Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegy-értesítő - Szabadalmi Közlöny, 1960 (65. évfolyam, 1-12. szám)

1960-01-01 / 1. szám

2 SZAB. KÖZL. ÉS К. V. ÉRTESÍTŐ 65. ÉVÉ. 1960. ÉV 1. szám SZABADALMI KÖZLEMÉNYEK Találmányi bejelentések közzététele Publications des demandes des brevets A bejelentések és mellékletei az Országos Találmányi Hivatalban (Budapest V. Garibaldi utca 2. szám, III. em. Könyvtár) megtekinthetők a hivatalos órák alatt. A közzététel napjától számított két hónapon belül a közzétett bejélntések ellen felszólalá­sok adhatók be. A közzétett bejelentések tár­gya egyelőre, jogtalan használat ellen, ideig­lenes oltalomban részesül. A közzétett bejelentések első évi, illetőleg pótszabadalmi illetékét a találmány közzététele napját követő két hónap alatt kell fizetni az Országos Találmányi Hivatal 150.714—70. sz. „külön díjak, letéti számla” elnevezésű szám­lájára. A befizetési lap „Értesítés” c. szelvényén az összeg rendeltetését és a bejelentés ügyszá­mát fel kell tüntetni-Az alábbi felsorolásban a sorok elején álló betűk és számok a bejelentés ügyszámát, záró­jelben az ezt követő számcsoport a találmányi osztályt és alosztályt jelenti. Bányászat DO—233 (10 c) Dörre Pál, Budapest és Gás­pár József, Budapest. — Tőzegkitermelőgép. Be­jelentés napja: 1959. augusztus 26. OA—187 (5 c 1—11) Osváth István bánya­mérnök, Budapest. — Hidraulikus támszerkezet. Bejelentés napja: 1958. február 1. UI—44 (5 c 9) Ursitz József bányamérnök, Petőfibánya. — Hidraulikus páncélpajzs front­fejtések biztosítására. Bejelentés napja: 1959. május 13. Kohászat PE—363 (40 d 1) Pechiney Compagnie de Produits Chimiques et Electrométallique cég, Párizs, Franciaország. Feltaláló: Grünert Er­­hardt mérnök, Le Tronche, Franciaország. — Eljárás titán eltávolítására alumíniumércek kar­­botermikus redukciójánál kapott termékekből. Bejelentés napja: 1959. április 14. Franciaor­szági elsőbbsége: 1958. május 10. (Danubia) Energiatermelés FA—416 (13 b 12—21) Farkas Kálmán oki. gépészmérnök, Budapest. — Elgőzölögtetők és gőztranszformátorok fokozatos elgőzölögtetéssel. Bejelentés napja: 1959. július 28. JE—157 (24 b) Illyés István műszerész, 60%, Kuszái Jenő oki. gépészmérnök 14%, Hoffmann Zoltán műszaki tisztviselő 13%, Farkas Sándor műszaki tisztviselő, 13%, mindnyájan buda­pesti lakosok. — Folyékony tüzelőanyaggal mű­ködő gázkészülék főzés, fűtés vagy hevítés cél­jára. Bejelentés napja: 1959. szeptember 21. LI—118 (24 b) Farkas József igazgató, Dr. Greguss Pál ultrahangszakértő és Lipovetz Iván Kossuth-díjas kohómérnök, budapesti lakosok. — Akusztikus eljárás és berendezés folyékony üzemanyagok porlasztására és az égés hatás­fokának javítására. Bejelentés napja: 1959. már­cius 9. LU—108 (36 b) Ludvig László nyug. főtech­nológus és ifj. Ludvig László egyetemi tanár­segéd, Miskolc. — Szerelvény a piparendszerű keverőcsatomás gázégőkhöz. Bejelentés napja: 1959. május 20. SCHU—32 (36 b) Schuster Vilmos gépész­­mérnök és Ligeti Károly kisiparos, Budapest. — Gázégő. Bejelentés napja: 1959. március 3. Gépi- és tömegcikkipar JA—376 (13 c 14—30) Jausz Ernő gépész­­mérnök, Budapest. — Segédvezérlésű biztonsági szelep szerkezet gőzkazánokhoz és gőzvezetékek­hez. Bejelentés napja: 1959. augusztus 2*7. KO—1453 (20 f 26—50) Knorr-Bremse G. m. b. H., München. Feltaláló: Dr. Bodey Alexan­der, Huber Johann és Riedl Engelbert mérnö­kök, Münchenben. — Fékberendezés sín jármű­vekhez. Bejelentés napja: 1959. november 11. Német Szövetségi Köztársaságbeli elsőbbsége: 1958. december 4. (Somlai) LEI—356 (42 c 5—9) Lechner Egon, gépész­­mérnök, Budapest. — Nagy méretekre való mérőeszköz. Bejelentés napja: 1959. július 6. (Somlai) PE—372 (7 c 10—18) Pestvidéki Gépgyár, Szigethalom. Feltaláló: Fridrik Dezső gépész­­mérnök, Budapest. — Eljárás és készülék fém­lemezeken dudorok készítésére. Bejelentés nap­ja 1959. június 23. (Szolgálati találmány — Da­nubia) SA—955 (87 b) A Magyar Állam, mint a fel­találó: K. Szász Mihály máriabesnyői lakos jogutódja. — A kézre átvitt rázást csökkentő szerkezet ütve működő nyomólégszerszámokhoz. Pótbejelentés a 146.726 lajstromszámú törzs­­szabadalomhoz. Bejelentés napja: 1956. május 3. Közlekedés- és járműipar AA—406 (62 b 3—24) VEB Apparatebau Lommatzsch, Lommatzsch, Német Demokratikus Köztársaság. Bejelentő által megnevezett fel­találó: Hartung Hans, Meissen, NDK. — Geren­datartó, például külső héjjal burkolt bordával vagy merevítővel, előnyösen vitorlázó repülő­gépekhez. Bejelentés napja: 1959. április 15. Német Demokratikus Köztársaságbeli elsőbbsé­ge: 1958. május 24. (Danubia)

Next

/
Oldalképek
Tartalom