) ОМФБ, вы­данное Председателем Государственного Комите­та по техническому развитию —• — — — — 5 Сообщения по патентам Опубликование заявок на изобретения — — — 5 Выданные патенты — — — — — — — 12 Список о заявках на изобретения и о выданных патентах, опубликованных в течение месяца, по патентным классам — — — —- — — -— 34 Опубликованные патентные описания — — — 36 Список патентных описаний, опубликованных в течение месяца, по патентным классам — — -— 38 Сообщение о патентных поверенных — — — 39 Передача патентов — — — — — — — 39 Поручение на представительство — — — — 39 Отказ от представительства —- — — — — 39 Изменение фирменного названия — — — — 39 Снятие заявок на изобретения — — — — 39 Патенты, утратившие силу -— — — — — 39 Информация о патентных описаниях и бюллете­нях, находящихся в фонде Патентного Хранили­ща ВНР — — — — — — — — -—- -— 41 Сообщения о товарных знаках Возобновление товарных знаков — — — — 42 Передача товарных знаков -— — — — — 50 Изменение наименования (фирменного названия) предприятий — владельцев товарных знаков — 50 Сообщения по промышленным образцам Регистрация промышленных образцов — — — 51 Международная регистрация источников происхожде­ния ■— — — — — — — — — — — 53 A tartalomjegyzék német nyelvű szövege a borító 3. oldalán található. Siehe den Inhalt an der Seite 3 des Umschlages.

Next

/
Oldalképek
Tartalom