Szabadalmi Közlöny és Központi Véd-jegyértesítő, 1954 (59. évfolyam, 1-12. szám)

1954-01-15 / 1. szám

2 SZAB. KÖZL. ÉS К. V. ÉRTESÍTŐ 59. ÉVF. 1954. ÉV 1. szám SZABADALMI KÖZLEMÉNYEK Publications des Brevets. Találmányi bejelentések közzététele Publications des demandes des brevets. A bejelentések és mellékletei Az Országos 'Talál­mányi Hivatal Könyvtárában (Budapest V., Géza­­uíca 2. szám, III. em. 11.) megtekinthetők a hivata­los órák alatt. A közzététel napjától számított két hónapon belül a közzétett bejelentés tárgya jogtalan használat elleni ideiglenes oltalom alatt áll. A közzétett bejelentések első évi, illetőleg pótszaba­dalmi illetékét a találmány közzététele napját követő kél hónap alatt kell fizetni az V. kér. tanács v. b. pénzügyi osztálya 101.201. sz. csekkszámlájára. A befizetési lap »Értesítés« c .szelvényén az összeg ren­deltetését és a bejelentés ügyszámát fel kell tüntetni. Az aábbi felsorolásban a sorok elején álló betűk és számok a bejelentés ügyszámát, zárójelben az ezt követő számcsoport a találmányi osztályt és alosz­tályt jelenti. AE—56. (37 d 13—24) A Magyar Állam, mint a feltalálók: Andreánszky Imre és Torna Lajos buda­pesti lakosok jogutóda. — Ingaajtó. Pótszabadalom a 142337 lajstromszámú törzsszabadalomhoz. Beje­lentés napja: 1952. október 2. AU—20. (12 i 26—32) A Magyar Áliám, mint a Magyar Alumínium- és Könnyűfémipari Kutató In­tézet. Budapest, jogutóda. A bejelentő által megne­vezett feltalálók: dr. Gillemot László, dr. Lányi Béla, dr. Papp Elemér, Dunay Sándor, dr. Domonv András, Jakoby László. — Eljárás vanádiumvegyü • letek kinyerésére, zavaró anyagokat, főként alumí­nium- és foszforvegyüíeteket tartalmazó nyers­anyagból. Pótszabadalom a 141847 sz. szabadalom­hoz. Bejelentés napja: 1950. április 11. BA—620. (67 a 22—25) Bártfai Pál, Pécs. — Eljá­rás kerámiai ellenálíástestek felületének simítására. Bejelentés napja: 1953. január 5. (Schilling.) BE—330. (45 b) A Magyar Állam, mint a feltaláló dr. Békessy Miklós és Kenéz Gyula budapesti lako­sok jogutóda, Budapest. — Motoros anyarozs fer­tőző gép. Bejelentés napja: 1952. augusztus 8. ЕЕ—124. (21 g 1—16) Egyesült Izzólámpa és Vil­lamossági rt. Budapest. A bejelentő által megneve­zett feltaláló: Temesi Tibor technikus, Budapest. — Elektromos kisütőcső és eljárás annak előállítására. Bejelentés napja: 1951. szeptember 18. (Mende.) ЕЕ—126. (21 f 31—44) Egyesült Izzólámpa és Vil­lamossági rt., Budapest. — Izzólámpa és eljárás an­nak előállítására. Bejelentés napja: 1951. november 24. (Mende.) v ЕЕ—132. (21 g 1—16) Egyesült Izzólámpa és Villa­mossági rt., Budapest. A bejelentő által megnevezett feltaláló Porubszky Jenő technikus, Budapest. — Eljárás meleg állapotban képlékeny anyagokon ki­­dudorodások, különösen pedig peremcsapos rádió­csövek peremcsapjainak előállítására és ilyen eljá­rással készüli peremcsapos rádiócső. Bejelentés napja: 1951. december 19. (Mende.) GO—141. (12 q 32—34) A Magyar Állam, mint a Gyógyszeripari Kutató Intézet, Budapest, jogutóda. Feltaláló: Kollonitsch János, társfeltalálók: Gábor Valéria és Hajós Andor kutatóvegyészek, Budapes­ten. — Eljárás l-fenii-2-dihalogénacetamino-l,3- -propándiol és a íenilgyökben helyettesített szárma­zékainak előállítására. Bejelentés napja: 1950. októ­ber 10. HA—205. (12 о 11—18) A Magyar Állam, mint a feltalálók: Halmi Gábor, Bácskai Róbert és Halmos László budapesti lakosok jogutóda. — Eljárás buíirolakton előállítására. Bejelentés napja: 1953. január 13. HU—56. (23 e) A Magyar Állam, mint a feltalálók, dr. Hunyady László vegyészmérnök és Kiadós Gusz­táv vegyésztechnikus budapesti lakosok jogutóda, Budapest. — Eljárás a szappanfőzésnél keletkező aljlúgok tisztítására. Bejelentés napja: 1952. augusz­tus 5. JO—60. (63 к 24—27) Jozíf Josef műszaki tiszt­viselő és Venygr Karel mérnök, mindkettő Praha­­ban. — Lengő hajtóműves motortömb, főként egy­síkú gépjármüvek részére. Bejelentés napja: 1953. szeptember 16. Csehszlovákiai elsőbbsége: 1953. jú­nius 24. (Kalmár H.) KI—215. (63 a 40—44) Kiss Pál traktorvezető, Kondoros. — Menetközben állítható vonóhorog. Be­jelentés napja: 1952. október 13. KO—469. (21 c 57) A Magyar Állam, mint a fel­találó dr.. Kovács Károly Pál oki. gépészmérnök, műegyetemi tanár, Budapest, jogutóda. — Beren­dezés aszinkron motor fordulatszámának söntjellegű szabályozására. Bejelentés napja: 1951. május 23. LE—175. (76 c) A Magyar Állam, mint a feltalá­lók: Lettner József és Szabó Béla budapesti lakosok jogutóda. — Fonógyűrű üvegből. Bejelentés napja: 1953. március 28. • MA—401. (49 h 34—37) A Magyar Állam, mint a feltaláló: Mayer Vilmos, budapesti lakos jogutóda. — Gáz megtakarító készülék hegesztő berendezés­hez. Bejelentés napja: 1953. június 29. MO—159. (10 a 23—39) A Magyar Állam, mint a [eltaláló dr. Móry Béla oki. vegyészmérnök, buda­pesti lakos jogutóda. — Eljárás és berendezés nem­tapadó szenek, lignitek lepárlására vagy kokszolá­sára. Bejelentés napja: 1952. január 16. PE—168. (37 d 8—17) Eric Sigfrid Persson, épí­tész, Malmö (Svédország). — Ablak fából való belső és fémből való külső szárnykerettel. Bejelentés napja: 1953. szeptember 4. Svédországi elsőbbsége: 1952. szeptember 13. (dr. Kalmár J.) Pl—71. (21 g 29—35) N. V. Philips’ Gloeilampen­­fabrieken, Eindhoven (Hollandia). — Ferromágneses anyag és eljárás előállítására. Bejelentés napja: 1951. augusztus 11. Németalföldi elsőbbsége: 1951. április 23. (ifj. dr. Péteri.) KJ—68. (12 q 1—13) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár r. t., Budapest. — A bejelentő által, megneve­zett feltalálók: dr. Clauder Ottó egy. docens, dr. Eidus László orvos, Szabó László kutatóvegyész,

Next

/
Oldalképek
Tartalom