Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegyértesítő, 1957 (62. évfolyam, 1-12. szám)

1957-01-20 / 1. szám

2 SZAB. KÖZL. ÉS К. V. ÉRTESÍÍŰ 62. ÉVF. 1957. ÉV 1. szám SZABADALMI KÖZLEMÉNYEK Publications des brevets Találmányi bejelentések közzététele Publications des demandes des brevets A bejelentések és mellékletei az. Országos Ta­lálmányi Hivatalban (Budapest, V. Géza utca 2. szám, II. em. 14. Szerkesztőség) megtekint­hetők a hivatalos órák alatt. A közzététel napjától számított két hónapon belül a közzétett bejelentések ellen felszólalások adhatók be. A közzétett bejelentés tárgya egye­lőre jogtalan használat ellen ideiglenes oltalom­ban részesül. A közzétett bejelentések első évi, illetőleg pót­­szabadalmi illetékét a találmány közzététele napját követő két hónap alatt kell fizetni az Or­szágos találmányi Hivatal 150.714—70. számú „külön díjak, letéti számla” elnevezésű szám­lájára. A befizetési lap „Értesítés” c. szelvényén az összeg rendeltetését és a bejelentés ügyszá­mút fel kell tüntetni. Az alábbi felsorolásban a sorok elején álló be­tűk és számok a bejelentés ügyszámút, zárójel­ben az ezt követő számcsoport a találmányi osz­tályt és alosztályt jelenti. Hirdetmény Az Országos Találmányi Hivatal közli, hogy az 1956. szeptember 20-i és október 20-i „Sza­badalmi Közlöny és Központi Védjegyértesítő” című lapban közzétett találmányi bejelentések 1957. március 20-ig megtekinthetők (Budapest V. Géza u. 2. II. em. szerkesztőség), és e közzé­tett bejelentések ellen ez ideig felszólalások adhatók be. Bányászat GU—127. (4 a 38—53) VEB Grubenlampen­werke, Zwickau. — Sújtólég- és robbanásvédett villamos bányafejlámpa. Bejelentés napja: 1956. február 25. (Danubia.) Kohászat OE—32 (18 b 8—23) Oesterreichisch-Alpine Montangesellschaft, Wien. — Eljárás acél elő­állítására. Bejelentés napja: 1956. március 20. (Danubia.) Energiatermelés HO—450. (24 c) Hőtechnikai Kutató Intézet, Budapest. A bejelentő által megnevezett felta­láló: Kun László. Budapest. — Eljárás és beren­dezés füstgázok hőenergiájának hasznosítására. Bejelentés napja: 1956. augusztus 30. (Danubia.) Gépipar és tömegcikkipar BE—475. (67 a 1—5) A Magyar Állam, mint a feltaláló: Besnyő László gépészmérnök, buda­pesti lakos jogutóda. — Anódinechanikus szer­számélező. Bejelentés napja: 1955. február 12 DE—216. (49 a 20—37) A Magyar Állam, mint a feltaláló: Demeter György gépészmérnök, bu­dapesti lakos jogutóda. — Centrifugális erő ha­tására működő befogó tokmány. Bejelentés nap­ja: 1955. június 21. F0—218. (17 f) A Magyar Állam, mint a fel­találó: Forgó László oki. gépészmérnök, Buda­pest, jogutóda. — Eljárás nagyteljesítményű hőcserélő előállítására és azzal készült hőcse­rélő. Bejelentés napja: 1954. december 22. FU—112. (49 h 1—11) Stőssel Fritz, műszaki igazgató és Feisberg Heinrich osztályvezető, mindketten Gera ( NDK), a VEB Funkwerk, Erfurt, erfurti vállalat dolgozói. — Készülék munkadarabok önműködő feldolgozására szalag­anyagból. Bejelentés napja: 1953. október 13. (Danubia.) GA—410. (17 a) Gaál Ferenc szövetkezeti vezető, Budapest. — Kompressziós Mtőággre­­gát. Bejelentés napja: 1955. december 29. (Ak­nai.) KO—838. (61 a) Kővári István hegesztő, Buda­pest. — Fejre való védőpajzs, hegesztők részére. Bejelentés napja: 1955. .február 7. MI—128. (47 f 6) VEB Mifa-Werk Sanger­­hausen cég, Sangerhausen (Thüringia. a Német. Demokratikus Köztársaságban). — Karmantyús csőkötés és eljárás ilyenek előállítására. Beje­lentés napja: 1954. december 30. (Danubia.) RE—161. (18 c 1—2) A Magyar Állam, min* a feltalálók: Kováts Sándor, Kandel Tamás. Sepsi József és Rezsueha Ferenc buds resti la­kosok jogutóda. — Eljárás üregelőtüskék elő­állítására. Bejelentés napja: 1954. augusztus 12. SO—523. (42 b 17—26) Szolcsányi István mű­vezető, Budapest. — Finom egyemgetőlan és el­járás előállítására. Bejelentés napja: 1956. jú­nius 12. VA—656. (83) Varga Gyula órás, Budapest. — SzámlaD kar- és zsebórákhoz. -— Bejelentés napja: 1956. július 18. ZE—94. (57 a 26—32) VEB Zeiss Ikon Dres­den. Dresden. — Redőnyzár fényképezőgépeken elhelyezendő vagy azokba behelyezendő csere­­kazettákhoz. Bejelentés napja: 1955. december 3. (Danubia.) y Ze—98. (57 a 26—321 VEB Zeiss lkon Dres­den. Dresden. — Beállítószerkezet villanófény­­felvételekhez. Bejelentés napja: 1956. február 18. (Danubia.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom