Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegy-értesítő - Szabadalmi Közlöny, 1960 (65. évfolyam, 1-12. szám)

1960-01-01 / 1. szám

65. évfolyam 65 Année Budapest, 1960. január 20. Budapest, le 20 janvier 1960. Л J) 1. szám No. 1. SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS KÖZPONTI VÉDJEGY-ÉRTESÍTŐ Az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja Közlemények az ipari tulajdonjog (szabadalom, védjegy, mustra stb.) és a szerzői jog köréből A „Szabadulni Közlöny ét Központi Védjegyértesítőu minden hó 20-án, ünnepnap esetén az azt követő hétköznapon a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó (Budapest, V., Nagy Sándor-u. 6, telefon: 311—156) kiadásában jelenik meg Az Országos Találmányi Hivatal székhelye: Budapest, V. Garibaldi utca 2. Telefon : 313—300 AZ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL POSTACÍME: BUDAPEST 5 3, POSTAFIÓK 156 BULLETIN DES BREVETS ET BULLETIN CENTRAL DES MARQUES Journal officiel de l’Office National d’inventions. Rapporte sur le droit de^la propriété industrielle (brevets, marques de fabrique, modeles etc.) et sur le droit d’auteur. Rédacteur gerant ; Dani Csipák Béla „Le Szabadalmi Közlöny et Központi Védjegyértesítő“ parait le 20 de chaque mois, en cas de jour de fête le jour ouvrable prochain dans l'édition de Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó (Budapest, V., Nagy Sándor-u. 6, téléphone: 311—156) Siège de l’Office National d’inventions: Budapest, V. Garibaldi utca 2. Téléphone: 313—300 ADRESSE POSTALE DE L’OFFICE NATIONAL D’INVENTIONS: BUDAPEST 53, CASE POSTALE 156 Előfizetési ár egész évre 150 forint — Egyes szóm éra 14 forint Címváltozások bejelentése, a lapok előfizetése és egyes példányok árusítása a Fosta Központi Hirlapirodánál történik, József nádor-tér 1. Telefon : 183—022, 180—850. M. N. B. egyszámlaszám : 61.066 Tartalom: Hirdetmény. — Találmányi bejelentések közzététele. — Megadott szabadalmak. —Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások. — Szabad alomátruházások. — Viszont bejelentés. — Védjegy­lajstromozások. — Védjegyét ruházó sok. — Védjegyváltozás. — Védjegytörlések. Sommaire: Avis, — Publications des demandes brevets. — Brevets délivrés. — Description des brevets pub­liées. — Transmission des brevets. — Demande retirée. — Marques enregistrées. — Transmis­sions des marques. — Modification de la marque. — Radiations des marques. HIRDETMÉNY Felhívás az 1956. évben letett minták tulajdonosaihoz Avis concernant la restitution des dessins et modèles déposes pendant l’année 1956. Az Országos Találmányi Hivatal felhívja az 1956. évben letett minták tulajdonosait, hogy mintáikat 1960. március 1-ig (Budapest, V., Garibaldi u. 2., Védjegyosztály) átvehetik, ha azok átvétele iránti szándékukat Írásban 1960. február hó 15-ig bejelentik. Aki a minta átvételét a fenti határideig el­mulasztja, annak mintáját az Országos Talál­mányi Hivatal kiselejtezi. Budapest, 1959. december 15. Tasnádi Emil s. k-, elnök

Next

/
Oldalképek
Tartalom