Szabadalmi Közlöny, 1940 (45. évfolyam, 1-24. szám)

1940-01-02 / 1. szám

г SZABADALMI KÖZLÖNY i. szám. Találmányi bejelentések közzététele. Publication des demandes de brevet. A bejelentés ée mellékletei a hivatalos órák alatt a Bíróság közzétételi helyiségében megtekinthetők. A közzététel napjától számított két havi határidő alatt a közzétett bejelentés ellen felszólalások adhatók he. A közzé­tett bejelentés tárgya egyelőre a jogtalan használat ellen védelemben részesül. (Ideiglenes oltalom, 1895:XXXVII. t.-e. U. 4-a). Az első évi dijat, illetőleg pótszabadalmi bejelentéseknél a pótszahndalmi dijat a közzététel napját követő 2 hónap alatt a Bíróság 104504. sz. postatakarékpénztári csekkszámlá­jára kell hefizetni. A befizetési lapra a bejelentés alap­számát. a bejelentő nevét és a találmány címét rá kell írni, mert enélkiil a díj befizetését megállapítani nem lehet és ebben az esetben a Bíróság a bejelentést visszavontnak mondja ki. A közzétett bejelentések alanszám szerint vannak cso­portosítva. Az osztályt jelző római szám és betű után a bejelentők és esetleges jogelődjeik neve, majd a találmány címe következik. Ezt követik pótbejelentésnél a törzsszaba­dalom száma, egyébként a bejelentés napja, az igényelt elsőbbség, végül zárójelben a bejelentőt képviselő szaba­dalmi ügyvivő vagy ügyvéd neve. A közzétett bejelentések osztály szerinti mutatója Index suiuant les branches d'industrie des demandes publiées Osztály Classe Alapszámok No de base Osztály Classe Alapszámok No de ba*e I/b. G-8S60., R-7719. L-2221. VII/h C-5184., C-5186., P-9183., P-9415., T-6339., T-6372., V-3841. Ill/a W-6911. IV/e.R-7517. A-4358., E-54' 1., F-874' '., S—16598., S-17937. IV/f.0-8865. Vll/i. IV/h/1. C-50,3.,C-5186., D-5t78„ 0-8580.. G-8820,0-88И.. G-8868., H-10539.. H-10626., L-7793. M-11502., Sch-5678. Vll/j. E-5398., E-5402., F-8424., K—8611., H-10442., J-4048., K-13562., K-14468., L-7135., L-7599., L-7823, M-l 1408., M-l 1464., M-l 1613., P-941«., P-9506., R-7715., S-16467, S-17644, T-6124., T-S347., V-3851. IV/h/2. C-öu73.,H-i0539 H-10626, Sch-5381., Sch-5678. IV/i.K-148' 5. V/a/2.F-8424., M-11430 V/b.M-l 1803.. H-91'24. V/d/1.L-7'>26.. S-l .5/2 VIII/c. H-10336., M-l 1642. V/d/2. B-14529., P-9216.. P-9217. VIIl/g.F-8690, H-10688.. V/d/3. S-17374. IX/a/b.G-'697., G-8872. V/e/l.K-14835., V-8776. IX/e. F-8736., J-4048., K-14379. V/e/2.M-l 1174 V/g/1.S-178M)., S 17908. IX/h. A-4347., H-10688., .T-4048, V/ií/2.P-cHlJ. J-4093. V/h.Ь-/ЭУУ. X/b Scii-7595. VI le.W—h/JD. X/e.K-14276. VII/c.F-8728. X/h.G-8SC8., 0-1717. VH/d. E-5398., E-5402., 1-3875 L-7135, Xl/a.V-3037. P-9183., P-9235.,Xl/b. P-9Í 52. P-9639., S—17746 . T-6347., U-988 XH/a.H-Ю585. VlI/e. G-8860, N-3422., P-9183. XlI/d. C-5247., K-14778. K-14779. VlI/f. P-Sb39.,S-1774o. Z-2234. Xll/e.C-5247. XIV/a/t.G-8859., M-l 1506., VII/g. C-5183. K-8412.. P-8751.. H-10613., L-78.3., R-7526. XlV/e.G-8868. XV/d.C-5298. A közzétett bejelentések osztály szerinti mutatója Index suiuant les branches d’industrie des demandes publiées Osztály Classe Alpszámok No de base Osztály Classe Alapszámok No de base XVI/c.G-8885. XVIH/d. C-5304., K-14909. N-3395. П P.91 1 J? Ъ í.1 1 XVI/d.K-14792., P-9550., S-l 6598. XIX/c.S-17716. xix/g.D-5178. B-14145., F-8690, XX/a/2. V-3 76. XVII,e.K-14738., XX/c. G-865h.,K-14826. M-l 15116. K-14276., XVIII/a. B-14241., Л-л/о. K-14708. S-l7557. B-14528., XVIII/b.P-9666. XXI/c. M-l 1485., P-911P., P-9217, S-17903., S-17S04 XVIII/c.S-l7 903 , S-l 7904. A—4347. IX/h. British Acoustic Films Li­mited London, mint Kolb Otto Kurt londoni lakos jogutódja. — Továbbítószerkezet hangos filmekhez. 1939 máj. 26. Nagybritánniai elsőbbs. 1938 jún. 13. (Harsányi, Adler M. és Adler T. P.) A—4358. Vll/i. Young Accumulator Com­pany Limited ccg Horace de Martis mérnök és Sydney James Clark mérnök, New Malden, Surrey grófság, Nagybritánnia. — Akkumulá­tor elektróda. 1939 jún. 26. Nagybritánniai el­sőbbs. 1938 jún. 29. (Dr. Stein.) В—14145. XVII/e. Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot Beheer en Exploitatie van Octrooien Hága (Néme tail öld), mint Ebaugh Paul granvillei lakos jogutódja. — Eljárás üvegrostok kezelésére. Pótbej. a 121.280. számú törzsszabadalomhoz. 1938 ápr. 2. A. E. Á.-beli elsőbbs. 1937 ápr. 10. (Dr. Wirkmann és Bérezi.) B—14241. XVIII/a. Brüll Zsigniond gép­szerelő, Nagykanizsa. — Kés húsőrlő gépekhez 1938 júl. 18. (Neufeld.) В—14526. XXI/c. Berliner Simon tanító, Budapest és Bleier Antal magánzó, Rákos szentrnihály. — Eljárás és berendezés a folya dákoknak az atmoszférikus légnyomással való emelésére. 1939 júl. 21. (Kalmár László.) В—14529. V/d/2. Báró Gyula gépészmérnök­­hallgató, Budapest. — Forgó robbanó motor. 1939 júl. 24. C—5073. IV/h/1. (IV/h/2.) Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel cég, Basel, mint dr. Reichstein Tadeus tanár, zürichi lakos jog­utódja. — Eljárás a ciklopentanopolihidro fenantrénsorozat ketonjainak vagy szekunder alkoholjainak előállítására. Pótbej. a 121.148. sz. törzshöz. 1938 márc. 28. Svájci elsőbbs. 1937 máre. 29. (Dr. Wirkmann és Bérezi.) C—5183. Vll/g. „Société Anonyme pour les Applications de l’Électricité et des Gaz Rares— Établissements Claude-Paz et Silva“ cég, Paris. — Berendezés káros visszatérő áramok kelet­kezésének megakadályozására gáztöltésű, több­­anódás kisütőcsövekben. 1939 jan. 17. Svájci elsőbbs. 1938 febr. 2. (Kalmár J. és L.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom