Szabadalmi Közlöny, 1947 (52. évfolyam, 1-24. szám)

1947-01-02 / 1. szám

SZABADALMI KÖZLÖNY 1 szám felvételeknél a felvevőtű menetének tetszés sze­rinti változtatására a hanglemez rovátkolása köz­­ben. 1942 október 14. Olaszországi elsőbbs. 1941 október 16. (Radványi I.) В—15764. IX/e. Beweg A.-G. Werkstätte für das graphische Gewerbe eég Bern (Svájc). — Szerkezet két hengernek a forgás állapotában a kerület irányában egymáshoz képest való beállí­tására. 1943 február 3. Svájci elsőbbs. 1942 febr. 5. (Biró.) В—16046. 1/b. Behr József asztalos, Budapest. — Fatalp, lábbelikhez. 1943 szeptember 21. (Dr. Endrei.) V B—16402. I/b. Bata A.-G. cég, Zlin (Cseh- Morva védnökség). — Sajtó gumilábbelik, külö­nösen gumicsizmák előállítására. 1944 szeptem­ber 18. Németbirodalmi elsőbbs. 1943 szeptember 17. (Kelemen A.) В—16592. VIII/f., VIII/c. Bokor György bú­torkereskedő, Budapest. — Egy-, illetve kétfekvő­­hoilyé átalakítható ülőbútor. 1946 október 8. (Dr- Áron.) В—16595. Ill/Ъ. Bolgár Béla vaskereskedő, Budapest. — Fogkefe. 1946 október 17. D—5636. V/d/1., V/d/3. Davinits Elemér oki. gépészmérnök, Budapest. — Válíódugattyús gép pl. gőzgép, a dugattyú és a hajtott tengely kö­zötti közvetlen kapcsolattal és eljárás a gép üzemben tartására. 1942 július 31. (Dr. Zelen.) 1)—5872. VI/d. Deli Ferenc máv. irodasegéd­tiszt Budapest. — Ejtőernyős baba. Pótszab. a 132703. sz-hoz. 1943 szeptember 2. D—5873. VI I/o. Derungs Ernest Alphonse mér­nök és Châtelain Oscar mérnök, mindketten Le Lode (Svájc). — Szabályozó szerkezet. 1943 szep­tember 6. Svájci elsőbbs. 1942 október 21. (Biró.) E-6119. XVII/e. Egyesült Izzólámpa és Vil­lamossági Részvénytársaság cég, Újpest. — El­járás bórsavinentes üveg, főleg ampullacsőüveg előállítására. 1946 március 27. (Monde.) F—10916. lX/a/b. Fehérváry Ákos in. száza­dos. Budapest. — íróeszköz. 1944 ápr. 18. (Kolos.) F—11253. 1/h. Futó Adolf szervezési igazgató és Kemény Jenőné szül. Spiegel Mária háztar­tásbeli, Budapest. Harisnya kicserélhető láb­fejjel. 1945 május 26. F—11264. X/k. Fürst, Károly m. állami erdő­mérnök, Miskolc. — Fabordás és hullámvasleme­­zes tűzifa-csusztató csatorna. 1945 augusztus 29. F—11296. Vll/i. Fái László oki. gépészmér­nök, Budapest. Villamos ívhegesztő eljárás és ikerelektróda. 1946 március 30. F—11315. IV/h/1., lV/i- Dr. Fehérvári Gusztáv oki. vegyészmérnök és Márk Győző oki. vegyész­­mérnök, Budapest. — Eljárás alifás szénhidro­gének, kiváltképpen gázalakú telített szénhidro­gének klórozására. 1946 július 31. (Weissmahr.) F—11318. XI /b. Fábián László kereskedő, Bu­dapest. — Gumifolt vulkanizáló. Kiválasztva az F—11308. alapszámú bejelentésből. Megállapított bejelentés napja 1944 jún. 18. (Somlai és dr. Zelen.) F—11319. XI/b., XX/c. Fábián László keres­kedő, Budapest. — Öngyujtásos gumifolt vulka­nizáló. Kiválasztva az F—11308. alapszámú beie­­lentésből. Megállapított bejelentés napja 1946 jú­nius 18. (Somlai és dr. Zelen.) G—9624. Vll/c/f. Grósz Károly old. elektró­­mérnök, Zalaegerszeg. Toiinakilométerszám­­láló és raksúlymérő készülék. 1942 december 10. G—9838. VIII/f. Gruber Lajos gyáros, Buda­pest. Hevederpótló kárpitosmunkákhoz. 1943 augusztus 10. (Dr. Endrei.) G—9926. IV/h/1., IV/h/2. J. R. Geigy A.