Szabadalmi Közlöny és Központi Véd-jegyértesítő, 1954 (59. évfolyam, 1-12. szám)

1954-01-15 / 1. szám

SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS KÖZPONTI VÉDJEGY-ÉRTESÍTŐ Az Országos Találmányi Hivatal hivatalos lapja Közlemények az ipari tulajdonjog (szabadalom, védjegy, mustra stb.) és a szerzői jog köréből Felelős szerkesztő : Báukuti Lajos e A „Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegyértesítő“ minden hó 15-én, ünnepnap esetén az azt követő hétköznapon a Tervgazdasági Könyvkiadó (Budapest, V., Szt. István-tér 4, félemelet, telefon 110—450) kiadásában jelenik meg Az Országos Találmányi Hivatal székhelye: Budapest, V., Géza-utea 2. — Telefon: 313—300 AZ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL POSTACÍME: BUDAPEST 53, POSTAFIÓK 217 BULLETIN DES BREVETS ET BULLETIN CENTRAL DES MARQUES Journal officiel de l’Office National d’inventions. Rapports sur le droit de la propriété industrielle (brevets, marques de fabrique, modèles etc.) et sur le droit d’auteur. Rédacteur gerant : Báukuti Lajos. „Le Szabadalmi Közlöny et Központi Védjegyértesítő“ parait le 15 de chaque mois, en cas der jour de fête le jour ouvrable prochain dans l’édition de Tervgazdasági Könyvkiadó (Budapest, V., Szt. István-tér 4, téléphone: 110—450) Siège de l’Office National d’inventions: Budapest, V., Géza-utca 2. — Téléphone: 313—300 ADRESSE POSTALE DE L’OFFICE NATIONAL D’INVENTIONS: BUDAPEST 53, CASE POSTALE 217 Előfizetési ár egész évre 150 forint— Egye3 szám ára 14 forint Címváltozások bejeit ntése, a lapok előfizetése és egyes példányok árusítása a Posta Központi Hírlapíródénál történik, József nádor-tér 1. Telefon : 183—022, 180—850. M. N. B. egyszámlaszám : 936.547 TARTALOM: SOMMAIRE: Oldal—Page ’találmányi bejelentések közzététele Publications des demandes des brevets ................................................................................... 2_3 Megadott szabadalmak Brevets délivrés..............................................................................-........................................................... 3—4 Átruházások Transferts ............................................................ 4 Szabadalmak gyakorlatbavételére vonatkozó hirdetések Annonces concernant l’exploitation des brevets ........................................................................... 4 Védjegylajstromozások Marques, enregistrées .................... 4—7 Képviseletváltozások Changements des mandataires ................ 7 / Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegyértesítő 59. évfolyam 1. szám. 1—8 oldal. Budapest, 1954. január 15. Bulletin des Brevets et Bulletin Central des Marques. 59. Année. No 1. Page I—8. Budapest, le 15 janvier 1954.

Next

/
Oldalképek
Tartalom