Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegy-értesítő, 1950 (55. évfolyam, 1-12. szám)

1950-01-16 / 1. szám

2 SZABADALMI KÖZLÖNY ÉS KÖZPONTI VÉDJEGY-ÉRTESÍTŐ 1. szám АО—3. 19 b (VHI/i.) Aszódi István oki. vegyész­­mérnök, felelős üzemvezető, Dunaharaszti. — Eljárás útportalanítónak tőzegkátrányból való előállítására. 1949 július 28. A—5166. 63 c 37—46 (XX/a.) Auto-Praga, Ná­­rodni Podnik, Praha és Boleslav /Vrána szerkesztő, Pla­­nany. — Sarokzár tehergépkocsik karosszériái szá­mára. 1949. május 27. Csehszlovákiai elsőbbség 1948 május 29. (Sóváry.) BU—4. 42 m 17—37 (IX/a/b.) Brunsviga-Mascni­­nenwerke Grimme, Natalis & Co., A. G. Braun­schweig. — Számológép. 1949 augusztus 22. Német­­országi elsőbbség 1948 október 1. (Dr. Kalmár.) В—17013. 37 a 1—3 (VlII/a.) Barta József oki. mérnök, Budapest. — Födém-elem és ezen födém­elem felhasználásával készült födém. 1949 március 29. (Gárdos.) C—6122. 55 f (XHl/a.) Consolidated Water Power & Paper Company, Wisconsin Rapids, mint Dickermann Gilbert К. és Riley Robert W. vegyészek jogutódja. — Ásványi bevonóanyag és eljárás papír bevonására, va­lamint bevont papír. 1947 június 4. C—6334. 42 h L—6 (VH/'d.) Corsi Telemaco ügy­véd, Roma és Picchioni Luigi orvos, Roma. — Optikai rendszer a fókuszpont meghatározására. 1949 június 9. (Neufeld.) D—6207. 1 a 20—32 (Xll/b.) De Directie van de Staatsmijnen in Limburg, handelend voor en namens den : Staat der Nederlanden, Heerlenben mint Dr. Krijgsman Centinus jogutóda. — Eljárás különféle szemnagyságú és fajsúlyú szilárd részek szétválasztá­sára. 1947 december 31. Ë. A. E. A.-beli elsőbbség 1946 március 14.° E—6284. 40 c 5 (VII/i.) Elektrokemisk A/S cég, Oslo. — Folytonos önsülő elektródákkal dolgozó ol­vasztóberendezés. 1949 április 29. Norvégiái 1948 május 8. F—11054. SI a 1—6 (XVlll/d.) Franck und Kathreiner G. m b. H. cég, Berlin. — Eljárás és be­rendezés különösen fínomszemcsés vagy lisztes anya­goknak puhacsomagolásban való gépies lezárására. 1944 augusztus 25. F—11387. 17 b (XVIU/c.) Faragó Gyula gépész­­mérnök, Budapest. — Jéggyártó berendezés. 1947 július 5. (Schwarz.) F—11565. 87 a 1—5 (XVIll/d.) Peitl Josef gyáros, Wien. — Kézi satu. 1949 június 7. Ausztriai elsőbbség 1948 június 23. (Aknai, Kolos, Aknai.) ' HO—6. 42 h 17—22 (VH/d.) Horacek Rudolf foto­kereskedő, Budapest. — Védőlemez fénysugarak szű­résére. 1949 augusztus 9. (Dr. Bleuer J.) H —12369. 59 b (XXI/c.) Ing. Frantisek Hejduk gyáros és Ing. Dr. Jan Neumann gyárigazgató, mind­ketten Prágá-ban. — Önfelszívó szivattyú. 1947 április 26. Németországi elsőbbség 1940 november 11. (Som­lait) H —12566. 34 h (VIII/c.) Huber György faip. szakmunkás, Budapest. Meghosszabbítható gyermek­ágy. 1948 szeptember 2. H—12640. 21 a4 21—351(VIl/j.) Hazeltine Corpo­ration Washington-i (D. C. U.S.A.) cég, mint. Donald Richman, Flushing-i (N. Y. U.S.A.) lakos jogutóda. — Önlengő lengővisszacsatolásos erősítő. 1949 május 19. É. A. E. A.-beli elsőbbség 1948 május 22. (Dr. Mesz­­lényi.) H—12641. 