Szabadalmi Közlöny, 1932 (37. évfolyam, 1-24. szám)

1932-01-02 / 1. szám

XXXVII. évfolyam. Budapest, 1932 január hó 2 1. szám SZABADALMI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA. KÖZLEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOG (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB.) S A SZERZŐI JOG KÖRÉBŐL. Előfizetési ára : Félévenként 20 pengő, mely összeget a bíróság 104.101. számú póstacsekkszámlájára kell •> •> a m. kir. postahivataloknál befizetni. •> •> A m. kir. Szabadalmi Bíróság címet Budapest, V., Akadémia-utca 12. sz. (Telefon: Aut. 11-3-01. és 11-3-02.) Az I. szám tartalma: Szabadalmi kijelentések közzététele, — Megadott szabadalmak 104,301—104460.—Szabadalmi leírások közzététele. — Bejelentések visszavonása. — Átruházások. — Hatályonkivül helyezés. — Szabadalom igény­pontjáról való lemondás. — Helyesbítés. — Megszűnt szabadalmak. — Szabadalmi ügyben hozott határozat. (1.) — Hites szabadalmi ügyvivők névsora. — Am. kir. Szabadalmi Bíróság könyvtárának címjegyzéke. — Hirdetések. t A Szabadalmi Közlöny minden hó 1-én és 15-én jelenik meg. Címváltozásokat a Közlöny szerkesztő­­ségéhez kell bejelenteni. •> ■> Figyelmeztetés. Felkérjük az előfizetőket, hogy félévi előfizetéseiket legkésőbb 1932 jan. 15-ig újítsák meg, mert különben a lapot ré­szükre nem küldhetjük. Szabadalmi bejelentések közzététele. .4 bejelentén én mellékletei a hivatalos órák alatt a szaba­dalmi levéltárban megtekinthetők. R bejelentések ellen jelen közzététel napjától számítandó 2 havi határidőn belül felszólalás adható be. (35. §.) — Az első évi díjat (pólszabadalmi bejelentéseknél a pótszabadalmi díjat) a jelen közzététel napjától számítandó GO nap alatt a bíróság 104101. számú póstatakarékpénztári csekk-számlájára kell befizetni. A be­fizetéseknél a bejelentés alapszámára hivatkozni kell, mert enélkül a díjfizetést megállapítani nem lehet s ez a bejelenté? visszavontnak kimondását vonja maga után. (45. §.) — .4 bejelentés tárgya egyelőre a jogtalan használat ellen védelemben részesül. (34. §.J A zárójelbe tett név az illető ügyet képviselő szabadalmi ügyvivő vagy ügyvéd neve. 1. A. 3621. IVh/1. (Vll/g., Ve/1.) Ve reinigte Aluminium-Werke A.-G. Lautawerk (Lausitz). — Szilárdító, illetve állandó­sító és kitöltő anyag elektromos műszerek­hez és géprészekhez. 1931 jón. 8. Né­metországi elsőbbs. 1930 jűn. 17. (Dr. Szendrői.) II. 11599. IVh/1. Dr. Bálint István ve­gyészmérnök Budapest. — Eljárás han­gyasav előállítására ammoniumformiát­­ból. 1930 dec. 13. B. 11624. IV/b. Dr. Bálint István ve­gyészmérnök Budapest. — Eljárás szesz­nek kozmás és aromás erjedési mellék­termékektől való elkülönítésére. 1931 jan. 15. B. 11638. IXa/b. Bárányos István minta­asztalos Pesterzsébet. — Rajzsín-vezetés, főleg hordozható rajztáblákhoz. 1931 febr. 4. 5. B. 11684. XIVa/1. I. P. Bemberg A.-G. cég' Wuppertal-Oberbarmen. - Eljárás a nyújtvafont réznmselyem előállításánál adódó elhasznált vizek feldolgozására. 1931 márc. 13. Németországi elsőbbs. 1930 ápr. 12. B. 11724. Il/e. Bős sner Ferenc mérnök, gázgyári igazgató és Marischka Károly mérnök, gázgyári igazgató Wien. — El­járás és berendezés gázok szénoxidtartal­­mának csökkentésére. 3931 ápr. 27. Ausz­triai elsőbbs. 1930 ápr. 28. (Gergely.) B. 11795. IX/h. Bartos József műszerész Tolna. — Eljárás és berendezés gramo­fonlemezes hangosfilmek együttműködé­sének (szili к róni zni u sának ) üzemközben hangváltozás nélkül való helyreállítá­sára leadógépeknél. 1931 jül. 11. (Rad­­ványi.) B. 11815. IVh/1. (11/e.) Dr. Bálint István vegyészmérnök Budapest. — Eljárás gáz kéntelenítésére kénnátrium előállításával kapcsolatban. 1931 aug. 14. C. 4310. IVh/2. Chemische Fabrik vor­mals Sandoz cég Basel (Svájc). — El­járás kristályos digitáliszgluikozid elő­állítására. 1931 febr. 2(1. Németországi el­sőbbs. 1930 márc. 1. (Kelemen.) 10. D. 4089. Vll/g. Doneis János jószágigaz­gató Enzesfeld. — Változtatható ellen­állású villamos kapcsoló. 1930 márc. 29. (Dr. Frenkl.) D. 4159. I/f. Donáth József gépgyár és vasöntöde Újpest. — Vasalóhenger szőrmevasaló gépekhez. 1930 nov, 25. (Dr. Szendrői.) 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom