Szabadalmi Közlöny, 1937 (42. évfolyam, 1-24. szám)

1937-01-02 / 1. szám

A Szabadalmi Közlöny 19îî7. évi 1-ső számának melléklete.Annexe au numéro 1-er íanuée 1937 du Szabadalmi Közlöny. 1. sz. ein. 1937. A M. Kir. Szabadalmi Bíróság személyi és ügybeosztása az 1937. évre. Attribution des services de la Cour Royale Hongroise des Brevets pour Vannée 1937. I. Itélöbírák. A) Személyi beosztás. Elnök: Schilling Zoltán (11. em. 24.) Alelnöki Dr. Mayer Géza (II. em. 26.) Bírák: Bedőházy-Przyborski Ottó c. alelnök (I. em 12.) Körös László (III. fiz. cs. jell.). (III. em. 41.) Dr. Haransz Gyula (III. fiz. cs. jell) (III. em. 42.) Dr. Bérezi Antal (III. fiz. cs. jell.) (III. em. 37—38.) Dr. Imre László (III. em 39) Póka-Pivny Aladár (I. em. 14.) Szabó Sándor (III. em. 40.) Rampacher Pál (I. em. 10.) Dr. Zakariás Lajos (III. em. 36.) Marschall Ferenc (I. em. 7.) ifj. Dr. Szmertnik István (I. em. 8.) Séthy Imre (I. em. 9) Dr Lengyel Béla (I. em. 11.) Dr. Herrmann Erich (I. em. 15.) Titkár: Dr. Vargha György (III em. 43) B) Tanácsbeosztás. 1. Bírói osztály. 2. Bejelentési osztály. Elnök: Schilling Zoltán elnök, vagy helyettese Elnök: Dr Mayer Géza alelnök, vagy helyettese. Tagja valamennyi itélőbíró. Tagja valamennyi itélőbíró. Rendes ülés napok: kedd, csütörtök, szombat. Rendes ülés napok: hétfő, szerda, péntek. C) Szávai előterjesztett panaszokat felveszik (kedden és pénteken 12—13 óráig). 1. Szabadalmi ügyekben: Jogi kérdésekben: Dr. Zakariás Lajos szab. bíró (III. em. 36. szám). Műszaki kérdésekben: Séthy Imre szab. bíró (I. em. 9 szám). 2. Védjegyügyekben: Dr. Bérezi Antal szab. bíró (III em. 37. szám) 3. Szerzői jogi ügyekben: Dr. Zakariás Lajos szab. bíró (III. em. 36. szám). Feleket az elnök hétfőn, szerdán, pénteken, az alelnök kedden és csütörtökön, a bírák tárgyalási napjaik és szombat kivételével 12—13 óráig fogadnak. II. Segédhivatalok. A segédhivatalok felek részére hétfőn 10-13 óráig, szombaton 9-12 óráig, egyéb napokon hivatali ünnepnapok kivételével 9-13 óráig vannak nyitva. Iktatás is csak ez alatt az idő alatt történik. 1. A segédhivatalok vezetője: Kováts László (III. em. 35. szám), helyettese: Tóth Nándor (III. em. 34 szám). 2. Házipénztár, vezető: Kováts László. 3. Elnöki iktató és irattár: (soronkivüli elintézést kérő és egyéb elnöki elintézés alá tartozó beadványok benyújtására). Iktató és irattáros: Bömches Elza irodatiszt (II. em. 24. szám). 4. Szabadalmi iktató, vezető: Sárkány László (fsz. 1. szám) 5. Szabadalmi irattár, vezető: Dóró Valéria főtiszt (fsz. 2 szám). 6. Szabadalmi díjellenőrző és lajstromozó, vezető: Horányi Imre irodatiszt (I. em. 17. szám). 7. Szabadalmi bejelentések közzétételi terme, felügyelő-tisztviselő: Walkó Rezső (I em. 16. szám). 8. Szabadalmi kiadóhivatal, vezetője: Benkó Aranka irodatiszt (II. em. 19. szám). 9. Védjegyügyi iktató, irattár és kiadóhivatal, vezető: Stich Gizella segédtiszt, (III em. 33. szám). 10. Szerzői jogi iktató és nyilvántartó, beiktatótisztviselő: Brunner Lajos (III. em. 31. szám). Értesítést csak a hivatal vezetője, vagy az erre külön megbízott tisztviselő adhat. III. Könyvtár, szerkesztőségek. 1. Könyvtár. Könyvtáros: Marschall Ferenc szab. bíró. (I. em. 7 A könyvtár felek részére hivatali szünnapok kivételével 9—13 óráig, szombaton 9—12 óráig van nyitva. Július, augusztus hónapokban a könyvtár zárva van (I em. 13. szám). 2. „Szabadalmi Közlöny“. Felelős szerkesztő: ifj. ladoméri Szmertnik István dr. szab. bíró, fogad szerkesztőségi ügyekben szombaton 11 —12 óráig (I em. 8. szám). A szerkesztőség nyitva hivatali szünnapok kivételével 9—13 óráig, (hétfőn 10 13 óráig, szombaton 9—12 óráig) tisztviselő: Hetényi József (III. em. 32. szám). 3. „Központi Védjegyértesítő“. Felelős szerkesztő: Kováts László (111. em. 35. szám) Schilling Zoltán s. k. „ , „ , , elnök. Pallas nyomda, Budapest. Budapest, 1937 január 1-én.

Next

/
Oldalképek
Tartalom