Szabadalmi Közlöny, 1941 (46. évfolyam, 1-24. szám)

1941-02-01 / 1. szám

2 SZABADALMI KÖZLŐXY 1. szám A közzétett bejelentések osztály szerinti mutatója Index suivant les branches a'industrie des demandes publiées | Osztály Classe Alapszámok No de base Osztály Classe Alapszámok No de base VIII d. S-18292., Sch 5933 XIII a.V-3981. XIV/a/1.N 3433. IX a b.T-8500., H-10851. XV/c.S-17919. IX e.H-10851., 10852. XVI d. L-8041., R-7982., D-5283. IX f. M 11862., P-9886., Z 2338., 2339. XVIII a. K-14839., K-15101., C-5340. IX h.M-11862., P-9886. X/a.N-3463., N 3464. XVIII b.B-14608. X b.H-10900. XVIII c.Z 2333. X e.Z-2344. XVIIi/d. S-18420., B-14803., X h.T-6548., Z-2344. H-10900. Xi.H-10946. XVIII e.E-5561. XI b. K-14473., D-5335., E-5496., 5585. XX/a.U-1080. XX a 2.K-15047., U-1093. XI c.N-3463., N-3464. XX, c.0-6772. XII e.K-15025. XXI d.M-11769. E-5562. Y—4416. VI cl. Al may József old. közgazda, Budapest. Yszlali vizfpólójáték. 1940. inárc. 8, (Weissmahr.) Л—4417. U/h. Adler Béla gyáros, Újpest és Gerő Tibor gyáros, Újpest. Olajfűtésű kályha. 1940. március 21. (Neufeld.) ‘ В—14608. XVIII b. (MI/e.) Buolilc Georges Charles orvosi műszergyáros, Páris. - Légző­berendezés. 1939. nov. 20. Franciaországi el­sőbbe. 1939. jan. Ki. (Dr. Áron.) В—148113. XVIII d, Boenecke Alfréd keres­kedő. Berlin-Cchöneberg, David Gustav Chris­tian kereskedő és Zeddies Horst kereskedő, Berlin-Lichten berg. Nyomógomb, továbbá el­járás annak előállítására s szerszám ez eljárás­hoz. 1940. március 21. (Kolos.) B—18407. V/e 2, lapolylucskai és kükmezei Bánó László gépészmérnök, Budapest. — Víz­­csöveskazán. 1940. március 28. (Kolos.) В—14831. U/h. Blau Zoltán vaskereskedő­segéd, Pápa és Váczy György vaskereskedőse­géd, Pápa. Kályha. 1910. április 30. (Dr. Áron.) C—5620. IV/h 1. Doni sebe Celluloidfabrik Aktiengesellschaft, Eilenburg. — Eljárás lakk­nyersanyag előállítására. 1939. december 18. Né­metországi elsőbbs. 1939. január 21. (Kolos.) C—5390. I/a. (XVIII/a.) Czinner László fa nagykereskedő, Budapest. — összecsukható ru­határi». 1940. márc. 19. (Dr. Áron.) C—5434. IV/i. Carbo-Norit-Union Verwal­tungs-Gesellschaft m. b. H. (felszámolás alatt), * Frankfurt a/M. Eljárás szürőközeg előállí­tására és azzal való szűrésre. 1940. október 19 Németországi elsőbbs. 1939. október 26. (Kolos.) D—5233. XVI d. Deichsel A. Magyar Acél­drót-, Drótkötél- és Drótárúgyár H. T.. Mis­kolc és Balog Károly gyárigazgató, Miskolc. — Kötélgyártáshoz való sodrógép. 1939. novem­ber 11. (Kolos. I)—5335. IV hí. (XI/b.) Dynamit-Actien-Ge­­sellschaft vormals Alfred Nobel & Co., Trois­dorf (Bez. Köln). — Eljárás oldatok előállítá­sára polivinilkloridhól. 1940. június 20. Német­­országi elsőbbs. 1939. július 11. (Szilasi.) E—5349. IV 2. Dr. Egger Iván gyógyszer­gyáros, Budapest. — Eljárás gyógyhatású di­­szazofestékek vizes oldatainak előállítására. Pót­­szabadalom a 122.987 lajstromszámú törzsszaba­dalomhoz. 1938. november 29. E—5359. IV/h/1. (IV/h 2.) Dr. Egger Iván gyógyszergyáros, Budapest. — Eljárás 3-, vagy gyűrűs azobenzol-szulfanomidok előállítására. Pótszabadalom a 123.532. lajstromszámú törzs­szabadalomhoz. 1938. dec. 22. E—5389. VII j. Allgemeine Elektriciläts ge­­sellschaft, Berlin. Elektrodrögzítés. Pótbeje­lentés a 120.408. lajstromszámú törzsszabada­lomhoz. 1939. március 4. Németországi elsőbbs. 1938. március 5. (Weissmahr.) E—5496. Xl/b. Edeleanu Gesellschaft m. b. H„ Berlin-Schöneberg. — Eljárás parafinnek szénhidrogén keverékekből való elkülönítésére. 1937. június 7. (Kolos.) •E—5503 Vll/i. »Elin« Aktiengesellschaft für elektrische Industrie, Wien. — Eljárás önmű­ködő villamos fényívhcgesztésnél az elektródák összekötésére. 1937. november 9. Ausztriai el­sőbbs. 1936. november 30. (Janssen.) E—5550. IV/h/2. Dr. Egger Iván gyógyszer­­gyáros, Budapest. — Eljárás uj komplex réz­­vegyületek előállítására. 1940. január 26. E—5561. XVIII e. Ekli József temetkezési vállalkozó, Debrecen. — Gyászkoesi. 1940. már­cius 2. (Dr. Áron.) E—5562. XXI/d. Erdős Andor magánzó, Budapest. — Adagoló csap. 1940. márc. 7. (Dr. Áron.) E—5567. IV/h/2. Dr. Egger Iván gyógyszer­gyáros, Budapest. — Eljárás nedves kenőcs­anyaggal átitatott, gvógypólyák tekercselésére. 1940. április 3. E—5576. U/h. Eckert Péter kályhásmesler, Orosháza. — Hordozható cserépkályha. 1940. ápr. 26. (Dr. Áron.) E—5585. Xl/b. Edeleanu Gesellschaft m. 1). H., Berlin-Schöneberg, mint a Deutsche Petro­leum A. G. berlin-schönebergi cég jogutódja. — Eljárás dieselolajok előállítására paraffinulente­­sítelt kátrányokból, illetőleg kátrányfrakciókból, * E bejelentés esetében a bejelentés napja az 5030/1939. M. E. sz. rendelet 12. §-a értelmében a volt cseh szlovák szabadalmi hivatalnál annak idején tett bejelentés napja. Dans le cas de cette demande le jour du dépôt correspond, en vertu de l’article 2 du décret-loi No 5930/1939. M. E., au jour du dépôt effectué en son temps à l’Office Tchécoslovaque des Brevets.

Next

/
Oldalképek
Tartalom