Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegyértesítő, 1959 (64. évfolyam, 1-12. szám)

1959-01-20 / 1. szám

64. évfolyam 64 Année Budapest, 1959. január 20. Budapest, le 20 janvier 1959. i. szám No 1. SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS KÖZPONTI VÉDJEGY-ÉRTESÍTŐ Az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja Közlemények az ipari tulajdonjog (szabadalom, védjegy, mustra stb.) és a szerzői jog köréből Felelős szerkesztő: Dani Csipák Béla A „Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegyértesítő“ minden hó 20-án, ünnepnap esetén az azt követő hétköznapon a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó (Budapest, V., Nagy Sándor-u. 6, tele fon: 311—156) kiadásában jelenik meg Az Országos Találmányi Hivatal székhelye: Budapest, V. Garibaldi utca 2. Telefon : 313—300 AZ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL POSTACÍME: BUDAPEST 5 3, POSTAFIÓK 156 BULLETIN DES BREVETS ET BULLETIN CENTRAL DES MARQUES Journal officiel de l’Office National d’Inventions. Rapports sur le droit de la propriété industrielle (brevets, marques de fabrique, modeles etc.) et sur le droit d’auteur. Rédacteur gerant: Dani Csipák Béla „Le Szabadalmi Közlöny et Központi Védjegyértesítő“ páráit le 20 de chaque mois, en cas de jour de féte le jour ouvrable prochain dans Vedition de Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó (Budapest, V., Nagy Sándor-u. 6, téléphone: 311—156) Siége de l’Office National d’Inventions: Budapest, V. Garibaldi utca 2. Téléphone: 313—300 ADRESSE POSTALE DE L’OFFICE NATIONAL D’INVENTIONS: BUDAPEST 53, CASE POSTALE 156 Előfizetési ár egész évre 150 forint — Egyes szám ára 14 forint Címváltozások bejelentése, a lapok előfizetése és egyes példányok árusítása a Posta Központi Hírlapíródénál történik, József nádor-tér 1. Telefon : 183—022, 180—850. M. N. B. egy számlázzam : 61.066 Tartalom: Felhívás az 1955 évben letett minták tulajdonosaihoz. — Közlemény. — Joggyakorlat. — Talál­mányi bejelentések közzététele. — Megadott szabadalmak. — Nyomtatásban megjelent szaba­dalmi leírások. — Szabadalom átruházások. — Visszavont bejelentések. — Megszűnt szabadal­mak. — Védjegylajstromozások. — Védjegy átruházások. — Védjegy cégnévváltozások. — Kép­viseletváltozások. Sommaire: Avis concernant la restitution des dessins et modéles déposes pendent Tannée 1955. — Jurispru­dence. — Publication. — Publications des demiandes de brevets. — Brevets delivrés. — Descrip­tion des brevets publiées. — Transmission des brevets. — Demandes retirée. — Brevets déchus. — Marques energistrées. — Transmission des marques. — Modifications des firmes. — Changements des mandataires. Felhívás az 1955 évben letett minták tulajdonosaihoz Avis concernant la restitution des dessins et modéles déposes pendent Vannée 1955 Az Országos Találmányi Hivatal felhívja az 1955 évben letett minták tulajdonosait, hogy mintáikat 1959 március 1-ig (Budapest V., Ga­ribaldi u. 2. Védj egy osztály) átvehetik, ha azok átvétele iránti szándékukat írásban 1959 február hó 15-ig bejelentik. Aki a minta átvételét a fenti határideig elmu­lasztja annak mintáját az Országos Találmányi Hivatal kiselejtezi. Budapest, 1958. december 15. Tasnádi Emil s. k. elnök

Next

/
Oldalképek
Tartalom