Szabadalmi Közlöny, 1924 (29. évfolyam, 1-24. szám)

1924-01-01 / 1. szám

XXVIII. évfolyam. I. szám. SZABADALMI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA. KÖZLEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOG (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB.) S A SZERZŐI JOG KÖRÉBŐL. Budapest, 1924 január hó i. Glőílzetés: Felévenként 24000 kor., mely összeget a követ­­kezö félévre a bíróság házipénztára december hó 25-ig fogad el. A Szabadalmi Közlöny minden hó i-én és 15-én jelenik meg és a kézbesítésre vonatkozó kérel­mek a szerkesztőséghez intézendök. Bejelentések találmányok szabadal­mazása iránt. A bejelentés tárgya egyelőre a jogtalan használat ellen védelemben részesül (34. §.). E bejelentés ellen a közzé* tétel napjától számítandó két havi határidőn belül fel­szólalás adható be (35. §.). (A bejelentés leírása hivatalos órák alatt a szaba­dalmi levéltárban megtekinthető. A bejelentett vagy megadott szabadalmak szövegét zárójelben követő név az illető ügyet képviselő szabadalmi ügyvivő vagy ügyvéd neve.) 1. A. 2591. Áront Arthur gyógyszerész Des Moinesben. (Jowa É. A. E. A.) — Eljárás anyagok és tárgyak ke­zelésére gyúlékonyságuk csökken­tése céljából. XVIlI./h. oszt. 1920 febr. hó 4. (Sebön.) 2. A. 2713. Albrecht Géza építész Buda­pesten. — Eljárás és gerenda födém előállításához. — Vlll/a. oszt. 1921 máj. hó 3. (Kalmár H.) 3. A. 2768. Agricultura Kereskedelmi R.-T. Debreczenben. — Talajművelő berendezés. X/a. oszt. 1922 febr. hó 15. (Meller.) 4. A. 2787. Amme Giesecke & Konegen A.-G. cég Braunschwcigben. — Anyagki vezető szerkezet dara- és derczetisztító gépekhez és effélékhez. X/i. oszt. 1922 máj. hó 22. Németor­szági elsőbbséget 1921 juu. hó 11-től igényel. (Kalmár J.) 5. A. 2788. Amme Giesecke & Konegen A.-G. Braunsehweigben. — Tápláló készülék dara- és dercetisztító gé­pekhez és effélékhez. X/i. oszt. 1922 máj. hó 22. Németországi Elsőbbsé­get 1921 jnn. hó 11-től igényel. (Kal­már J.) 6. A. 2798. Adler Sándor technikus, Linczenpolcz József keramikus és Elsner György technikus Budapes­ten. — Bélés kazánkemencékhez. Il/e. oszt. 1922 juh 19. (Kalmár H.) 7. A. 2818. Altrichter Frigyes orvos­­tanhallgató Berlinben. — Készülék szögeknek, horgoknak, cölöpöknek stb. kihúzására. XVT/a. oszt. 1922 okt. hó 30. (Molnár.) 8. B. 7429. Borcsiczky Zoltán máv. fő­ellenőr Budapesten. — Célzó be­rendezés félhomályban és sötétben való célzásra, lőfegyverekhez. XlX/a. oszt. 1916 jan. hó 24. 9. B. 7569. Biber Vilmos gyáros Ohai­­lottenburgban. — Eljárás joglmrt­­vaj előállítására. IV/e. oszt. 1916 aug. hó 16. (Harsányi.) 10. B. 7583. Báró Beardmore William mérnök Glasgow és Puliinger Tho­mas Charles Willis mérnök Dum­­íriesben. — Alumíniumból vagy más könnyű fémből készült belső égési gépekhez való öntvény. Vd/2. oszt. 1916 szept. hó 2. (Dr. Wirk­­mann.) 11. B. 7771. Dr. Backhaus Sándor tanál Berlinben. — Eljárás fehérjetar-

Next

/
Oldalképek
Tartalom