Szabadalmi Közlöny, 1946 (51. évfolyam, 1-24. szám)

1946-01-02 / 1. szám

1 В—15975. IX/h. Bélésáru ás Textilkereskedcl- 111 i Részvénytársaság', Budapest és Wohlmuth La­jos szerelő, Budapest. A kép plasztikusságát fokozó vetítőberendezés főképpen színes vagy és mozgó képeken. 1943. jól. 19. (Harsányi.) В—16395. VIII/c. Bakó Bán Lajos asztalos­mester és Péntek (íyörgy parkettássegéd, Buda­pest. Gyermekágy. 1944. aug. 31. (Dr. Zelen.) В—l(»39(i. YIIÍ/c. Bakó Bán Lajos asztalos­­mester, Budapest. — Összecsukható nyugágy. 1944. aug'. 31. (Dr. Zelen.) В—16506. XVIII/e. Besse Károly tisztviselő. Budapest. Földalatti kripta. 1945. okt. 12. В 16515. XVIII a. id. Bacsa Lajos hadirok­kant sütősegéd. Ivistaresa. — Önműködő keverő - készülék háztartási és élelmezési ipari eélokra. 1945. nov. 8. (Oárdos.) К—6104. VlII/b. Elek István műszaki tisztvi­selő és Egyed Gyula műszaki tisztviselő. Buda­pest. Eljárás és eszköz sérült tetőfedő palák javítására. 1945. aug. 4. (Schön.) E—6111. Vili g. Elekes Sándor műszaki tiszt­viselő és Molnár Béla munkás, Budapest. - Ablakpótló. 1945. nov. 21. G—9939. Il/h. Gógl Antal nyug. gépmester, Pécs. — Takaréktűzhely, fűtőközeges fűtőkészü­lékkel. 11)44. jan. 14. (Kalmár H.) G—10117. Gábor László oki. gépészmérnök, Bu­dapest. — Beles előkamrás égő folyékony tüzelő­anyagok részére. 1945. aug. 16. G—10135. Vl/d. özv. Dr. Gárdonyi Istvánná sz. Pál Zsuzsanna iparművésznő, Budapest. — Öl­­töztetőbaha. 1945. nov. 8. (Gárdos.) H—12121. XVIII/c. Heller László oki. gépész­­mérnök. Budapest. — Eljárás és berendezés hűtő­telepek gazdaságosságának fokozására. 1944. jún. 3. (Mernie.) К—16110. XlX/e. Dr. Krompacher László épí­tészmérnök, Budapest. — Boltozatos árok-ovó­­liely. 1942. okt. 1. К—17054. VIII/e. Ivalkó János asztalossegéd. Budapest. — Nyugággyá átalakítható nyugszéfc. 1944. aug. 31. (Dr. Zelen.) L—9781. X/e. Dr. Leszl Tivadar banktisztvi­selő, Budapest. — Csapda. 1945. nov. 22. (Kele­men L.) M—12926. V/d/1.. V/d/2., XXI/c. Marton Béla oki. gépészmérnök, Budapest. — Dugattyús gép hajtása. 1943. dec. 2. M—13258. V/e/1. Marton Béla oki. gépészmér­nök, Budapest. — Forgásátvivő szerkezet tetsző­* A ,felhívási eljárás, amely a Szabadalmi Közlöny 1944. évi december hó 15-i számában elsőízben megjelent közzétételével indult meg, 1944. évi december hó 24. nap­ján félbeszakadt. 1. szám. leges irányú tengelyek között és fogaskerék nél­küli differenciálhajtás. 1945. okt. 31. S—19661. XVllI/b. Sinka László elektromér­nök, magánalkalmazott, Budapest. — Betörésel­hárító jelzőkészülék. 1943. szept. 25. S—19982. XVIII/b., XXI/c. Szil va y Kornél ny. tűzoltóparancsnok, Budapest. — Szabályozó készülék kutakból vagy aknákból vizet a fel­színre szállító berendezésekhez. 1944. június 24. (Schön.) S—19983. XVIII/b. XXI/c. Szil va.y Kornél ny. tűzoltóparancsnok, Budapest. — Berendező* víznek a felszínre szállítására kutakból vagy ak mikből. 1944. jún. 24. (Schön.) S—20084. XXI/b.. XIII/d. Dr. Szappanos Pál tisztviselő, Budapest. Védőlap árnyékszékek ülőkéihez. 1945. máj. 14. T—7114. XYI/d. j’urezay Endre írógópműsze­­rész, Pestszénterzsébet. Acélhuzal tár. 1943. aug. 4. T—7367. V/d/2.. XX/a 2. Tápuska József gép­lakatos, Bin. — Pedálelrendezés gépkocsikhoz. 1945. nov. 14. (Schön.) L—1134. V/e/1. Uhri 'Pestvérek Autókaros­széria és Járműgyár eég, Budapest. Ráfuté fékszerkezet gépjármüvek pótkocsija számára. 1942. szeiit. 15. (Dr. Zelen.) A folyó évben eddig hirdetett bejelentések száma: 26. Megadott szabadalmak. Brevets délivrés. 136134—136136., 136138—136142.. 136144—136148., 136150., 136152—136154., 136156—136161. Az évi díjak a befizetés napjának évfordulóján érea­­kint előre esedékesek s azokat a Bíróság 104.504 számé postatakarékpénztár! csekkszámlájára bárki befizetheti. A befizetési lapon a szabadalom lajsrtromszámát (és cél­szerűen az alapszáraát is) közölni kell, mert enélkül az évi díj befizetése nem állapítható meg és ez esetben * Bíróság a szabadalmat megszűntnek mondja ki. (189S. évi XXXVII. t. c. 19. §. 3. pontja.) A szabadalom lajstromszáma, majd az osztályt jel­ző római szám és betű után a szabadalomtulajdonosok (és esetleg jogelődeik) neve, továbbá a szabadalom címe következik. Ezt követi a bejelentés és egyben a lejárat napja, majd'az igényelt elsőbbség, végül zárójelben a be­jelentés alapszáma és a szabadalomtulajdonost képviseli ügyvéd, vagy szabadalmi ügyvivő neve. 136134. X/h.. Xll/a. Szoncsó László oki. gé­pészmérnök. Budapest. — Gép talajminták kieme­lésére. 1942. nov. 9. (S. 19212.) _ 136135. XVI/a/1. Szabó József oki. gépészmér­nök. Komló (Baranya m.). Dobléces törő-tiloló kender és len feldolgozására. 1942. december 14. SZABADALMI KÖZLÖNY

Next

/
Oldalképek
Tartalom