Szabadalmi Közlöny, 1928 (33. évfolyam, 1-24. szám)

1928-01-01 / 1. szám

2 SZABADALMI KÖZLÖNY 1. szám. 8. B. 10316. Balachowsky Dimitri és Caire Fiilöp mérnökök Páris. — Be­rendezés robbanó motoroknak nö­vényi, állati és ásványi nehéz ola­jokkal való táplálására. Ve/2. 1927 jan. 24. Francia elsőbbs. 1926 jan. 27. (Kalmár J. és L.) 9. B. 10317. Braun Ervin gyárigazgató Berlin-Mariendorf. — Reakciós escztetö berendezés. XXI/a. 1927 jan. 29. (Kalmár J. és L.) 10. B. 10396. Büchi Alfréd oki. mérnök Winterthur. — Többhengerű égési erőgép. Vd/2. 1927 ápr. 26. (Molnár R. B.) 11. B. 10399. Bittner Leo Olaf kereskedő és Neff Ferenc mérnök München. — Csavarbiztosítás. Ve/1. 1927 ápr. 30. (Neufeld.) 12. В. 10418. Barna Béla fővárosi közkór­házi gondnok Budapest. — Törlő­kendő. VII/e. 1927 máj. 28. (Adler.) 13. В. 10486. Sociétá Italiana Ernestó Breda cég Milánó. —- Golyó gya­korlótöltényekhez. XIX/c. 1927 aug. 16. (Dr. Gusztáv.) 14. C. 3801. Dr. Casale Sacchi Maria ve­gyész Rapallo. — Eljárás hidrogén és szénoxid keverékének szénhidro­génekből való előállítására. IVh/1. 1927 ápr. 16. Olaszországi elsőbbs. 1926 ápr. 20. (Harsányi és Dr. Medgyes.) 15. C. 3814. Csondor István technikus Budapest. — Korcológóp. XVI/b. 1927 máj. 31. 16. C. 3853. Carels Hector iparos Uecle-Bruxelles. — Kontaktusszerkezet villamos megszakítókhoz, elosztók­hoz és kapcsolókószülékekhez. VlI/g. 1927 aug. 31. Belga elsőbbs. 1926 aug. 31. (Kolos.) 17. C. 3854. C. Conralty cég Nürnberg. — Saválló izzólámpaalizat. Vll/h. 19N szept. 9. Németországi elsőbbs. 1127 jun. 24. (Dr. Wirkmann és Bércei.) 18. C. 3855. C. Conradty cég Nürnberg. — Saválló lámpafogalalat. VH/h. 1927 szeptember 9. Németországi elsőbbs. 1927 jun. 24. (Dr. Wirkmann és Bérezi.) 19. D. 3784. Dudás Pál magántisztviselő Csepel. — Eljárás sertésvész elleni szer előállítására. IVh/2. (X/e.) 1927 febr. 19. (Dr. Kuttner.) 20. D. 3786, Demeter József puska­műves és műszerész, valamint Sze­­melka József timár Székesfehér­vár. — Világító bőrönd. XX/d. 1927 febr. 26. (Dr. Schrank.) 21. I). 3822. Daloze René mérnök Bruxelles. — Eljárás tiszta ólom­­karbonát vagy ólomhydrát előállí­tására tisztátalan ólomszulfátból. IVh/1. (f.) 1927 jun. 25. (Schön.) 22. E. 3692. International Western Elec­tric Со. Inc. Delaware. — Műháló­zat villamos jelzési berendezések­hez. Vll/j. 1925 jun. 8. (Krausz.) 23. E. 3829. Allgemeine. Elektricitäts Ges. cég Berlin. — Berendezés kazá­nok, к ü1 ön ösen mozdonykazánok megmunkálására és kijavítását a. V/c. (XVI/d.) 1927 febr. 1. Német elsőbbs. 1926 febr. 8. (Dr. Wirk­mann és Bérezi.) 24. F. 5338. Focus tüzeléstechnikai és hőgazdasági R.-T. Budapest. — Leg­alább két hosszgerincből és egymás­hoz képest szögben elrendezett két­­két szárral bíró harántbordákból álló rostély rúd, valamint ezen ros­­télyrudakból álló mechanikai tüze­lés berendezés. Ve/2. 1926 aug. 9. (Meller és Herman.) 25. F. 5341. Friedrich Gusztáv mérnök Pinkafő és Reich Ernő mérnök Budapest. — Berendezés mechani­kai csomózó és szövőszékeken a cso­mók h átruházásának megkönnyíté­sére. XlV/b. 1926 aug. 19. (Harsányi és Dr. Medgyes.) 26. F. 5352. Dr. Fonó Albert tanácsadó gépészmérnök Budapest. — Töm­­sze'ence. Ve/1. 1926 szept. 25. 27. F. 5424. Fehér Antal kereskedő és Ko'rucz Flőris asztalos Budapest. —• Tökvágókés. XVIII/a. 1927 febr. 7. (Molnár R. B.) 28. F. 5455. I. G. Farbenindustrie A.-G. Frankfurt a/M. — Eljárás festék­lakkok előállítására. Xl/g. 1927 ápr. 12. Németországi elsőbbs. 1926 máj. 10. (Be nauer.) 29. F. 5466. I. G. Farbenindustrie A.-G. Frankfurt a/M. — Gombaölő hatású szer. — X/h. 1927 máj. 13. Német el­sőbbs. 1926 máj. 18. (Bernauer.) 30. F. 5498. Friesenhahn Péter keres­kedő és gyáros Berlin-Gnmewald. — Eljárás szappan előállítására.

Next

/
Oldalképek
Tartalom