Szabadalmi Közlöny, 1934 (39. évfolyam, 1-24. szám)

1934-01-02 / 1. szám

2 SZABADALMI KÖZLÖNY . 6Ш. Találmányi bejelentések közzététele. A bejelentés és mellékletei a hivatalos órák. alatl a Bíróság e y é 11árában niegtçkinth etők. A közzététel napjától számított két havi határidő a lall a közzétett bejelentés ellen felszólalások adhatók be. A közzétett bejelentés tárgya egyelőre a jogtalan használat ellen védelemben részesül. (Ideiglenes oltalom, 1895: XXXVII. t.-c. 34. §-a). Az első évi díjat, illetőleg pótbejelentéseknél a pólszaba­­dalmi díjat a közzététel napjától számított 2 hónap alatt a Bíróság 104101. sz. postatakarékpénztári csekkszámlájára kell befizetni. A befizetési lapra a bejelentés alazsdámát, a bejelentő nevét és a találmány címét ra kell írni, mert enélkül a díj befizetését meg­állapítani nem lehet és ebben az esetben a Bíróság a bejelentési visszavontnak mondja ki. A zárójelben közölt név a bejelentőt képviselő szabadalmi ügyvivő vagy ügyvéd neve. 1. A. 3791. XX/f. Alfia Separator R. T. Bu­dapest, mint az A. G. Alfa Separator wieni cég jogutódja. — Tejszállítókanna és eljárás az előállítására. 1933 júl. 19. Ausztriai elsőbbs. 1932 júl. 20. (Dr. Wirk­­mann és Bérezi.) A. 3797. X/f. Alfa Separator R. T. cég Budapest. -— Kannazár. 1933 júl. 31. (Dr. Wirkmann és Bérezi.) B. 12293. IVh/1. H. Th. Böhme A. G. Chemnitz. — Eljárás szappanok, védő­kolloidok nedvesítő, diszpergáló és át­­hatószerek előállítására. 1933 márc. 17. (Bernauer és Tavy.) B. 12374. VIII/c. В reiner Benő építőmes­ter és Nagy János bútorasztalos Zala­egerszeg. — Nyugágy, egyben nyugszék. 1933 jún. 10. (Molnár R. B.) 5. B. 12422. Vd/2. Bokor Zsigmond gépszer­kesztő Sofia. — Eljárás és készülék rob­banómotorok indításához. 1933 júl. 31. (Dr. Áron.) B. 12429. VIII/c. Rudolf Berg cég Prága. —- Tömítés ablakok, ajtók és hasonlók számára. 1933 aug. 11. (Schön F. és T.) B. 12452. XVIII/d. Jacobus Gerardus van den Bel, kereskedő Overveen. — Biztonsági zsinórzár. 1933 szept. 5. (Schön F. és T.) D. 4367. Xl/b. Dr. Dorogi István, dr. Do­rogi Lajos és dr. Dorogi és Társa Gum­­migyár R. T. cég Budapest—Alberfalva. — Gumifonal. 1932 nov. 23. D. 4368. Xl/b. Dr. Dorogi István, dr.,Do­rogi Lajos és dr. Dorogi és Társa Gum­­migyár R. T. cég Budapest—Albertfalva. — Gumiszalag és eljárás előállítására. 1932 nov. 23. 10. D. 4375. Xl/b. Dr. Dorogi István, dr. Do­rogi Lajos mérnökök és a Magyar Rug­­gylantaárugyár Részvénytársaság cég Budapest, utóbbi mint a Dr. Dorogi és Társa Gummigyár R. T. Budapest—Al­bertfalvád cég jogutódja. — Szerkezet gumilappárok hegesztő csákózására. 1932 dec. 16. (Harsányi, dr. Medgyes és Ad­ler.) D. 4433. XH/b. (ХП/d.) Dr. Dénes Ala­dár ny. m. kir. bányatanácsos, bánya­mérnök, Budapest. — „Eljárás nemes vagy más hasznosítható fémekkel összenőtt vasércek, kénegércek, színporok dúsítá­sára és feldolgozására mágneses elkülö­nítéssel kapcsolatban.“ 1933. április 26. D. 4460. Vd/2. Daimler Benz A. G. cég Stuttgart—Untertürkheim. — Befecsken­dező fuvókák elrendezése, különösen gyorsjárású Diesel-gépeken. 1933 aug. 7. Németországi elsőbbs. 1932 dec. 27. (Ke­lemen.) E. 4357. Vll/g. A. E. G. Union Elektrici­­täts Gesellschaft cég Wien. — Eljárás és berendezés egyenlő vagy különböző frekvenciájú váltakozó áramú hálózatok közötti váltakozó irányú) teljesítmény­­kicserélésre egyenfeszültségű vezetékek útján. 1931 ápr. 29. Németországi elsőbbs. 1930 ápr. 30. (Dr. Wirkmann és Bérezi.) E. 4361. Vll/g. A. E. G. Union Elektrici­­täts Gesellschaft cég Wien. — Védőbe­rendezés elektromos telepekhez. 1931 máj. 8. Németországi elsőbbs. 1930 máj. 15. (Dr. Wirkmann és Bérezi.) 15. E. 4464. Xll/e. Société d’Eleetrochimie, d’Electrometallurgie et des Aciéries Electriques d’Ugine cég Páris. — Eljá­rás acél dezoxidálására. 1931 dec. 15. Olaszországi elsőbbs. 1931 júl. 20. (Schön F. és T.) E. 4507. Vll/g. Allgemeine Elektricitäts Gesellschaft cég Berlin. — Rácsvezérlésű kisütő edényeken keresztül átirányító kapcsolásban táplált váltakozó áramú hálózatok és váltakozó áramú motorok. 1932 máj. 6. Németországi elsőbbs. 1931 máj. 6. (Dr. Wirkmann és Bérezi.) E. 4592. VII/d. Westinghouse Electric & Manufacturing Company gyáros cég East Pittsburgban, Pa. (A. E. Á.), mint Walter T. Millis wilkinsburgi lakos jog­utódja. — Eljárás oxidbevonatú kató­­dok előállítására. 1933 íebr. 25. A. E. Á.­­beli elsőbbs. 1932 márc. 24. (Schön F. és T.) E. 4606, VII,/b. All gemeine Elektricitäts Gesellschaft cég Berlin. :— Stroboszkopos berendezés áramszámlálók hitelesítésére. 1933 ápr. 3. Németországi elsőbbs. 1932 ápr. 6. (Dr. Wirkmann és Bérezi.) F. 6905. Vll/h. Faller Mihály gépész­­mérnök Budapest. — Berendezés izzó­lámpákkal való gazdaságos világításra. 1933. máj. 13. (Schwarz.) 20. F. 6977. VIII/c. Feuerer Ármin kárpitos Szentes. —■ Ággyá átalakítható ülőbútor. 1933 aug. 29. (Schön F. és T.) F. 6978. VIII/f. Feuerer Ármin kárpitos Szentes. — Függöny tartó. 1933 aug. 29. (Schön F. és T.) F. 6979. VIII/c. Feuerer Ármin kárpitos, Szentes. — Ágynemű vagy egyéb eltar­

Next

/
Oldalképek
Tartalom