-G. cég. Basel (Svájc.) Eljárás acilezett alifás aminokarbonsavamidok előállítására. 1943 de­cember 17. Svájci elsőbbs. 1942 december 18. (Ke­lemen A.) G—9928. XIV/b. Garbovits Arnold raktár­­nok, Budapest. — Nemezanyag kalapok, sapkák, lábbelik, táskák, ruhadíszek és hasonlók részére és eljárás ennek előállítására. 1943 december 18. (Dr. Endrei.) G—10103. Vll/i. Gerő István géptechnikus és Dr. Kós Árpád műszaki vállalkozó, Budapest. — Eljárás és készülék villamos árammal üzemben tartott fűtőtest, ú. n. főzőlap útján való főzésre és/vagv sütésre. 1945 június 18. (Radványi.) G—16153. X/h., IV/h/1. J. R. Geigy A.-G. cég, Basel (Svájc). — Eljárás kártevőírtószer előállí­tására. 1945 december 27. Svájci elsőbbs. 1944 jú­nius 13.* (Kelemen A.) H—11744. I/b. Hornyuk Gyula üzemvezető, Budapest. — Fatalpú lábbeli. 1943 január 20. H—12642. XVI/d. Verkstads-A. B. Haldex, az­előtt Fabriks-A. B. Haidataxametern cég Halm­­stad (Svédország). — Szerszámtartó lemezvágó­vagy csákozó gépekhez. 1944 február 9. Svédor­szági elsőbbs. 1943 április 19. (Biró.) H—12134. XVl/d. Verkstads-A. B. Haldex cég, Halmstad (Svédország).— Szerszámtartó le­mezvágó gépekhez. 1944 június 24. Svédországi elsőbbs. 1943 július 26. (Dr. Gusztáv és Biró.) H—12248. XVI/d„ Vll/i. Hajas Jenő oki. gé­pészmérnök, Budapest és Varga József oki. gé­pészmérnök, Budapest. — Hegesztő anyag és el­járás rézöntvözetek hegesztésére. 1946 jan. 21. H—12287. Vll/e. Halász Gyula asztalos, Miskolc. — Szemüvegkeret kicserélhető üveglen­csékkel. — 1946 augusztus 29. J—4716. XVII/e„ Vll/i. Egvesült Izzólámpa és Villamossági rt. cég, Újpest. — Villamos üveg­olvasztó eljárás és berendezés. 1943 november 30. (Tavy.) J—4746. XVII/e. Egyesült Izzólámpa és Vil­lamossági rt. cég, Újpest. — Eljárás üvegnek vil­lamos fűtéssel való olvasztására és előállítására. 1944 február 4. (Távvá J—4743. VII/j., VlI/g. Egyesült Izzólámpa és Villamossági rt. Újpest — Eljárás krómvas ötvö­zetekből készült árambevezetők kezelésére. 1944 február 9. (Tavy.) K—17188. ll/li. Károlyi István old. közgazda, Makó. Berendezés a füstgázokkal távozó me­leg tökéletesebb kihasználására. 1946 január 14. (Neuféld.) К 17256. VIII/e. Kedves József fakereskedő, Pécs. — Deszkapótlólap. 1946 november 9. (Dr. Áron.) L—8681. XVII/c., XVII/d. Lindman Emrik Ivar magámnérnök Ekbacken, Rönninge (Svéd­ország). — Üreges kő építkezési célokra és gép annak előállítására. 1942 február 21. Svédországi elsőbbs. 1939 április 28. (Dr. Lengyel.) L—9626. V/b., V/c. Liechy Hermann mérnök, Bern. — Sínjánnű, főleg nagy tengelytávolságú vasúti teherkocsi nagy menetsebességek szá­mára. 1942 december 9. (Somlai.) L—9368. V/f„ V/e/1. Lévai Gyula old. gépész­mérnök, Budapest. — Tagozott, hajlítható rúd. 1943 november 27. (Tavy.) L—9454. XI/c. Linthorst Johannes Franeiscus Chrystositimus gyáros. Oisterwijk (Németalföld). — Éljárás főleg bőrhöz és bőrárukhoz való ke­llőszer előállítására. 1944 március 8. Németalföldi elsőbbs. 1942 július 27.* (Aknai M.) L—9011. Vll/i. Dr. Lányi Béla műegy. nyilv. r. tanár, Budapest. — Villamosán fűtött kemence 1 A 620/1940. M. E. számú rendelet alapján elismert elsőbbség.

Next

/
Oldalképek
Tartalom