Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 1965 (70. évfolyam, 1-12. szám)

1965-01-01 / 1. szám

SZABADALMI KÖZLÖNY Ë S VÉDJEGYÉRTESÍTŐ AZ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Felelős szerkesztő: MEZE Y LÁSZLÓ Szerkesztőség: Budapest V., Garibaldi u. 2. Telefon: 313—300 Postacím: Budapest 5. Pf.: 552 MEGJELENIK HAVONTA 70. évfolyam, L szám. Megjelent: 1965. január 23. -----------------------------------------------­TARTALOMJEGYZÉK Oldal Szabadalmi közlemények Találmányi bejelentések közzététele — — — 1 Megadott szabadalmak —• — — — — — 5 Kimutatás a hónap folyamán közzétett talál­mányi bejelentésekről és megadott szabadal­makról szabadalmi osztályok szerint — —• 19 Vegyes közlemények Képviselet változás — — — — — — — 22 Képviseletről való lemondás —• —• — — 22 Szabadalmak átírása — — — — — — 22 Közzététel hatálytalanítása — — — —• — 22 Képviseleti megbízás — — — — — — 22 Megszűnt szabadalmak — — — —1 — — 25 Szabadalom gyakorlatbavételére vonatkozó hirdetés-------* — — — — — —■ — — 26 Védj egyközlemény ek Védjegyek lajstromozása — — — — — 2:6 Védjegyek megújítása — — — — —1 — 20 Védjegyek átruházása — — — — —• — 34 Cégszöveg-változás — — — — — — —'38 Védjegyek törlése — — — —• — — — 38 Ipari minták lajstromozása — — — — —■ — 38 SOMMAIRE Page Publications des brevets Publications des dépôts d'inventions — —■ 1 Brevets délivrés — — — —. —. — 5 Spécification sur les dépôts d’inventions pub­liées au cours du mois et les brevets délivrés selon les division des brevets —• — — — 19 Avis différents Changement du mandat-------— — — — 22 Renonciation au mandat — — — — — 22 Transcription des brevets — — —• — — 22 Annulation de la publication — — —• — 22 Mandat — — — — — — — — — — 22 Brevets déchus — — — — — — — —.25 Avis sur la mise en oeuvre du brevet — — 26 Publications des marques Marques enregistrées — —• — — — — 26 Renouvellement des marques — — — — 29 Transmission des marques — — — — —. 34 Changement du nom commercial — — — 38 Radiation des marques — — —• — — —. 38 Modèles industriels enregistrés — — — — — 38 INHALT Seite Mitteilungen über Patente Bekanntmachung von Erfindungsanmeldungen 1 Erteilte Patente — — —. — — — —1 — 5 Aufstellung über die im Laufe des Monates veröffentlichten Erfindungen und erteilten Patente nach Patentklassen — — — —• —• 19 Verschiedene Anzeigen Vert rat ungsänderung-------— —• — — — 22 Verzicht auf Vertretung — — — — — 22 Patentüberschreibungen — — — — — —-22 __uAusserkraftsetzung der Mitteilungen — — 22 Vertretungsvollmacht — — — — —• — 22 Erloschene Patente — — — — — — — 25 Mitteilung über Patentausübung — — — —* 26 W arenzeichenmitteilungen Registrierte Warenzeichen — — —* — — 26 Warenzeichenerneuerungen — — — —• —» 29 Übertragene Warenzeichen — —• —• — — 34 Firmennamensänderung — — — — — — 38 Warenzeichenlöschung — — — — — — 38 Registrierte Geschmackmuster — —* —• — — 38 СОДЕРЖАНИЕ Сообщения по патентам Опубликование заявок на изобретения — — 1 Выданные патенеы — — — — — — — 5 Список о заявках на изобретения и о выдан­ных патенеах, опубликованных в течение мес­яца, по патентным классам — — — — 19 Различные сообщения Изменение представительства — — — — 22 Отказ от представительства — — — — 22 Перерегистрация патентов — — — — — 22 Аннулирование опубликования — — — — 22 Поручение представительства — — — — 22 Патенты, утратившие силу — — — — — 25 Публикация об использовании предмета па­тента — — — —• — —< — — —< — 26 Сообщения о товарных знаках Регистрация товарных знаков — — — — 26 Возобковление товарных знаков — — — 29 Передача товарных знаков — — — — — 34 Изменение фирменного названия — — — 38 Аннулирование товарных знаков — —1 — 38 Регистрация промышленных образцов — — — 38

Next

/
Oldalképek
Tartalom