Szabadalmi Közlöny, 1923 (28. évfolyam, 1-24. szám)

1923-01-01 / 1. szám

XXVIII. évfolyam. Budapest, 1923 január hó I. I. szám. SZABADALMI KÖZLÖNY A MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA. KÖZLEMÉNYEK AZ IPARI TULAJDONJOGOK (SZABADALOM, VÉDJEGY, MUSTRA STB.) S A SZERZŐI JOGOK KÖRÉBŐL. Az előfizetés ára: Egész évre... 1000 korona. J Félévre ......... 500 korona. A szétküldés iránt fölmerülhető fölszólalások a fő­­igazgatósághoz intézendők. Előfizetések csak egész vagy jan.—jun., illetve jul.—dec. félévre fogadtatnák el. (Előfizetési határnap : jun 25-ike, illetve dec. 25-ike.) Megjelenik minden hó 1-jén és 15-ikén. Előfizetési pénzek a magyar királyi szabadalmi állampénztárhoz intézendők (Budapest, VII., Erzsébet-körut 19.) HIVATALOS KÉSZ. Bejelentések találmányok szabadal­mazására. Az alább nevezettek a kitett címek s kelt alatt sza­badalmat jelentettek be. A bejelentés tárgya egyelőre a jogtalan használat ellen védelemben részesül (34. §.) E bejelentés ellen a közzététel napjától számítandó két havi határidőn belül felszólalások adhatók be (35. §.) Az alábbi találmányi bejelentések leírásai a szaba­dalmi levéltárban a hivatalos órák idején megtekint­hetők. 1. A. 1952. alapszám. Anderson Wil­liam gyáros 'Helensburgban, Meikle James gyáros Glasgowban és Ful­ton Charles William gyáros Pais­­leyban. — Salakeltávolító-berendezés gőzkazán tüzelőberendezésekhez. Ve/2. oszt. 1913 máj. 3. Elsőbbséget 1912 dec. 28-tól igényel. (Képv.: Kalmár J.) 2. A. 2763. alapszám. Allen Thomas Gaskell igazgató Londonban. — Fo­­lyadékemelő-berendezés. XXI/c. oszt. 1922 jan. 16. Angol elsőbbséget 1921 január 25-től igényel. (Képv.: Kadványi.) 3. A. 2799. alapszám. Von Arnheim Douglas kereskedő Berlinben. — Újí­tás cipőkön. I/b. oszt. 1922 jul. 25. Elsőbbséget 1921 aug. 2-tő) igényel. (Képv.: Kalmár J.) 4. B. 8899. alapszám. Bessert Emil mér­nök Doni dóriban. — Segédrostély vándorrostély tüzelésekhez. Pótsza­badalom a 79736. sz. szabadalomhoz. II/c. oszt. 1921 márc. 21. Német el­sőbbséget 1918 ápr. 12-től igényel. (Képv.: Weisz.) 5. B. 9213. alapszám. Brandes Frigyes Vilmos mérnök Hannoverben. — El­járás rostos tőzegnek vagy más rossz minőségű tüzelőanyagnak nemesí­tésére. Il/a. oszt. 1922 jun.. 10. Elsőbb­séget 1922 jan. 14-től igényel. (Képv.: Weisz.) 6. B. 9268. alapszám. Charles Francois Buffard mérnök Párisban. — Cink és ezüstkloriir elektródákkal ellátott szárazelem vagy telep. VII g. oszt. 1922 szept. 1. Francia elsőbbséget 1921 szept. 15-től igényel. (Képv.: Neufeld.) 7. C. 2451. alapszám. Clark Jancey Jo­seph mechanikus Winnipegben. — Gép erősokszorozására. Vd/3. oszt. 1913 dec. 19. (Képv.: Kalmár J.) 8. C. 2770. alapszám. Borden’s Conden­sed Milk Со. eég New-Yorkban, mint Campbell Charles Henderson gyáros newyorki lakos jogutódja. — Eljá­rás és készülék száraz tejtermék elő­állítására. IV/e. oszt. 1917 június 12. (Képv.: Schön.) 9. C. 3116. alapszám. Löwy Dávid és Fiai Faipari vállalat eég Budapes­ten, mint Csermák Antal Rudolf ma. gánzó újpesti lakos jogutódja. — El­1

Next

/
Oldalképek
Tartalom