Szabadalmi Közlöny, 1928 (33. évfolyam, 1-24. szám)

1928-01-01 / 1. szám

XXXIII. évfolyam.Budapest, 1928 január hó I. I. szám. SZABADALMI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA. KÖZLEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOG (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB.) S A SZERZŐI JOG KÖRÉBŐL. Előfizetés Félévenként 20 pengő, mely összeget a követ­kező félévre a biróság házipénztára fogad el. A Szabadalmi Közlöny minden hó 1-én és 15-én jelenik meg és a kézbesítésre vonatkozó kérel­mek a szerkesztőséghez intézendők. A m. kir. szabadalmi bíróság címe: Budapest, V., Akadémia-utca 12. (Telefon: Teréz 113-02.) A I. szám tartalma: A budapesti nemzetközi vásáron közszemlére kiállított szabadalmazható találmányok stb. időleges oltalma. Bejelentések közzététele. — Megadott szabadalmak 94>33—94832. — Helyesbítés. — Bejelentések visszavonása. — Átruhá­zások. — Megszűnt szabadalmak. — Szerzői jorot beiktató hivatal közleményei. — Harsányi, dr. Medgyes és Adler irodái egyesítése. Pataki Vilmos, t — Iparjogvédelmünk nemzetközi vonatkozásai. — A Nemzetközi Iparjogvédelmi Hzövetség Magyarországi Csoportjának közleményei. — Hirdetések. A m. kir. keresk. miniszter 115.674/927. XIX. sz. rendelete a budapesti nemzetközi vásáron közszemlére kiállított szabadalmazható találmányok minták és védjegyek időleges oltalma tárgyában. Az 1911. évi XI. t.-c. 2. §-ában adott felhatalmazás alapján megállapítom, hogy az 1928. évi április hó 28. és május ho 7-ike között megtartandó Budapesti Nemzetközi Vásáron közszemlére kiállított szabadalmazható találmányok, minták és védjegyek az ezen törvény 1. §-ában biz­tosított időleges oltalmat igényelhetik. Budapest, 1927. évi december bó 22-én. Hermann s. k. m. kir. kereskedelemügyi miniszter. Bejelentések találmányok szabadalma­zása iránt. A bejelentés tárgya egyelőre a jogtalan használat ellen védelemben részesül. (34. §.) Ezen bejelentések ellen a közzététel napjától számítandó két havi batáridőn belül felszólalás adható be. (35. §.) (A bejelentés leírása a lvvatalos órák alatt, a szaba­dalmi levéltárban megtekinthető. A bejelentett vagy megadott szabadalmak szövegét zárójelben követő név az illető ügyet képviselő szabadalmi ügyvivő vagy ügyvéd neve.) 1. A. 3084. Dr. Agtbc Carl Alexander vegyész Zürich. — Eljárás mrsó- és emulgáló szerek előállítására. XI/e. (XIV^/1.) 1926 jnn. 9. Német­országi elsőbbs. 1925 jun. 13. (Har­sányi és Dr. Medgyes.) 2. A. 3115. S. A. des Anciens Etablis­sements Alin, Liautard & Со. cég Courbevoie. — Levehető és vízhat­lan fedelű automobil-karosszéria. XXa/2. 1926 nov. 9. Francia elsőbbs. 1925 nov. 10. (Dr. Török.) 3. A. 3129. Ács Ernő m. kir. műszaki őrnagy Budapest. — Kötött lég­gömb segélyével lebegésben tartott reklámberendezés. IX/li. 1926 dec. 11. (Schwartz.) 4. A. 3153. Dr. Adolph Gusztáv vegyész és Pietzsch Albert mérnök Höll­riegelskreuth (München mellett). —• Oxygénes fehérítő eljárás. XVIII/a. 1927 márc. 2. Németországi elsőbbs. 1926 márc. 29. (Harsányi és Dr. Medgyes.) 5. A. 3155. S. A. des Anciens Etablis­sements Alin Liautard & Oie Cour­bevoie. — Automobil-ernyő rögzí­tése. XXa/2. 1927 márc. 8. Francia elsőbbs. 1926 márc. 25. (Dr. Török.) 6. A 3179. Ambrusz Mihály vas­­betonszerelési munkavezető Nyír­egyháza. — Vasbeton szőllőkaró­­alap. X/b. 1927 máj. 11. (Dr. Kutt­­ner.) 7. B. 10224. Dr. Bacher Pál bankár Budapest. — Eljárás és forma mű­kő- vagy egyéb, hidegen önthető masszának sima határlápokká való formázására, Xll/f. 1926 szept. 11. (Kalmár Hugó.) 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom