Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegy-értesítő, 1950 (55. évfolyam, 1-12. szám)

1950-01-16 / 1. szám

I.V. évfolyam 55 Année Eiiidnpcst. 1030 január f<> Budapest, le 1в Janvier l'J50 I. Ntáui No. 1 SZABADALMIKÖZLÖNY ÉS KÖZPONTI VÉDtlKGY-ÉRTSESÍTd А я Országos Találmányi Hivatal Hivatalos lapja Közlemények az ipari tulajdonjog (szabadalom, védjegy, mustra stl>.) is a szerzői jog köréből .1 ..Szabadalmi Közlöny és Központi Védjegyértesítő■ minden hó tő-én ünnepnap esetén az azt követő hétköznapon jelenik men ■ Címváltozásokat az Állami • Lapkiadó N. V. kiadóhivatalában Budapest. VII. Dohány-utca 12. kell bejelenteni Az Országos Találmányi Hivatal székhelye: iindapest V. Kztálin-lér 1 • Telefon 283-830. AZ ORSZÁGOS T A L Á L M Á X Y I H I Y A T A L Г O .S T A C í M E : BU» A J> K s ï 5 , P и S T A F I (3 K 1 0 3 BILLKTIÄ l> И S BREVETS ET BILLETIN CENTRAL »El Л АКУНЕ! Journal о ITi ciel d e Г O ITi ce \ atio u a I d" I n te n tio u s. K a p ports sur 1 e droit de propriété industrielle (brevet y, marques de fabrique, modèles rte.) et sur le droit d’auteur Le ..Szabadalmi Közlöny et Központi Védjegy-értesítő" parait le 15 de cliaQue mois, en cas de jour de fête le jour ouvrable prochain • Prière de notifier le changement d’adresse au bureau de l’expédition du Állami Lapkiadó A'. V. Budapest, VII, Dohány-utca 12 Siège de Г O ITi ce National d’inventions: Budapest V. 4j. tálin -tér 4 • Téléphoné: Í. 83-830. ADRESSE POSTALE DE L’A} F F I С E NATIONAL D’INVENTIONS: BUDAPEST 5, OASE POSTALE 10 Előfizetési ár egész évre 90 forint ■ Egyes szám ára 8 forint A lapok előfizetése és egyes példányok eladása az Állami Lapkiadó N. V.-nál történik • Csekkszámla szám: 936.510 TARTALOM: Találmányi bejelentések közzétételé: — Nemzetközi szabadalomügyi hivatal szervezése. — Megadott szaba­dalmak. — Szabadalmi leírások közzététele, — Megsemmisített szabadalom. — Szabadalomtülajdonos cégnévváltozása. — Vál­tozások, bejelentések, szabadalmak tulajdonjogában. — Visszavont találmányi bejelentések. — Felszólalás folytán elutasított találmányi bejelentések. — Képviseletváltozások. — Ügygondnoki kinevezések. — Felmentés ügygondnoki tisztség alól. — A 41.700/1948. Ip. M. sz. 3. és 8. §-ai alapján elfogadott szabadalmi évdíj fizetések. — Értesítés. — Helyesbítés. — Védjegy­lajstromozás. — Változás. — Átírás. — Törlés. SOMMAIRE: Publications des demandes des brevets. — Organisation du bureau international des brevets. — Brevets délivrés. — Publications des brevets imprimées. Annulation- de brevet. — Changements de la raison sociale du propriétaire d'un brevet— Changements relatifs au droit de propriété des demandes ou des brevets. — Demandes de brevet retirées. — Demandes de brevets rejetées par suite de l'opposition. — Nouveax mandataires. — La delegation d'un curateur. — Relè­vement des fondions de curateur. /— Raiments des annuités acceptés en vertu des §§ 3. et 8. du 4teeret. N0. 41.700 1948. du Ministre de l'Industrie. — Avis. — Errata. — Marques enregistrées. — Modifications. — Transmission. — Radiation démarqués. Találmányi bejelentések közzététele Publications des demandes des breveots. A közzétett bejelentések osztály szerinti mutatója Index suivant les branches eV Industrie des demandes publiées Osztály Classe Szám Ko la 20-32D-6207 8 m1-4956 Iái 20-321-5018 12q 32-34SO-12 17bF-11387 17fS-19760 19bAO-3 20i 1-14 S-20929 S-21040 0 20i 30-45 SI-1 S-21041 21a1 7-10 S-20543 S-20562 S-20563 2 la4 1-13 R-9175 21a *21-35 H-12640 H-12641 Osztály Classe Szám Ko 21g 1-16 1-5062 24b S-20310 3of on P-11743 341)H-12566 36d 5SE-36 37a 1-36-17013 P-11504 37a 1-5 Y-4563 37a 8-17 PE-2 39a 19-24 L-9970 40b 4-21 S-20939 40c 5 E-6283 42e 23 N-4070 42Ы7-22 HO-6 42h 26-37 0-2057 0-2059 0-2060 Osztály Classe Szám KO : 42h 4-6 Fl-6334 42m 17-37 BU-4 42n 1-11 S-20343 46a1 UI-1 46a5 L-9925 52a 9-12 K-17448 52a 33-40 K-17756 55f€-6122 59bH-12369 63c 37-46A-5166 71b 10-13K-17447 74d 8-10L-9993 -Па 18-19K-17642 81a 1-6¥-11054 83a 20-32N-4166 87 a- 1-5.F-11515 A közzétett bejelentések osztály szerinti mutatója Index suivant les branches d’industrie des demandes 'publiées Osztály Szám Classe Ko I/b K-17447 I/g K-17448 K-17756 ll/c S-20310 IV/d S-20343 IV/h/1 1-5018 SO-12 V/a/2 SI-1 S-20929 S-21040 S-21041 V/d/2 L-9925 UI-1 VII/c N-4166 ' C-6334 HO-6 VH/d 0-2057 0-2059 0-2060 Osztály Szám ■ Classe Ko VII/e P-11743 VII fi N-4070 VIT/i E-6283 VII/J H-12640 H-12641 1-5062 L-9993 R-9175 S-20543 S-20562 S-20563 B-17013 C-6122 VIII/a P-11504 SE-36 V-4563 VIII/c H-12566 PE-2 Osztály Classe Szám Ko VllI/d F-Il 565 VlII/i AO-3 IX/a/b BU-4 Xll/b D-6207 XIV fe 1-4956 XVI/c S-20936 XVII/f L-9970 XVIII/e R-11387 S-19760 XVIII d F-11054 XX/a A-5166 XX/g K-17642 XXIV H-12369

Next

/
Oldalképek
Tartalom