21 a1 21—35 (Vll/j.) HazeKne Corpo­ration Washingto:i-i (D. C. U.S.A.) cég, mint Donald Richman Flushing-i (N. Y. U.S.A.) lakos jogutóda. - Külön lengetőfeszültségforrással rendelkező, logaritmu sós működésű lengővisszacsatolásos erősítő. 1949 má­jus 19. E. A. E. A.-beli elsőbbség 1948 május 22. (Dr. Meszlényi.) I—4956. 8 m (XVI/e.) Interchemical Corporation cég, New-York, mint Hill Lyman Procter vegyész jogutódja. — Emulzió és eljárás textiliák festésére. 1947 december 31. 1—5018. 12 i 26—32 (lV/h/1.) Imperial Chemical Industries Limited cég, 1 ondon úgyis, mint Zenftman Henryk, Saltcoats és McLean Andrew, West Kilbride jogutóda. — Eljárás foszforoxiklorid-származékok előállítására. 1949 január 3. Nagybritanniai elsőbbség 1948 január 2. (Dr. Lengyel és dr. Ferdinándy.) 1—5062. 21 g 1 —16 (Vll/j.) Egyesült Izzólámpa és Villamossági. Rt. Újpest.- — Eljárás elektromos ki­sütőcsövek, pl. elektroncsövek szigetelő anyagból ké­szült elektródrögzítő szerveinek kezelése. — 1949 jú­nius 17. (Mende.) К—17447. 71 b 10—13 (l/b.) Kaderábek Josef cipész, Prága és Kvasnicka Václav építész és vállal­kozó, Prága. — Gumiból vagy más rugalmas anyag­ból készült talpvédő és csúszásgátló eszköz. 1947 de cember 20. Csehországi elsőbbség 1946 április 15.“ (Somorjay.) К—17448. 52 a 9—12 (I/g.) Krecek Rezső gyáros és Mikolas Ferenc művezető, Wien. — Önálló gépnek vagy varrógépekhez pótlólagos eszköznek alkalmas vaköltésű és pikirozóberendezés. 1947 december 22. Ausztriai elsőbbség 1946 március 12.“ (Neufeld.) К-17642. 77 а 18—19 (XX/g.) Kotra Kálmán sportárukereskedő, Pálfy Gyula szíjgyártómester és Lévai Zoltán mestervizsgázott szíjgyártó, mindhár­man, Budapest. Bőrbevonatos, felfújható gumilabda, testedzőjátékok, különösen labdarúgás, kézi-, kosár-, röplabda és vízipóló [céljaira, valamint ily labda felhí­vására való légszivattyú. 1949 január 21. (Dr. Radványi.) К—17756. 52 a 33—40 (l/g.) Krecek Rudolf gyá­ros és Mikolas Franz művezető, mindketten, Wien. — Fonalfogyasztást szabályozó szerkezet. 1949 június 18. Ausztriai elsőbbség 1948 június 19. (Krausz.) L—9925. 46 a (V/d/2.) Aktiebolaget Ljungströms Angturbin cég, Stockholm. — Eljárás és gépberendezés munka kifejtésére kényszermozgásúlag táguló forgó kamrás gépben. 1948 április 1. Svédországi elsőbbség 1947 április 3. L—9970. 39 a 19—24 (XVll/f.) Locatelli Antonio Vittorio építész, Róma. Eljárás sajtolt elemek elő­állítására csőalakú, zsákszerű és más laza anyagból álló elemeknek merev mintákban való kitágítása révén. 1948 október 11. Olaszországi elsőbbség 1947 októ­ber 11. (Somlai.) L—9993. 74 d 8-10 (Vll/j.) Lakatos Aladár oki. gépészmérnök, Budapest. — Vezérlőkészülék közúti ke­reszteződések forgalomszabályozó jelzőeszközeihez. 1949 március 14. (Somorjay.) N—4070. 42 e 23 (Vll/f.) Ing. Dr. Jan Neumann gyárigazgató, Prága és Hefa národni podnik cég, Praha- Vysovany. — Átfolyás mérő nagyobb üzemi nyomá­sokhoz. 1947 április 26. (Somlai.) N—4166. 83 a 20—32 (VH/с.) Neszmerák István órásmester, Győr. — Billegőjáratú órákba lengővezető tüske és lengőhorgony villatüske alkalmazása. 1948 de­cember 22. «) Az 1947. évi XXVII. t. C., illetve a 41.700:1948. íp. M. SZ. rendelet alapján elismert elsőbbség.

Next

/
Oldalképek
Tartalom