Szabadalmi Közlöny, 1943 (48. évfolyam, 1-24. szám)

1943-01-01 / 1. szám

2 SZABADALMI KÖZLÖNY 1. szám. A közzétett bejelentések osztály szerinti mutatója Index suivant les branches d’industrie des demandes publiées Osztály Classe Alapszámok No de base Osztály Cia sse Alapszámok No de base Vl/a H-M523.H-11610. X/i B-15287. Vl/d F-4940. Xll/a K-15554, L-8825. Vl/e K 16144. Xll/f K-16004 Vil/d T-6903. Xlll/a D-5444, D-5595. Vll/e G-9533, K-15893, XVI/a V-4257. R-8483. XVI/d S-19163. Vil/f H-11535, K-16004 XVI/e B 14967. Vll/g N-3672. XVll/b N-3672. Vll/h T-6766. XVIII/a H-11404, V-4257. Vll/j L-8825, T-6903.XVIII/d R-8483 Vlll/f B-15345. XIX f L-8825. X/a B-15287, P-9846.XIX. g 1-4453. X/h G-9469, M-12211.XXI/d R-8406. A közzétett bejelentések alapszám szerint vannak csoportosítva. Az osztályt jelző római szám és betű után a bejelentők és-esetleg eg jogelődjeik neve, majd a találmány címe következik. Ezt követik pót­­bejelentésnél a törzsszabadalom száma s általában egyébként a bejelentés .napja, az igényelt elsőbbség, végül zárójelben a bejelentőt képviselő szabadalmi ügyvivő vagy ügyvéd neve. A—4556. IV/h/1. Dr. habil. Amloiig Hans Ulrich kutató, Posen. — Eljárás vetőmagok csí­rázóképességének növelésére. 1941. nov. 24. Né­metországi elsőbbe. 1939. nov. 21*. (Gárdos.) B—14967. XVI/e. Dr. Phil. Becker Gottfried vegyész, Büderich В. Neuss, Dr. Ing. Daeves Kari igazgató, Düsseldorf, Dr. Phil. Steinberg Fritz vegyész, Düsseldorf, mint a Kohle- und Eisenforschung G. m. b. H. düsseldorfi cég jogutódjai. — Eljárás vasból vagy acélból ké­szült tárgyak krómozására. Pótbej. a 128966. számú törzsszabadalomhoz. 1940. dec. 7. Német­­országi clsőbbs. 1939. dec. 7. (Kolos.) B—15287. X/i. (X/a.) Blücher József gépke­reskedő, Baja. — Egyetemes kalapácsos örlő- és zúzógép. 1941. dec. 11. В—15345. VlII/f. Bendik Gusztáv kárpitos­­mester, Budapest. — Kárpitosipari töltőanyag és eljárás annak előállítására. Pótbej. a 129634. számú törzsszabadalomhoz. 1942. febr. 10. (Dr. Áron.) B—15488. IV/e. Balázs Endre szigorló orvos, Budapest. — Eljárás tojásfeliérjepólló készít­mény előállítására. 1942. jún. 6. (Weissmahr.) В—15516. IV/e. Dr. Barta Endre gyógysze­rész, Budapest. — Eljárás folyékony tápszer elő­állítására. 1942. jún. 27. (Dr. Gusztáv. B—15522. IV/e. Biró János cukorkagyáros, Nagyvárad. — Eljárás habos élvezeti cikk elő­állítására, különösen gyümölcslevek fogyasztá­sának megkedveltelésére. 1942. júl. 7. (Kelemen1.) B—15606. IV/e. (IV/li/1.) Bíró János gyár­­igazgató, Budapest. — Eljárás ipari anyagok) előállítására csillagfürt-magbó’. 1942. szept. 25. (Dr. Lengyel.) * A 620/1940. M. E. n. u. alkalmazásával. D—5444. IV/h/1. (XIII/a.) Diósgyőri Papír­gyár R. T., Miskolc. — Kolloidális gyantaoldat papír enyvezéséhez és eljárás előállítására. 1911. szept. 4, (Adler M. és Adler T. P.) D—5595. XVIII/a I. Debreczenyi János Mik­lós oki. mérnök, II Öllé Mihály nyug. jegyző és Wunsch József magánzó, mindhárman Buda­pesten. — Kézmosószer. 1942. jún. 17. (Dr. Vá­sárhelyi.) F—9810. III/b. Dr. Frankó Is Iván OT1 tit­kár 75%-ban és Abonyi András külügyminisz­­tériumi előadó, 25»/o-ban, mindketten Budapes­­len. — Eljárás és berendezés szakadnak, haj­nak vagy szőröknek bőről válás előtti palotására. 1942. ápr. 28. F—9846. X/a. Fath August főmérnök, Göp­pingen. — Behúzó- és kidóbószerkezet cséplő* gépek cséplődobjához. Pótszab. a 130010. szám­hoz. 1942. máj. 27. Németországi elsőbbs. 1941. jún. 16. (Herman.) F—9940. VI/d. vitéz Füzesséry István tiszt­viselő, Budapest. — Játékalak, kiváltképen já­­tékhábú. 1942. júl. 30. (Weissmahr.) G—9469. IX h. Garamvölgyi Kálmán reklám­­rajzoló, Budapest. — Reklámtábla, könnyen cse­rélhető belükkel. 1912. ápr. 3. G—9533. VII e. Gutman Lajos fogtechnikus, Aknaszlatina. — Eljárás fogsornak a száj fogj­­íneder nyúlványán való rögzítésére. 1912. júl. 11. (Ncufleld.) II—11404. XVIII/a. Horchlcr Henrikné szül. Nagy Dóra mérnök neje, Budapest. — Asztali targonca. 1942. febr. 4. H—11523. Vi a. Holló László igazgató, Bu­dapest. — Szopóka. 1942. jún. 3. (Bérezi.) H—11528. IV e. Dr. Horváth Ödön minisz­teri tanácsos, München. — Eljárás gabonafélék, hüvelyesek és egyéb termények felfrissítésére és larlóssátételére. 1942. jún. 8. (Dr. Preusz.) II—11535. IV i. (Н а., VII f.) Heller László oki. gépészmérnök, Budapest. — Eljárás atilo­­klávok ürítésénél felszabaduló metegmennyisé­­gek hasznosítására. 1942. jún. 19. H—11536. IV/h/1. F. Hoffmann La Roche & Co. Aktiengesellschaft cég, Basel. — Eljárás liszla. kristályos, d-panIoténsavas kalcium elő* állítására. 1942. jún. 19. Svájci elsőbb«. 1911. szept. 1. (Dr. Gusztáv.) H—11567. IV/h/1. F. Hoffmann—La Roche & Co. Aktiengesellschaft, Basel. — Eljárás ß­­alanin előállítására. 1942. júl. 6. Svájci elsőbbs. 1911. dec. 16. (Bérezi.) II—11610. VI/а. Horváth László lakatosmes­ter, Nagyvárad. — Keményfából való alaklárgy, főleg koffer-, táska-, lnilorfoganíyú vagy más­­efféle. 1942. szepl. 3. (Adler.) 1—4453. XIX g. Jakoby László oki. kolijój­­mérnök, Farkas József tisztviselő, mindkelten Budapesten. — Szerkezet robbanógyutacs és gyujlózsinór összekötésére. 1942. febr. 7.

Next

/
Oldalképek
Tartalom